accesskey_mod_content

RIMPE, CLAD, CEPAL: Grupos de ámbito Latinoamericano para o desenvolvemento da Administración Pública. Ocasionalmente participouse nos traballos relacionados con Administración Electrónica e Participación Cidadá.

0 Comentarios

Non hai comentarios