accesskey_mod_content

Rexistros electrónicos en organismos das institucións do Estado

As referencias aquí recollidas non son exahustivas e teñen unicamente un carácter informativo. Foron publicadas no Boletín Oficial do Estado e móstranse en orde cronolóxica.

Rexistros electrónicos en ministerios

A listaxe ordenarase –tendo en conta a Disposición transitoria primeira. Subsistencia de órganos– atendendo ao  Real Decreto 595/2018, de 22 de xuño, polo que se establece a estrutura orgánica básica dos departamentos ministeriais, (BOE núm. 152 de 23/06/2018)(Abre en nova xanela) .

Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea e Cooperación
Ministerio de Xustiza
Ministerio de Defensa
Ministerio de Facenda
Ministerio do Interior
Ministerio de Fomento
Ministerio de Educación e Formación Profesional
Ministerio de Traballo, Migracións e Seguridade Social
Ministerio de Industria, Comercio e Turismo
Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación
Ministerio da Presidencia, Relacións coas Cortes e Igualdade
Ministerio de Política Territorial e Función Pública
Ministerio para a Transición Ecolóxica
Ministerio de Cultura e Deporte
Ministerio de Economía e Empresa
Ministerio de Sanidade, Consumo e Benestar Social
Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades

Orde AEC/2629/2010, de 7 de outubro, pola que se crea e regula o Rexistro Electrónico do Ministerio de Asuntos Exteriores e de Cooperación.
BOE: núm. 247, de 12/10/2010

 • Servizos electrónicos

Orde JUS/3000/2009, de 29 de outubro, pola que se crea e regula o Rexistro Electrónico do Ministerio de Xustiza.
BOE: núm. 271, de 10/11/2009

 • Servizos electrónicos

Orde DEF/1826/2015, de 3 de setembro, pola que se regula o rexistro electrónico central do Ministerio de Defensa.
BOE: núm. 216, de 09/09/2015

 • NOTA: derroga Orde DEF/2416/2005, de 18 de xullo, pola que se establecen os criterios xerais de tramitación telemática [... e créase un rexistro telemático]

 • Servizos electrónicos

Orde HAP/547/2013, de 2 de abril, pola que se crea e regúlase o Rexistro Electrónico do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas.
BOE: núm. 84, de 08/04/2013

 • Servizos electrónicos

Orde FOM/2574/2010, de 16 de setembro, pola que se crea e regula o Rexistro Electrónico do Ministerio de Fomento.
BOE: núm. 241, de 05/10/2010

 • Servizos electrónicos

icona BOEOrde EDU/947/2010, de 13 de abril,(Abre en nova xanela) pola que se crea e regula o Rexistro Electrónico do Ministerio de Educación, (BOE: núm. 93 de 17/04/2010) (Descargar texto do BOE)

logo BOEOrde CUL/3410/2009, de 14 de decembro(Abre en nova xanela) , pola que se regula o Rexistro Electrónico do Ministerio de Cultura, (BOE: núm. 305 de 19/12/2009) (Descargar texto do BOE)

 • Servizos electrónicos

Orde TAS/408/2008, de 18 de febreiro, pola que se crea o rexistro electrónico do Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais e regúlase o servizo de notificacións electrónicas, establecéndose os requisitos xerais para a súa aplicación a determinados procedementos.
BOE: núm. 45, de 21/02/2008

 • Servizos electrónicos

Orde IET/1902/2012, de 6 de setembro, pola que se crea e regula o Rexistro Electrónico do Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo.
BOE: núm. 219, de 11/09/2012

 • Servizos electrónicos

Orde ARM/1358/2010, de 19 de maio, pola que se crea e regula o Rexistro Electrónico do Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural e Mariño.
BOE: núm. 128, de 26/05/2010 

 • Servizos electrónicos

20 xaneiro 2017

Orde ECC/523/2013, de 26 de marzo do Ministerio de Economía e Competitividade, pola que se crea e regula o Rexistro electrónico do Ministerio de Economía e Competitividade. (BOE: núm. 80, de 03/04/2013)

 • Servizos electrónicos

Orde SCO/2751/2006, de 31 de agosto, pola que se crea o Rexistro Telemático do Ministerio de Sanidade e Consumo, para a presentación de escritos, solicitudes e comunicacións.
BOE núm. 215 de 08/09/2006

 • Servizos electrónicos

Disposicións de creación de rexistros electrónicos en organismos vinculados coa Administración Xeral do Estado (AGE)

Ordénanse cronoloxicamente segundo data de publicación no Boletín Oficial do Estado (BOE).

