content _ mod _ accesskey

La accesibilidad es una problemática tratada y considerada ampliamente tanto en ámbitos nacionales como internacionales. Por ello se han creado una serie de recursos que permiten especificar las características que han de cumplir los contenidos disponibles mediante tecnologías Web en Internet, Intranets y otro tipo de redes informáticas, para que puedan ser utilizados por la mayor parte de las personas, incluyendo personas con discapacidad y personas de edad avanzada, de forma autónoma o mediante las ayudas técnicas pertinentes.Entre estos recursos destacan:

EN 301 549:2018 araua), 2.1.2, "irisgarritasun Baldintzak, produktuak eta zerbitzuak).

Araua EN 301 549:2018 2.1.2) (Leiho berri batean Irekitzen Du) irisgarritasun baldintzak zehazten dituzten produktu eta zerbitzuei aplikatu beharreko eginkizun IKT (webgune, softwarea, jatorrizko aplikazioak, dokumentuak, hardwarea eta abar). gainera, egin beharreko proba ebaluatzeko metodologia eta prozesuak azaldu bakoitzaren irisgarritasun baldintza.

Además, esta nueva versión de la EN 301-549 ha sido declarada por la Comisión Europea como estándar armonizado para la aplicación de la Erabilerraztasunaren zuzendaritza egiten Decisión de Ejecución (UE) 2018/2048 de la Comisión, de 20 de diciembre de 2018 . Por lo tanto, desde el 21 de diciembre de 2018, es el estándar que aplica en las Administraciones Públicas españolas.

Une honetan kontsultatu daiteke webgunean ingelesezko bertsioa berria ETSI (Leiho berri batean Irekitzen Du) . No obstante, esta versión se materializa en la norma española UNE-EN 301549:2019 ondorioz, alegia, funtzio publikoaren estatu idazkaritzaren eta sinatutako akordioa AENOR (Leiho berri batean Irekitzen Du) (PAe bidez kontsulta daiteke.

Web edukirako irisgarritasun jarraibideak (WCAG) 2.1

Guztiak Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 son la última versión de las pautas de accesibilidad del contenido en la Web del W3C (World Wide Web Consortium).

Berria 2.1.2 301-549:2018 bertsioa ere (Leiho berri batean Irekitzen Du) está alineada con las WCAG 2.1 y por lo tanto introduce todos los cambios incorporados a esta última: nuevos criterios de conformidad, nueva pauta "2.5 Modalidades de entrada", etc.

Bertsio honetan aipatzekoa da baita ere ez dira irizpideak aldatu diren wcsg-etan 2.0 onartzen, ezta zenbakia.

139803:2012 UNE Araua. - edukietarako Sarbidea sarean.

Espainiako arau bat da, web edukien irisgarritasun baldintzak ezartzen du. aipatu diren betebeharrei Dagokienez, web edukietarako Erabilerraztasun osoa WCAG2.0 (Leiho berri batean Irekitzen Du) egitea Web erabilerraztasuna gauzatzeko ekimena (Leiho berri batean Irekitzen Du) (WAI) bitartean Webaren partzuergoa (Leiho berri batean Irekitzen Du) (W3C). horien artean dago. beraz, UNE 139803:2004 Arau hau eguneratzen.

La Administrazio publikoen hitzarmena sinatu du, estatuko idazkaritza AENOR (Leiho berri batean Irekitzen Du) arau hori banatzeko. administrazio elektronikoaren bidez (Portal. Debekatuta dago dokumentua banatu ez diren bitartekoen bidez onartu ZEN.

Web Content Accessibility Guidelines WCAG 2.0

Guztiak WCAG 2.0 (Leiho berri batean Irekitzen Du) horiek dira eboluzio WCAG 1.0. nola egin daitezkeen nazioarteko Gomendioa da webguneko edukiak ezinduei eta 2008ko abenduan onartu ziren. ondorioz, faktore teknologiko berriak Kontuan izatea (WCAG 1.0 erabiltzea.

