content _ mod _ accesskey

Arazo asko jotzen da tratatutako eremuetan eta sargarritasuna, bai nazioartean. Horregatik sortu diren hainbat baliabide horiek bete behar dituzten ezaugarriak zehaztu Interneteko Web bidez eskura dauden edukien teknologia, intranet eta bestelako sare informatikoak, jende gehienak erabil dezaten, adineko ezinduen eta pertsona daude, eta baliabide horien bidez modu autonomoan laguntza teknikoak pertinentes.Entre nabarmentzen dira.

EN 301 549:2018 araua), 2.1.2, "irisgarritasun Baldintzak, produktuak eta zerbitzuak).

Araua EN 301 549:2018 2.1.2) (Leiho berri batean Irekitzen Du) irisgarritasun baldintzak zehazten dituzten produktu eta zerbitzuei aplikatu beharreko eginkizun IKT (webgune, softwarea, jatorrizko aplikazioak, dokumentuak, hardwarea eta abar). gainera, egin beharreko proba ebaluatzeko metodologia eta prozesuak azaldu bakoitzaren irisgarritasun baldintza.

Además, esta nueva versión de la EN 301-549 ha sido declarada por la Comisión Europea como estándar armonizado para la aplicación de la Erabilerraztasunaren zuzendaritza egiten Egiteko erabakia (EB) batzordearen/2048 2018ko abenduaren 20ko 2018 . Por lo tanto, desde el 21 de diciembre de 2018, es el estándar que aplica en las Administraciones Públicas españolas.

Actualmente esta nueva versión se puede consultar en inglés en la web de ETSI (Leiho berri batean Irekitzen Du) Baina, nolanahi ere, espainiako arauaren bertsio hau gauzatzen da: UNE-EN 301549:2019 , que en virtud del acuerdo suscrito por la Secretaría de Estado de Función Pública y AENOR (Leiho berri batean Irekitzen Du) (PAe bidez kontsulta daiteke.

Web edukirako irisgarritasun jarraibideak (WCAG) 2.1

Guztiak Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 irisgarritasun jarraibideak dira (azken bertsioa Web guneko edukiak DITUZTENAK ((World Wide Web Consortium).

Berria 2.1.2 301-549:2018 bertsioa ere (Leiho berri batean Irekitzen Du) está alineada con las WCAG 2.1 y por lo tanto introduce todos los cambios incorporados a esta última: nuevos criterios de conformidad, nueva pauta "2.5 Modalidades de entrada", etc.

Bertsio honetan aipatzekoa da baita ere ez dira irizpideak aldatu diren wcsg-etan 2.0 onartzen, ezta zenbakia.

Norma UNE 139803:2012. Requisitos de Accesibilidad para contenidos en la web.

Es un norma española que establece los requisitos de accesibilidad para los contenidos web. En cuanto a sus requisitos referencia completamente a las Pautas de Accesibilidad para el contenido web WCAG2.0 (Leiho berri batean Irekitzen Du) egitea Web erabilerraztasuna gauzatzeko ekimena (Leiho berri batean Irekitzen Du) (WAI) bitartean Webaren partzuergoa (Leiho berri batean Irekitzen Du) (W3C) por lo tanto hay una equivalencia directa entre ellas. Esta norma actualiza la UNE 139803:2004.

La Administrazio publikoen hitzarmena sinatu du, estatuko idazkaritza AENOR (Leiho berri batean Irekitzen Du) arau hori banatzeko. a través del Portal de Administración Electrónica. Está prohibida la distribución de este documento por otros medios que no sean los autorizados por AENOR.

Web Content Accessibility Guidelines WCAG 2.0

Guztiak WCAG 2.0 (Leiho berri batean Irekitzen Du)  son una evolución de las WCAG 1.0. Se trata de una recomendación internacional sobre cómo hacer accesibles los contenidos de la Web a las personas con discapacidad y fueron aprobadas en diciembre de 2008. Tienen en cuenta los nuevos factores tecnológicos y la experiencia derivada del uso de las WCAG 1.0.