 • NOTA: Información adicional de creación de rexistros electrónicos das Autoridades Portuarias do Ministerio de Fomento.

Instituto para a Diversificación e Aforro da Enerxía

18 agosto 2015

Resolución de 24 de xullo de 2015, do Instituto para a Diversificación e Aforro da Enerxía, pola que se publica a Resolución de 30 de xuño de 2015, do Consello de Administración, pola que se crea o rexistro electrónico da entidade.
BOE: núm. 197, de 18/08/2015

 • Servizos electrónicos

Comisión Nacional do Sector Postal

16 maio 2012

Resolución de 11 de abril de 2012, da Comisión Nacional do Sector Postal, pola que se crea o rexistro electrónico do organismo
BOE:16/05/2012

Sepes Entidade Pública Empresarial de Chan

31 marzo 2012

Resolución de 5 de marzo de 2012, de Sepes Entidade Pública Empresarial de Chan, pola que se publica a creación e regulación da sede electrónica e o rexistro electrónico.
BOE: 31/03/2012

NOTA: Derrógase, por Resolución de 28 de maio de 2019 (Ref. BOE-A-2019-8647)(Abre en nova xanela)
 

Centro Nacional de Intelixencia

16 decembro 2011

Resolución 1A0/38248/2011, de 15 de novembro, do Centro Nacional de Intelixencia, pola que se crea e regula o rexistro electrónico.
BOE: 16/12/2011

Fábrica Nacional de Moeda e Timbre-Real Casa da Moeda

08 decembro 2011

Resolución de 25 de novembro de 2011, da Fábrica Nacional de Moeda e Timbre-Real Casa da Moeda, pola que se crea e regula o seu rexistro electrónico. ( Ministerio de Econonomía e Facenda )
BOE: 8/12/2011

Comisión Nacional do Mercado de Valores ( CNMV )

05 decembro 2011

Resolución de 16 de novembro de 2011, da Comisión Nacional do Mercado de Valores, pola que se crea e regula o Rexistro Electrónico da Comisión Nacional do Mercado de Valores.
BOE: 05/12/2011

Axencia Estatal das Políticas Públicas e a Calidade dos Servizos ( AEVAL )

22 novembro 2011

Resolución de 27 de outubro de 2011, da Subsecretaría, pola que se publica o CONVENIO DE COLABORACIÓN coa AXENCIA ESTATAL DE AVALIACIÓN DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E A CALIDADE DOS SERVIZOS ( AEVAL ) para a incorporación da Axencia á Sede Electrónica e ao Rexistro Electrónico do Ministerio de Política Territorial e Administración Pública.
BOE: 22/11/2011

Instituto Nacional de Administración Pública ( INAP )

22 novembro 2011

Resolución de 2 de novembro de 2011, da Subsecretaría, pola que se publica o CONVENIO DE COLABORACIÓN co INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ( INAP ) para a utilización do Rexistro Electrónico do Ministerio Política Territorial e Administración Pública.
BOE: 22/11/2011

Comisión Nacional do Xogo

07 novembro 2011

Resolución de 31 de outubro de 2011, da Dirección Xeral de Ordenación do Xogo, pola que se crea o rexistro electrónico da Comisión Nacional do Xogo e establécense os requisitos xerais para a súa aplicación a determinados procedementos.(Ministerio de Economía e Facenda)
BOE: 07/11/2011

