accesskey_mod_content

Guía Dixitalízache

O obxectivo desta guía é facilitar o cumprimento das leis por parte das Entidades locais a través do acceso e uso das ferramentas tecnolóxicas que a Secretaría Xeral de Administración Dixital pon a disposición de todas as Administracións públicas.

Novas obrigas introducidas polas leis:

  1. Dispor das ferramentas e recursos necesarios para garantir a relación electrónica cos obrigados pola lei e coas persoas físicas que así o prefiran antes do 2 de outubro de 2016.
  2. Tramitar electronicamente os expedientes
  3. Arquivar electronicamente
  4. Garantir o Dereito á información e a transparencia:
  5. Garantir un funcionamento electrónico interno
  6. Traballar de forma coordinada e interoperable con outras Administracións

Logo digitalizate

 

Enlaces relacionadosLigazóns relacionadas