content _ mod _ accesskey

En el transcurso de su actividad cotidiana, el Sector Público crea, recopila y transmite una datu eta informazio ugari dagozkion eginkizunak betetzeko behar. Informazio hori berriro erabil daitezkeen herritarrek eta enpresek , con fines comerciales o no, con el fin de fomentar la transparencia, la eficiencia, la participación ciudadana y el desarrollo económico. La digitalización de la información facilita que ésta fluya y se procese con rapidez, permitiendo a los ciudadanos y las empresas datuei balio erantsia ematea. (ingelesez, open data) Sektore Publikoak diren bitartean negozio berriak sortzen, eta aplikazio eta zerbitzu horri esker, enpresa-sektore berri bat sortu zen: sektore infomediarioa .

La Comisión Europea elaboró en 1998 el Libro Verde sobre la Información del Sector Público en la Sociedad de la Información, en el cual se llamaba la atención sobre la necesidad de mejorar las sinergias entre el sector público y el privado en el mercado de la información. Apenas cinco años más tarde, sus propuestas inspiraron la 2003 / / 98 / EE europako parlamentua eta Kontseilua (2002ko, 2003ko azaroaren 17an, sektore publikoaren informazioa berrerabiltzeari buruzkoa alegia, hura zen multzoa gutxieneko arauak eta irizpideak homogeneoak para el tratamiento de la información susceptible de ser reutilizada por personas físicas o jurídicas.

En España se aprobó el 4 de noviembre de 2005 el Avanza Plana europarekiko konbergentzia teknologikoa bultzatzeko, hasiera-hasieratik bultzatu zen, sektore publikoko informazioa berrerabiltzeari artean (enpresa eta profesionalak, eduki digitalen industriaren. Ondoren, 2003 / ee zuzentarauak espainiako ordenamendu juridikoaren zen al du? 37 / 2007 Legea, azaroaren 16an, sektore publikoko informazioa berrerabiltzeari buruzko lanak , proporcionando un marco regulatorio de esta actividad para todas las administraciones públicas españolas. El eje central de esta disposición era la aukerakoa da baimena. informazio publikoaren berrerabilpen bermatuz, aukera-berdintasunaren aldeko politika bat eskatzen badute.

Zirkularra, 2009, printzipio horiek direla eta, Barak Obamak gardentasunaz alentaron Gobernu Irekia izan zen (oinez ataria sortzea data.gov (Leiho berri batean Irekitzen Du) , (nazioarteko erreferentzia handi sektorea . De forma simultánea, Tim Berners-Lee y Nigel Shadbolt impulsaron en el Reino Unido la iniciativa data.gov.uk (Leiho berri batean Irekitzen Du) .

2009An egin zen espainian. Aporta Proiektua helburua lortzeko kondizioak sortzea. merkatua garatzea sektore publikoaren informazioa berrerabiltzeko lanak ( hala, emateko. administrazio unitateei laguntzea teknikoak eta antolamenduzkoak dituzten jardueretan, indarreko legeen arabera, modurik adiskidetsu eta berrerabiltzeko, sarbide mugatua ez duten informazioa bildu bitartean zeuden, eta ekintza-lerro sortzea (etengabe aberasteko. Jendaurrean Berriro Erabiltzeko. atarian datos.gob.es (Leiho berri batean Irekitzen Du) harrezkero, topagunea da informazio publikoaren eskura jartzea, berrerabil daitezkeen beste erakunde publikoek nazionalei, eskualdekoei eta tokikoei. Atari horrek duen lotuta dago Datuak europako ataria. (Leiho berri batean Irekitzen Du) sektore publikoaren informazioa biltzen du, eta horren bidez (metadatuak datuen dagoen atariak sarbide publikoko europako herrialdeetara.

El Proyecto Aporta formaba parte de las medidas de sensibilización y difusión de la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, de reutilización de la información del sector público que fueron recogidas en la 2. - Gaur (Avanza Plana horren ildotik, Europarako Agenda Digitala Neurri hauek Ere aipatu zen. 1495 / 2011 Errege Dekretua urriaren 24ko 37. / 2007 legea garatzen duen azaroaren 16ko (sektore publikoko informazioa berrerabiltzeari buruzkoa, alegia, sektore publiko estatalaren barruan, lehia marko batean. horren Onespena 2013an Espainiarako Agenda Digitala , para dar cumplimiento a los objetivos de la Agenda Digital Europea en 2020, continuó impulsando la iniciativa datos.gob.es (Leiho berri batean Irekitzen Du) .

Bestalde, esan du europako batzordeak / / EB zuzentaraua 2013 37 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, por la que se modifica la Directiva 2003/98/CE relativa a la reutilización de la información del sector público. En consecuencia, el ejecutivo español aprobó la 2015 18 / Legea uztailaren 9ko 37 / 2007 legea aldatzen duen azaroaren 16ko (sektore publikoko informazioa berrerabiltzeari buruzkoa, eta orain 1495 / 2011 errege dekretua aldatzeko prozesuan dago. lege horiek onartzeko betebeharra aldaketaren Berri nagusiak dokumentuen berrerabilpena, aplikagarria den araudian jasotako salbuespenak salbu, eta, bereziki, datu pertsonalak babesteari buruzkoak, eta makina bidez irakurtzeko ireki formatua erabiltzeko: lizentzia irekiak sustatzea; eta tarifak eta horien gardentasuna kalkulua (argitzea.

Gaur egun, ekimena datos.gob.es (Leiho berri batean Irekitzen Du) –en constante crecimiento- es el líder europeo con 152 iniciativas, 35 de la Administración del Estado, 17 de Administraciones Autonómicas, 91 de Administraciones Locales y 7 de Universidades; es la datuak eta helduena hobeto prestatuta dauden ekimenak (Leiho berri batean Irekitzen Du) de la Unión Europea, según los indicadores de seguimiento realizados por la autoridad europea.

Sarbide Nagusia
Sarbide Nagusia