Instituto de Turismo de España, Turespaña

04 outubro 2011

Resolución de 26 de setembro de 2011, do Instituto de Turismo de España, pola que se crea e regula o rexistro electrónico do Instituto de Turismo de España, Turespaña. (Ministerio de Industria, Turismo e Comercio)
BOE: 4/10/2011

Mutualidade Xeral de Funcionarios Civís do Estado (MUFACE)

23 xuño 2011

Resolución de 27 de maio de 2011, da Mutualidade Xeral de Funcionarios Civís do Estado, pola que se crea e regula o Rexistro Electrónico de MUFACE. (Ministerio de Política Territorial e Administración Pública )
BOE: 23/06/2011

Axencia Estatal de Seguridade Aérea

27 maio 2011

Resolución de 7 de abril de 2011, da Presidencia da Axencia Estatal de Seguridade Aérea, pola que se crea a Sede Electrónica e o Rexistro Electrónico da Axencia Estatal de Seguridade Aérea. (Ministerio de Fomento)
BOE: 27/05/2011

Mutualidade Xeral Xudicial

14 abril 2011

Resolución de 5 de abril de 2011, da MUTUALIDADE XERAL XUDICIAL, pola que se crea e regula o Rexistro electrónico do Organismo.
BOE: 14/04/2011

Instituto de Maiores e Servizos Sociais

16 marzo 2011

Resolución de 24 de febreiro de 2010, do Instituto de Maiores e Servizos Sociais, pola que se crea e regula a sede electrónica e o rexistro electrónico do INSTITUTO DE MAIORES E SERVIZOS SOCIAIS.
BOE: 16/3/2011

Aeroportos Españois e Navegación Aérea (AENA)

02 febreiro 2011

Resolución de 12 de xaneiro de 2011, pola que se crea e regula o rexistro electrónico da Entidade Pública Empresarial Aeroportos Españois e Navegación Aérea . ( Ministerio de Fomento )
BOE: 02/02/2011

Administrador de Infraestruturas Ferroviarias

27 decembro 2010

Resolución de 24 de novembro de 2010, do Administrador de Infraestruturas Ferroviarias, pola que se crea o Rexistro Electrónico do ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUTURAS FERROVIARIAS. ( Ministerio de Fomento )
BOE: 27/12/2010

Biblioteca Nacional de España

25 outubro 2010

Resolución de 22 de setembro de 2010, pola que se crea o Rexistro Electrónico da BIBLIOTECA NACIONAL DE ESPAÑA.
BOE: 25/10/2010

AUTORIDADES PORTUARIAS DO MINISTERIO DE FOMENTO. REXISTROS ELECTRÓNICOS

24 setembro 2010

Resolución de 15 de xullo de 2010, de PORTOS DO ESTADO, pola que se crea e regula o Rexistro Electrónico do Organismo.
BOE: núm. 232 de 24/09/2010

 • NOTA: Información adicional de creación de Rexistros Electrónicos das Autoridades Portuarias (Ministerio de Fomento)

