accesskey_mod_content

Normalización en seguridade das tecnoloxías da información

Este documento ofrece unha panorámica da normalización en seguridade das tecnoloxías da información:
  • En primeiro lugar repásanse os conceptos básicos de normalización e organismos de normalización.
  • En segundo lugar exponse o papel das normas na seguridade da información e dos sistemas de tecnoloxías da información.
  • En terceiro lugar ofrécese unha visión de conxunto das normas de seguridade de tecnoloxías da información e, a continuación, céntrase a atención nas normas relativas á xestión da seguridade da información e ponse en relación co Esquema Nacional de Seguridade ( Real Decreto 3/2010(Abre en nova xanela) ).
  • En cuarto e último lugar indícanse os organismos oficiais de normalización implicados nesta materia.
Punto de Acceso Xeral
Punto de Acceso Xeral