accesskey_mod_content

En el transcurs de la seua activitat quotidiana, el Sector Públic crea, recopila i transmet una gran quantitat de dades i informació necessària per al desenvolupament de les seues funcions. Esta informació és susceptible de ser reutilitzada pels ciutadans i les empreses, amb finalitats comercials o no, amb la finalitat de fomentar la transparència, l'eficiència, la participació ciutadana i el desenvolupament econòmic. La digitalització de la informació facilita que esta fluïsca i es processe amb rapidesa, permetent als ciutadans i les empreses donar valor afegit a les dades reutilitzables (en anglés, open data) procedents del Sector Públic, generant nous negocis, aplicacions i servicis, la qual cosa permet el sorgiment d'un nou sector empresarial: el sector intermediari de la informació.

La Comissió Europea va elaborar en 1998 el Llibre Verd sobre la Informació del Sector Públic en la Societat de la Informació, en el qual es cridava l'atenció sobre la necessitat de millorar les sinergies entre el sector públic i el privat en el mercat de la informació. Amb prou faenes cinc anys més tard, les seues propostes van inspirar la Directiva 2003/98/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de novembre de 2003, sobre reutilització de la informació del sector públic, la qual va establir un conjunt de normes mínimes i criteris homogenis per al tractament de la informació susceptible de ser reutilitzada per persones físiques o jurídiques.

A Espanya es va aprovar el 4 de novembre de 2005 el Pla Avança per a afavorir la convergència tecnològica amb Europa, que contemplava des dels seus inicis impulsar la reutilització de la informació del sector públic entre les empreses i professionals de la indústria de Continguts Digitals. Posteriorment, la Directiva 2003/98/CE es va traslladar a l'ordenament jurídic espanyol amb la Llei 37/2007, de 16 de novembre, de reutilització de la informació del sector públic, proporcionant un marc regulatori d'esta activitat per a totes les administracions públiques espanyoles. L'eix central d'esta disposició era l'autorització potestativa de reutilització de la informació pública, garantint la igualtat de condicions a els qui la sol·licitaren.

Estos principis són els que en 2009 van encoratjar el Memoràndum sobre Transparència i Govern Obert de Barak Obama, que va donar motiu a la creació del portal data.gov(Obri en nova finestra) , la gran referència mundial del sector. De forma simultània, Tim Berners-Lee i Nigel Shadbolt van impulsar en el Regne Unit la iniciativa data.gov.uk(Obri en nova finestra) .

En 2009 es va llançar a Espanya el Projecte Aporta, amb l'objectiu de crear les condicions per al desenvolupament del mercat de la reutilització de la informació del sector públic, així com per a donar suport a les unitats administratives en les activitats tècniques i organitzatives necessàries perquè publiquen, d'acord amb la legislació vigent i de la forma més amigable per a la seua reutilització, la informació d'accés no restringit que arrepleguen. Entre les seues línies d'actuació incloïa la creació i enriquiment permanent del Catàleg d'Informació Pública Reutilitzable albergat en el portal datos.gob.es(Obri en nova finestra) , que constituïx des d'aleshores el punt d'encontre de la informació pública reutilitzable posada a disposició per diferents organismes públics nacionals, regionals i locals. Este portal es troba enllaçat amb Portal europeu de dades obertes(Obri en nova finestra) , el qual recopila metadades a partir d'informació del sector públic disponible en portals de dades d'accés públic dels diferents països europeus.

El Projecte Aporta formava part de les mesures de sensibilització i difusió de la Llei 37/2007, de 16 de novembre, de reutilització de la informació del sector públic que van ser arreplegades en l'Estratègia 2011-2015 del Pla Avança 2, en línia amb l'Agenda Digital per a Europa. També d'estes mesures va sorgir el Reial decret 1495/2011, de 24 d'octubre, pel qual es desenvolupa la Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic, per a l'àmbit del sector públic estatal, en un marc de lliure competència. L'aprovació en 2013 de l'Agenda Digital per a Espanya, per a donar compliment als objectius de l'Agenda Digital Europea en 2020, va continuar impulsant la iniciativa datos.gob.es(Obri en nova finestra) .

Per la seua part, la Comissió Europea va llançar la Directiva 2013/37/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de juny de 2013, per la qual es modifica la Directiva 2003/98/CE relativa a la reutilització de la informació del sector públic. En conseqüència, l'executiu espanyol va aprovar la Llei 18/2015, de 9 de juliol, per la qual es modifica la Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic i, actualment, el Reial decret 1495/2011 està en procés de modificació. Les principals novetats de la modificació legislativa són l'obligació d'autoritzar la reutilització dels documents, excepte les excepcions contemplades en la normativa aplicable i, especialment, les relatives a la protecció de dades personals; l'ús de formats oberts i llegibles per màquina; el foment de llicències obertes; i la clarificació del càlcul de tarifes i la seua transparència.

Actualment, la iniciativa datos.gob.es(Obri en nova finestra) –en constant creixement- és el líder europeu amb 152 iniciatives, 35 de l'Administració de l'Estat, 17 d'Administracions Autonòmiques, 91 d'Administracions Locals i 7 d'Universitats; és la iniciativa de dades obertes millor preparada i més madura(Obri en nova finestra) de la Unió Europea, segons els indicadors de seguiment realitzats per l'autoritat europea.

Punt d'Accés General
Punt d'Accés General