Autoridade Portuaria das Palmas, BOE: 12/02/2016 (Abre en nova xanela)
Autoridade Portuaria de Baleares, BOE: 17/04/2015(Abre en nova xanela)
Autoridade Portuaria de Almería, BOE: 03/02/2015(Abre en nova xanela)
Autoridade Portuaria de Tarragona, BOE: 21/04/2014(Abre en nova xanela)
Autoridade Portuaria de Valencia, BOE: 11/11/2013(Abre en nova xanela)
Autoridade Portuaria de Málaga, BOE: 13/08/2013(Abre en nova xanela)
Autoridade Portuaria da Coruña, BOE:07/08/2013(Abre en nova xanela)
Autoridade Portuaria de Vilagarcía de Arousa e a súa Ría, BOE: 14/05/2013 (Abre en nova xanela)
Autoridade Portuaria de Xixón, BOE: 15/03/2013(Abre en nova xanela)
Autoridade Portuaria de Huelva, BOE: 29/01/2013(Abre en nova xanela)
Autoridade Portuaria da Baía de Cádiz, BOE: 08/01/2013(Abre en nova xanela)
Autoridade Portuaria da Baía de Alxeciras, BOE: 06/06/2012(Abre en nova xanela)
Autoridade Portuaria de Motril, BOE: 12/04/2012(Abre en nova xanela)
Autoridade Portuaria de Ceuta, BOE:11/04/2012(Abre en nova xanela)
Autoridade Portuaria de Melilla, BOE:19/04/2012(Abre en nova xanela)
Autoridade Portuaria de Ferrol-San Cibrao, BOE: 13/03/2012(Abre en nova xanela)
Autoridade Portuaria de Barcelona, BOE: 27/12/2011(Abre en nova xanela)
Autoridade Portuaria de Avilés BOE: 08/08/2011(Abre en nova xanela)
Autoridade Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, BOE: 09/08/2011(Abre en nova xanela)
Autoridade Portuaria de Alacante, BOE: 15/07/2011(Abre en nova xanela)
Autoridade Portuaria de Bilbao, BOE: 29/04/2011(Abre en nova xanela)
Autoridade Portuaria de Vigo, BOE: 26/04/2011(Abre en nova xanela)
Autoridade Portuaria de Castelló, BOE: 01/04/2011(Abre en nova xanela)
Autoridade Portuaria de Santander, BOE: 01/04/2011(Abre en nova xanela)

Centro de Estudos Políticos e Constitucionais

21 setembro 2010

Resolución de 16 de setembro de 2010, (Ministerio de Presidencia ) pola que se publica o CONVENIO DE COLABORACIÓN co CENTRO DE ESTUDOS POLÍTICOS E CONSTITUCIONAIS para a utilización compartida da Sede Electrónica Central e do Rexistro Electrónico do Ministerio da Presidencia.
BOE: 21/09/2010

Centro de Investigacións Sociolóxicas

21 setembro 2010

Resolución de 16 de setembro de 2010, pola que se publica o CONVENIO DE COLABORACIÓN co CENTRO DE INVESTIGACIÓNS SOCIOLÓXICAS para a utilización compartida da Sede Electrónica Central e do Rexistro Electrónico do Ministerio da Presidencia.
BOE: 21/09/2010

Xefatura Central de Tráfico

08 xullo 2010

Resolución de 23 de xuño de 2010, pola que se crea e regula o Rexistro Electrónico na XEFATURA CENTRAL DE TRÁFICO . ( Ministerio do Interior ).
BOE: 08/07/2010

Oficina Española de Patentes e Marcas

06 xullo 2010

Resolución de 23 de xuño de 2010, pola que se crea o Rexistro Electrónico da OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES E MARCAS (Ministerio de Industria, Turismo e Comercio9.
BOE: 06/07/2010

Axencia Española de Protección de Datos

03 xuño 2010

Resolución de 24 de maio de 2010, pola que se regula o Rexistro Electrónico da AXENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS
BOE: 03/06/2010

Entidade Pública Empresarial Rede.es

02 xuño 2010

Resolución de 19 de maio de 2010, pola que se crea o rexistro electrónico da ENTIDADE PÚBLICA EMPRESARIAL REDE.es (Ministerio de Industria, Turismo e Comercio).
BOE: 02/06/2010

Comisión Nacional de Enerxía

02 abril 2010

Resolución de 18 de marzo de 2010, pola que se crea a Sede Electrónica e regúlase o Rexistro Electrónico da COMISIÓN NACIONAL DE ENERXÍA. ( Ministerio de Industria, Turismo e Comercio)
BOE: 02/04/2010

Consello Superior de Investigacións Científicas

02 abril 2010

Resolución de 24 de marzo de 2010, pola que se crea e regula o Rexistro Electrónico da AXENCIA ESTATAL CONSELLO SUPERIOR DE INVESTIGACIÓNS CIENTÍFICAS (modificada por Resolución de 6 de maio de 2010). 
BOE: 02/04/2010