ISO/IEC 40500:2012 estandarra

El ISO/IEC 40500:2012 estandarra (Leiho berri batean Irekitzen Du) , aprobado en octubre de 2012, es el estándar internacional que recoge las pautas de accesibilidad web WCAG 2.0. De este modo, las diferentes legislaciones nacionales pueden recoger referencias a este estándar favoreciendo la armonización internacional.

UNE-EN 301 549, “Requisitos de accesibilidad de productos y servicios TIC aplicables a la contratación pública en Europa” – “Accessibility requirements suitable for public procurement of ICT products and services in Europe”

Arau hori, 301, 549 (Leiho berri batean Irekitzen Du) , establece los requisitos funcionales que garantizarán que los productos y servicios TIC sean accesibles para todas las personas; por ejemplo, desde un teléfono móvil, hasta ordenadores, pasando por páginas web; así, los requisitos para la web se basan en las directrices de accesibilidad de contenidos web WCAG 2.0, desarrolladas por W3C, estando en línea con los indicados en la norma española UNE 139803, ‘Requisitos de accesibilidad para contenidos en la Web’. Además, la norma europea, publicada en ETSI (Leiho berri batean Irekitzen Du) saioko prozedurak deskribatzen ditu, eta horietako bakoitza ebaluatzeko metodologia. espainiako katalogoa (301 Arauak onartu du aenorek UNE-EN irudian bezala, arau teknikoen garapena espainian (erakunde legalki arduraduna.

La Secretaría de Estado de Administraciones Públicas ha suscrito un acuerdo con AENOR (Leiho berri batean Irekitzen Du) arau hori zabaltzeko. administrazio elektronikoaren bidez (Portal. Debekatuta dago dokumentua banatu ez diren bitartekoen bidez onartu ZEN.

Accessible WAI-ARIA Rich Internet Aplikazioak

WAI-ARIA (Leiho berri batean Irekitzen Du) 2014ko martxoan onartu zen, nola definitzen duen nazioarteko gomendioa da web aplikazioek edukiei eta eskuragarriagoak ezgaitasuna duten pertsonen laguntza eduki dinamikoa sortzeko, eta Oso aurreratuak garatu eta erabiltzaile-interfaze IRABAZITA, HTML eta Javascript. horren Barruan sartzen da. Web erabilerraztasuna gauzatzeko ekimena (WAI) (Leiho berri batean Irekitzen Du) urteko Web partzuergoak (W3C) (Leiho berri batean Irekitzen Du) .

Norma UNE 139803:2004. Requisitos de Accesibilidad para contenidos en la web.

La norma UNE 139803:2004 es una norma española, que ha tomado como punto de partida para su realización las Directrices para la Accesibilidad de los contenidos en la Web 1.0 (WCAG 1.0) de la Iniciativa para la Accesibilidad Web (WAI) del Consorcio de la Web (W3C). En la mayoría de los requisitos de accesibilidad ambas normas son equivalentes pero la norma UNE es ligeramente más exigente y ha incrementado la prioridad de alguno de estos requisitos. Por lo tanto, un portal que cumpla la norma UNE será también conforme a las WCAG 1.0. Sin embargo, un portal conforme a las WCAG 1.0 es posible que tenga que realizar alguna modificación para alcanzar un determinado nivel de accesibilidad según la norma UNE.

Espainiako legeriak (1494/2007 errege dekretuak, azaroaren 12koak, onartzen duena. Oinarrizko baldintzei buruzko erregelamendua, desgaitasuna duten pertsonen sarbidea informazioaren gizartera administrazio publikoetako webguneen beharkizunak betetzera behartzen ditu 1. eta 2. arauan zehaztutako lehentasun BAT.

Web 1.0 ebaluatzeko metodologia Bateratua UWEM

La UWEM 1.0 (Leiho berri batean Irekitzen Du) ebaluatzeko metodologia bat du (WCAG 1.0 gomendioa betetzea. ziurtatu tresnak eta metodologia Honen helburua da eskala handian egindako ebaluazio teknikak ebaluatzeko eta zaintzeko lokalean, eta elkarren artean bateragarriak diren eta WAI ekimena.

Sarbide Nagusia
Sarbide Nagusia