accesskey_mod_content

Eventos

I Atopo do ENS. Tendencias e Pol?ticas de seguridade

  • Auditorio do Museo Casa da Moeda FNMT-RCM -C/ Doutor Esquerdo, 36-Madrid
  • 18 xu?o 2019
  • 9:00

O Centro Criptol?gico Nacional, en colaboraci?n co Ministerio de Pol?tica Territorial e Funci?n P?blica (Secretaria Xeral de Administraci?n Dixital) e Fundaci?n C?rculo para a Defensa, organiza o "I Atopo do Esquema Nacional de Seguridade, ENS" que, nesta ocasi?n, leva por t?tulo Tendencias e Pol?ticas de Seguridade.

Neste encontro pret?ndese reunir a toda a Comunidade do CCN en torno ao Esquema Nacional de Seguridade e de todas aquelas medidas necesarias para cumprir co mandato global da Estratexia Nacional de Ciberseguridade, recentemente aprobada: garantir en Espa?ao uso seguro e fiable do ciberespazo, protexendo os dereitos e as liberdades dos cidad?ns e promovendo o progreso socio econ?mico.

O prazo de inscripci?n concl?e o 10 de xu?o e entre os principais asuntos deste evento conv?n destacar un relatorio sobre a adecuaci?n ao ENS, o seu actualizaci?n ? realidade, os vSOC como novo modelo de gesti?n de incidentes, as? como unha charla sobre o protocolo para previr a desinformaci?n ou a certificaci?n de persoas.

A solicitude de inscripci?n debe realizarse a trav?s do formulario da web do encontro. O evento ? gratu?to, a?nda que o acceso est? suxeito ? validaci?n da solicitude por parte da organizaci?n. Tendr?n preferencia, por esta orde, o persoal de organizaci?ns adscritas a alg?n dos servizos do CCN-CERT (SAT, INES, LUCIA, REYES, etc.), os usuarios rexistrados no portal, persoal do Sector p?blico, empresas de inter?s estrat?gico e patrocinadores, primando adem?s, a diversificaci?n de organizaci?ns.

Programa(Abre en nova xanela)

Inscripci?n(Abre en nova xanela)

Fonte orixinal da noticia(Abre en nova xanela)

Resumo do evento (Noticia)(Abre en nova xanela)

Dispo?ibles os relatorios do I Atopo do ENS(Abre en nova xanela)

  • Seguridade
Punto de Acceso Xeral
Punto de Acceso Xeral