Centro de Investigacións Enerxéticas, Ambientais e Tecnolóxicas

30 marzo 2010

Resolución de 18 de marzo de 2010, pola que se crea e regula o Rexistro Electrónico do CENTRO DE INVESTIGACIÓNS ENERXÉTICAS, AMBIENTAIS E TECNOLÓXICAS.
BOE: 30/03/2010

Servizo Público de Emprego Estatal

30 marzo 2010

Resolución de 16 de marzo de 2010, pola que se regula o Rexistro Electrónico do SERVIZO PÚBLICO DE EMPREGO ESTATAL.
BOE: 30/03/2010

Consello de Seguridade Nuclear

29 marzo 2010

Resolución de 17 de marzo de 2010, pola que se crean a Sede Electrónica e o Rexistro Electrónico do CONSELLO DE SEGURIDADE NUCLEAR
BOE: 29/03/2010

Centro para o Desenvolvemento Tecnolóxico Industrial

17 marzo 2010

Resolución de 2 de marzo de 2010, pola que se crea e regula o Rexistro Electrónico do CENTRO PARA O DESENVOLVEMENTO TECNOLÓXICO INDUSTRIAL
BOE: 17/03/2010

Instituto Astrofísico de Canarias

17 marzo 2010

Resolución de 2 de marzo de 2010, pola que se acorda a inclusión do INSTITUTO DE ASTROFÍSICA DE CANARIAS no Rexistro Electrónico do departamento. Ministerio de Ciencia e Innovación
BOE:17/03/2010

Instituto Español de Oceanografía

17 marzo 2010

Resolución de 2 de marzo de 2010, pola que se acorda a inclusión do INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFÍA no Rexistro Electrónico do departamento.
BOE: 17/03/2010

Instituto Xeolóxico e Mineiro de España

17 marzo 2010

Resolución de 2 de marzo de 2010, pola que se acorda a inclusión do INSTITUTO XEOLÓXICO E MINEIRO DE ESPAÑA no Rexistro Electrónico do departamento.
BOE: 17/03/2010

Instituto Nacional de Investigación e Tecnoloxía Agraria e Alimentaria

17 marzo 2010

Resolución de 2 de marzo de 2010, pola que se acorda a inclusión do INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN E TECNOLOXÍA AGRARIA E ALIMENTARIA no Rexistro Electrónico do departamento.
BOE: 17/03/2010

Centro de Estudos e Experimentación de Obras Públicas

16 marzo 2010

Resolución de 24 de febreiro de 2010, pola que se crea e regula o Rexistro Electrónico do CENTRO DE ESTUDOS E EXPERIMENTACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
BOE: 16/03/2010

Boletín Oficial do Estado

24 febreiro 2010

Resolución de 17 de febreiro de 2010, pola que se crea a sede electrónica e o rexistro electrónico da Axencia Estatal BOLETÍN OFICIAL DO ESTADO.
BOE: 24/02/2010

Axencia Española de Cooperación Internacional para o Desenvolvemento

09 febreiro 2010

Resolución de 30 de decembro de 2009, pola que se crea a Sede Electrónica e o Rexistro Electrónico da AXENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA O DESENVOLVEMENTO.
BOE: 09/02/2010

Dirección Xeral da Policía e da Garda Civil

31 decembro 2009

Orde INT/3516/2009, de 29 de decembro, pola que se crea un rexistro electrónico na DIRECCIÓN XERAL DA POLICÍA E DA GARDA CIVIL (ámbito Corpo Nacional de Policía)
BOE: 31/12/2009

Xefatura Central de Tráfico

31 decembro 2009

Resolución de 15 de decembro de 2009, pola que se modifica a de 26 de agosto de 2007, pola que se crea un rexistro electrónico na XEFATURA CENTRAL DE TRÁFICO.
BOE: 31/12/2009

Secretaría de Estado da Seguridade Social

31 decembro 2009

Orde TIN/3518/2009, de 29 de decembro, pola que se crea o rexistro electrónico da SECRETARÍA DE ESTADO DA SEGURIDADE SOCIALpara a presentación de escritos, solicitudes e comunicacións e establécense criterios xerais para a súa aplicación a determinados procedementos.
BOE: 31/12/2009

