accesskey_mod_content

Accesibilidade

A Administración Electrónica Inclusiva é un concepto amplo que abarca todas as medidas encamiñadas a conseguir que os beneficios da Administración Electrónica esténdanse ao conxunto dos cidadáns, con independencia da súa capacidade económica ou o seu nivel de alfabetización dixital.

 • Observatorio de Accesibilidade

  30 decembro 2019

  O Observatorio de Accesibilidade é unha iniciativa do Ministerio de Política Territorial e Función Pública que ten como obxectivo axudar a mellorar o grao de cumprimento en materia de accesibilidade dos portais da Administración.

 • Accessibility Observatory

  08 novembro 2019

  The Accessibility Observatory is an initiative of the Ministry of Territorial Policy and Public Administration that aims to help improve the accessibility level of the portals that are dependent on the Government (GSA, Xeral State Administration).

 • Implantación RD 1112/2018

  06 abril 2020

  Materiais e información de utilidade para a implantación do Real Decreto 1112/2018 sobre accesibilidade dos sitios web e aplicacións para dispositivos móbiles do sector público.

 • Comunidade Accesibilidade

  08 novembro 2019

  Espazo de colaboración para os xestores de portais das administracións públicas. Ofrece materiais de axuda, foros de discusión e o servizo de diagnóstico en liña. 

 • Normativa

  08 novembro 2019

  Lexislación, normas de accesibilidade e certificación.

 • Materiais de axuda

  25 novembro 2019

  Preguntas frecuentes, guías prácticas, accesibilidade en PDFs.

 • Cooperación internacional no ámbito da accesibilidade

  08 novembro 2019

  Implicacións das directivas europeas con respecto á accesibilidade do TIC.

 • Observatorio de Accesibilidade

  30 decembro 2019

  O Observatorio de Accesibilidade é unha iniciativa do Ministerio de Política Territorial e Función Pública que ten como obxectivo axudar a mellorar o grao de cumprimento en materia de accesibilidade dos portais da Administración.

 • Accessibility Observatory

  08 novembro 2019

  The Accessibility Observatory is an initiative of the Ministry of Territorial Policy and Public Administration that aims to help improve the accessibility level of the portals that are dependent on the Government (GSA, Xeral State Administration).

 • Implantación RD 1112/2018

  06 abril 2020

  Materiais e información de utilidade para a implantación do Real Decreto 1112/2018 sobre accesibilidade dos sitios web e aplicacións para dispositivos móbiles do sector público.

 • Comunidade Accesibilidade

  08 novembro 2019

  Espazo de colaboración para os xestores de portais das administracións públicas. Ofrece materiais de axuda, foros de discusión e o servizo de diagnóstico en liña. 

 • Normativa

  08 novembro 2019

  Lexislación, normas de accesibilidade e certificación.

 • Materiais de axuda

  25 novembro 2019

  Preguntas frecuentes, guías prácticas, accesibilidade en PDFs.

 • Cooperación internacional no ámbito da accesibilidade

  08 novembro 2019

  Implicacións das directivas europeas con respecto á accesibilidade do TIC.

6 Comentarios

 • memunnoz 13/11/2012 ás 14:52

  Aínda existen opinións diverxentes sobre como e cando vai aplicar a nova norma UNE aos portais das Administracións Públicas españolas. Os únicos avances ata o momento son que o Ministerio de Industria xa publicou resolución na que confirma que a norma do 2012 substitúe á do 2004 http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?ide=BOE-A-2012-12326 Informaremos convenientemente cando teñamos máis información respecto diso. Moitas grazas

 • aberral 24/08/2012 ás 14:14

  Ola, A miña consulta é sobre o estado normativo ou operativo de aplicación da nova versión WCAG 2.0 que substitúan ás 1.0. Hai previsión de datas? Hai algunha práctica na AGE que nos habilite a aplicar WCAG 2 en lugar da 1, aínda que se deixaría de cumprir coa norma UNE 139803:2004? Grazas.

 • fcdesign 05/08/2012 ás 14:49

  Dado que a lexislación variou en xuño ou xullo deste ano, non deberían ter actualizada esta información, coas referencias oportunas á norma UNE 139803:2012 e o WCAG 2.0? Grazas, pero se a administración esíxenos a adecuación nun prazo breve de tempo, sería aconsellable que a documentación adecuada estivese canto antes publicada en sitios como este.

 • adminctt 30/06/2011 ás 11:31

  Os resultados dos estudos aínda non foron publicados con caracter xeral. Se vostede é responsable dun dos portais analizados, por favor, póngase en contacto cos responsables do observatorio, observ_accesibilidad@mpt.es para estudar como facerlle chegar os seus resultados.

 • memunnoz 26/01/2011 ás 11:13

  Si, efectivamente esta liña de traballo continuará durante todo o 2011

 • ajimenezlara 01/01/2011 ás 11:08

  Cando se prevé que estean dispoñibles os resultados dos estudos do Observatorio de Accesibilidade? Pénsase manter esta liña de traballo despois de 2011?

 
Punto de Acceso Xeral
Punto de Acceso Xeral

Ligazóns relacionadasLigazóns relacionadas