ISO / IEC 40500:2012 estandarra

El ISO / IEC 40500:2012 estandarra (Leiho berri batean Irekitzen Du) 2012ko urrian onartu zuen, nazioarteko estandarra da WCAG 2.0 webgunearen irisgarritasun jarraibideak jasotzen ditu. Hartara, estatuko legedietan buruzko nazioarteko estandar hori bateratzea bultzatzen jaso daitezke.

UNE-EN (301, IKT produktuen eta zerbitzuen “ irisgarritasun-baldintzak eta kontratazio publikoari aplikatu beharreko requirements for public procurement of Accessibility europan ” – “ suitable products and services in Europe ” ERABILI

Arau hori, 301, 549 (Leiho berri batean Irekitzen Du) ezartzen diren betekizun funtzionalak, irisgarriak izango diren produktuak eta zerbitzuak guztiontzat); adibidez, telefono mugikor batetik, ordenagailuen arteko pasatuta, web orriak; izan ere, web orrialderako baldintzak web edukien irisgarritasun jarraibideak WCAG 2.0 oinarritzen dira; W3CREN garatutako daude espainiako UNE 139803 arauaren adierazitakoak ildotik, webean edukiak ’ ‘ iristeko Baldintzak. Gainera, arau europarraren (ikus ETSI (Leiho berri batean Irekitzen Du) saioko prozedurak deskribatzen ditu, eta horietako bakoitza ebaluatzeko metodologia. espainiako katalogoa (301 Arauak onartu du aenorek UNE-EN irudian bezala, arau teknikoen garapena espainian (erakunde legalki arduraduna.

La Administrazio Publikoak hitzarmen bat sinatu du, estatuko idazkaritza AENOR (Leiho berri batean Irekitzen Du) arau hori zabaltzeko. administrazio elektronikoaren bidez (Portal. Debekatuta dago dokumentua banatu ez diren bitartekoen bidez onartu ZEN.

Accessible WAI-ARIA Rich Internet Aplikazioak

WAI-ARIA (Leiho berri batean Irekitzen Du)   , aprobada en marzo del 2014, es una recomendación internacional que define cómo hacer el contenido y las aplicaciones webs más accesibles para personas con discapacidad. Es de especial ayuda para la generación de contenido dinámico y para interfaces de usuario avanzadas desarrolladas con AJAX, HTML y Javascript. Se engloba en la Web erabilerraztasuna gauzatzeko ekimena (WAI) (Leiho berri batean Irekitzen Du) urteko Web partzuergoak (W3C) (Leiho berri batean Irekitzen Du) .

Norma UNE 139803:2004. Requisitos de Accesibilidad para contenidos en la web.

La norma UNE 139803:2004 es una norma española, que ha tomado como punto de partida para su realización las Directrices para la Accesibilidad de los contenidos en la Web 1.0 (WCAG 1.0) de la Iniciativa para la Accesibilidad Web (WAI) del Consorcio de la Web (W3C). En la mayoría de los requisitos de accesibilidad ambas normas son equivalentes pero la norma UNE es ligeramente más exigente y ha incrementado la prioridad de alguno de estos requisitos. Por lo tanto, un portal que cumpla la norma UNE será también conforme a las WCAG 1.0. Sin embargo, un portal conforme a las WCAG 1.0 es posible que tenga que realizar alguna modificación para alcanzar un determinado nivel de accesibilidad según la norma UNE.

La legislación española, mediante el REAL DECRETO 1494/2007, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre las condiciones básicas para el acceso de las personas con discapacidad a la sociedad de la información administrazio publikoetako webguneen beharkizunak betetzera behartzen ditu 1. eta 2. arauan zehaztutako lehentasun BAT.

Web 1.0 ebaluatzeko metodologia Bateratua UWEM

La UWEM 1.0 (Leiho berri batean Irekitzen Du) ebaluatzeko metodologia bat du (WCAG 1.0 gomendioa betetzea. ziurtatu tresnak eta metodologia Honen helburua da eskala handian egindako ebaluazio teknikak ebaluatzeko eta zaintzeko lokalean, eta elkarren artean bateragarriak diren eta WAI ekimena.

Sarbide Nagusia
Sarbide Nagusia