accesskey_mod_content

Estudi sobre Govern Electrònic 2020 (ONU)

L'enquesta sobre govern electrònic de Nacions Unides s'elabora cada dos anys, i avalua als 193 Estats Membres en termes d'Administració Digital.

Aquest informe analitza el desenvolupament de l'Administració Electrònica, a partir de el Índex de Desenvolupament de l'Administració Electrònica de l'ONU (I-Government Development Index, EGDI). L'EGDI és un índex compost de 3 subíndexs, que analitza  tres dimensions: la idoneïtat de les infraestructures de telecomunicacions (TII), les capacitats dels recursos humans per promoure i usar les TIC (HCI), i la disponibilitat de continguts i serveis online (OSI).

L'informe també inclou un índex suplementari, el Índex d'I-participació (EPI), que avalua l'ús dels serveis online per part dels governs per proporcionar informació als seus ciutadans, interactuar amb ells, i involucrar-los en el procés de presa de decisions i en el codiseño dels serveis, mitjançant consultes online.

En l'Enquesta de Govern Electrònic 2020 Espanya figura en el grup de països amb molt alt rendiment en l'Índex de Desenvolupament de l'Administració Electrònica (EGDI), en obtenir una puntuació en l'EGDI superior a 0.75, mantenint el lloc número 17 en el rànquing global.

L'informe indica que tots els països en el grup de molt alt rendiment han demostrat consistència i progrés a les diferents àrees de les seves estratègies de política digital, i en la coordinació i implementació dels seus serveis públics digitals.

Dins de l'àmbit dels països de la UE Espanya se situa en la setena posició.

L'estudi proporciona, addicionalment, una  avaluació del govern electrònic a nivell local, analitzant les 100 ciutats més poblades del món (incloent solament una per país), a través de el Índex de Servei Online Local (LOSI) que avalua el desenvolupament de l'administració electrònica a nivell local, a través dels portals oficials. En aquest índex, la ciutat de Madrid apareix en la primera posició del rànquing, en estar  en el primer lloc en les categories de provisió de continguts, provisió de serveis i participació, i el segon posat en la categoria de tecnologia.

Al llarg de l'informe, s'insisteix en l'oportunitat que la digitalització del sector públic suposa per a l'assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i de l'Agenda 2030.

Enllacis relacionatsEnllaços relacionats