accesskey _ mod _ content

La 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Herri-administrazioen administrazio prozedura erkidearena (Ireki leiho berrian) eta Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (Ireki leiho berrian) konfiguratu behar du, egoera bat izan behar du ohiko jarduera izapidetze elektronikoa administrazioen alderdi askotako barne-kudeaketa, bai herritarrenganako harremana duten zerrenda.

Azalpen zatian esaten den moduan 39/2015 Legea (Ireki leiho berrian) , “ paperik gabeko administrazioa bat batean oinarritua dago, eta Oso-Osorik elektronikoa ez da bakarrik funtzionamendu-printzipioak eraginkortasuna lortzea, eraginkortasuna eta kostuak aurreztea, baizik eta indartu egiten ditu bermeak ere, herritar eta enpresa interesdunek aukera ematen du, aldi berean, hobeto gardentasuna ”. En consecuencia en dicha ley se establecen cuestiones tales como que los actos administrativos se producirán por escrito a través de medios electrónicos y que los documentos administrativos se emitirán igualmente por escrito a través de medios electrónicos; mientras que la 40/2015 Legea (Ireki leiho berrian) establece que las AA.PP. se relacionarán entre sí y con sus órganos a través de medios electrónicos.

Informazio gehiago nahi izanez gero, lege-esparrua dago Administrazio-kode Elektronikoa (Ireki leiho berrian) , compendio de legislación consolidada, editado por el BOE, con selección y ordenación de contenidos por la Secretaría General de Administración Digital.

Du Eraldaketa digitaleko plana estatuko administrazio orokorraren eta haren organismo publikoen (IKT 2015 – Estrategia 2020) se elaboró teniendo muy presente en su momento los proyectos de las leyes 39/2015 y 40/2015, de forma que los principios rectores, los objetivos estratégicos, las líneas de acción y los hitos recogidos en el plan persiguen facilitar la realización de las previsiones establecidas en las citadas leyes.

Du Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos (Ireki leiho berrian) persigue mejorar la eficiencia administrativa para hacer efectiva una Administración totalmente electrónica e interconectada, incrementar la transparencia de la actuación administrativa y la participación de las personas en la Administración Electrónica, garantizar servicios digitales fácilmente utilizables y mejorar la seguridad jurídica.

Du Administrazio digitalaren zerbitzuen katalogoa , que tiene como objeto difundir los servicios que se ponen a disposición de las AA.PP. como herramientas facilitadoras para contribuir a impulsar el desarrollo de la Administración Digital, incluye en las fichas correspondientes a los servicios ofrecidos, junto con una breve descripción y otra información, referencia al marco legal relacionado en cada caso. Además, se dispone también de la primera 14 zerbitzu partekatuak aitorpena (Ireki leiho berrian) eraginkortasun handiagoa lortzeko tresna gisa zerbitzuak ematean.

Bigarren xedapen gehigarria ‘ dagokionez Itsatsi egiten dira autonomia-erkidegoak eta toki-entitateak estatuaren administrazio orokorraren plataforma eta erregistroetara ’ 39/2015 Legea, dira interesgarrienak, besteak beste Lankidetza-hitzarmenak autonomia-erkidegoko administrazio elektronikoan.

Ikuspuntu bide elektronikoak erabiltzearen dira bereziki interesgarriak diren 39/2015 Legea (Ireki leiho berrian) las previsiones relativas a los derechos de las personas en sus relaciones con las AA.PP., del interesado en el procedimiento administrativo, derecho y obligación de relacionarse electrónicamente con las AA.PP., asistencia en el uso de medios electrónicos los interesados; la representación y los registros electrónicos de apoderamientos; los registros; los sistemas de identificación de los interesados en el procedimiento, los sistemas de firma admitidos por las AA.PP.; el uso de medios de identificación y firma en el procedimiento administrativo; la forma de los actos administrativos; las cuestiones relativas a solicitudes de iniciación, comparecencia de las personas, obligación de resolver y cómputo de plazos; las notificaciones a través de medios electrónicos; la emisión de documentos y sus copias, los documentos aportados por los interesados, el expediente electrónico y el archivo electrónico.

Eta 40/2015 Legea (Ireki leiho berrian) buruz xedatutakoa printzipio orokorrak, kide anitzeko organoen funtzionamendua sektore publikoko elektronikoa (egoitza elektronikoa, internet ataria, identifikatzeko sistemak-jarduera automatizaturako sinadura-sistema, zerbitzuetako langileek ivapek herri administrazioetan dituen hizketakideekin, administrazio-jarduera automatizaturako firma-e, langileen, aseguramendua eta zerbitzuetako langileek ivapek herri administrazioetan dituen hizketakideekin identifikazioaren elkarreragingarritasuna firma-e, agiriak elektronikoki artxibatzea); zerbitzu erkideen kudeaketa partekatua (informazio- eta komunikazio-sistemak); lankidetza-teknikak (informazioa, informazio-sistema integratuen administratiboa); datu-trukea komunikazio-ingurune itxietan, HERRI-ADMINISTRAZIOEN arteko datu-transmisioak; Elkarreragingarritasun eskema nazionala eta Segurtasun eskema nazionala, administrazioaren jabetzakoak diren sistemak eta aplikazioak berrerabiltzea eta administrazioen arteko teknologia-transferentzia.

Informazio gehiago nahi izanez gero, kontsultatu:

0 Oharrak

Iruzkinik ez

 
Egin zaitez OBSAE youtubeko kanalean.
Egin zaitez OBSAE youtubeko kanalean.