Agencial Estatal de Administración Tributaria

29 decembro 2009

Resolución de 28 de decembro de 2009, pola que se crea a sede electrónica e regúlanse os rexistros electrónicos da AXENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA.
BOE: 29/12/2009

Garda Civil

03 novembro 2009

Orde INT/2936/2009, de 27 de outubro, pola que se crea o Rexistro Electrónico da GARDA CIVIL. (Ministerio do Interior)
BOE: 03/11/2009

Consello Superior de Deportes

20 xullo 2009

Resolución de 24 de xuño de 2009, pola que se crea o rexistro electrónico do CONSELLO SUPERIOR DE DEPORTES
BOE: 20/07/2009

Instituto de Estudos Fiscais

27 xuño 2009

Resolución de 29 de maio de 2009, pola que se acorda a inclusión do INSTITUTO DE ESTUDOS FISCAIS no rexistro electrónico do departamento. (Ministerio de Economía e Facenda)
BOE: 27/06/2009

Instituto de Contabilidade e Auditoría de Contas

22 maio 2009

Resolución de 6 de maio de 2009, pola que se acorda a inclusión do INSTITUTO DE CONTABILIDADE E AUDITORÍA DE CONTAS no rexistro electrónico do departamento.(Ministerio de Economía e Facenda)
BOE: 22/05/2009

Parque Móbil do Estado

22 maio 2009

Resolución de 5 de maio de 2009, pola que se acorda a inclusión do PARQUE MÓBIL DO ESTADO no rexistro electrónico do departamento.
BOE: 22/05/2009

Instituto Nacional de Estatística

11 marzo 2009

Resolución de 4 de marzo de 2009, pola que se regula o Rexistro Electrónico do INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA.
BOE: 11/03/2009

Comisión Nacional da Competencia

05 febreiro 2009

Resolución de 30 de xaneiro de 2009, pola que se crea un Rexistro electrónico e establécense os requisitos xerais para a súa aplicación a determinados procedementos na COMISIÓN NACIONAL DA COMPETENCIA.
BOE: 05/02/2009

Comisión do Mercado das Telecomunicacións

03 xuño 2008

Resolución de 8 de maio de 2008, da Presidencia da Comisión do Mercado das Telecomunicacións, pola que se crea un Rexistro electrónico na Comisión do Mercado das Telecomunicacións para a recepción, remisión e tramitación de solicitudes, escritos e comunicacións, e establécense os criterios xerais para a tramitación telemática de determinados procedementos.
BOE: 03/06/2008

Instituto de Saúde Carlos III

08 setembro 2007

Orde SCO/3233/2007, de 29 de outubro, pola que se crea o rexistro electrónico do INSTITUTO DE SAÚDE CARLOS III para a presentación de escritos, solicitudes e comunicacións e establécense os requisitos xerais para a tramitación electrónica de determinados procedementos.
BOE:08/9/2007

Disposicións de creación de rexistros electrónicos noutras institucións das estado

Tribunal Constitucional

24 novembro 2016

Acordo de 15 de setembro de 2016, do Pleno do Tribunal Constitucional, polo que se regula o Rexistro Xeral e créase o Rexistro Electrónico do Tribunal.
BOE núm. 284, de 24/11/2016

 • Servizos electrónicos

Tribunal de Contas

14 xaneiro 2016

Resolución de 23 de decembro de 2015, da Comisión de Goberno do Tribunal de Contas(Abre en nova xanela) , pola que se amplía o ámbito de funcionamento do Rexistro Telemático á recepción, a través da súa sede electrónica, da contabilidade electoral e das contas anuais de formacións políticas e de fundacións e asociacións vinculadas ás mesmas. BOE: 14/01/2016
Anteriores disposicións relevantes:

 • Servizos electrónicos
 • Goberno aberto
Punto de Acceso Xeral
Punto de Acceso Xeral