accesskey_mod_content
Banner accesibilidade

Accesibilidade en PDFs e documentos ofimáticos

Observatorio de Accesibilidade

A accesibilidade dos contidos dispoñibles en Internet implica tamén aos documentos PDF e ao resto de documentos enlazados desde o HTML. Por tanto, é necesario asegurar que tanto os documentos ofimáticos como os seus PDFs derivados sexan accesibles. 

Estes documentos non se deben utilizar como escusa para non xerar contidos mediante (X)HTML+CSS. En xeral non se debe abusar dos documentos PDF para proporcionar información, utilizándoos unicamente en determinados casos, por exemplo folletos, documentos legais ou documentos de natureza extensa para os que sexa conveniente proporcionar unha versión descargable e imprimible.


Para xerar documentos PDF accesibles é imprescindible que os documentos xestionados a través dun procesador de textos (Microsoft Word, LibreOffice Writer, etc.) ou de calquera outro programa, sexan accesibles. Para xerar estes documentos accesibles pode seguir as indicacións recollidas nas seguintes guías.

Na sección de Preguntas Preguntas Frecuentes sobre o R.D. 1112/2018 pode atopar a resposta á pregunta de  que criterios de conformidade aplican aos documentos PDF (ou calquera outro documento)?. Na este pregunta recóllese a listaxe de criterios de conformidade que non aplican a un documento e os que se deben revisar para comprobar que o documento é accesible.