accesskey_mod_content

Esdeveniments

I Encontre de l'ENS. Tend?ncies i Pol?ticas de seguretat

  • Auditori del Museu Casa de la Moneda FNMT-RCM -C/ Doctor Esquerdo, 36-Madrid
  • 18 juny 2019
  • 9:00

El Centre Criptol?gico Nacional, en colaboraci?n amb el Ministeri de Pol?tica Territorial i Funci?n P?blica (Secret?ria General d'Administraci?n Digital) i Fundaci?n C?rculo per a la Defensa, organitza el" I Encontre de l'Esquema Nacional de Seguretat, ENS" que, en aquesta ocasi?n, porta per t?tulo Tend?ncies i Pol?ticas de Seguretat.

En aquest encontre es pret?n reunir a tota la Comunitat del CCN entorn de/entorn de l'Esquema Nacional de Seguretat i de totes aquelles mesures necess?ries per complir amb el mandat global de l'Estrat?gia Nacional de Ciberseguretat, recentment aprovada: garantir en Espa?a l'?s segur/segur i fiable del ciberespai, protegint els drets i les llibertats dels ciutadans i promovent el progr?s soci econ?mico.

El termini d'inscripci?n conclou el 10 de juny i entre els principals assumptes d'aquest esdeveniment conv? destacar una pon?ncia sobre l'adecuaci?n a l'ENS, el seu actualizaci?n a la realitat, els vSOC com a nou model de gesti?n d'incidents, as? com una xerrada sobre el protocol per prevenir la desinformaci?n o la certificaci?n de persones.

La sol?licitud d'inscripci?n ha de realitzar-se a trav?s del formulari de la web de l'encontre. L'esdeveniment ?s gratu?t, encara que l'acc?s est? subjecte a la validaci?n de la sol?licitud per part de l'organizaci?n. Tendr?n prefer?ncia, per aquest ordre, el personal d'organitzacions adscrites a algun dels serveis del CCN-CERT (SAT, INES, LUCIA, REYES, etc.), els usuaris registrats al portal, personal del Sector p?blico, empreses d'inter?s estrat?gico i patrocinadors, prevalent adem?s, la diversificaci?n d'organitzacions.

Programa(Obre en nova finestra)

Inscripci?n(Obre en nova finestra)

Font original de la not?cia(Obre en nova finestra)

Resum de l'esdeveniment (Not?cia)(Obre en nova finestra)

Disponibles les pon?ncies de l'I Encontre de l'ENS(Obre en nova finestra)

  • Seguretat
Punt d'Acc?s General
Punt d'Acc?s General