accesskey_mod_content

Accessibilitat

L'Administració Electrònica Inclusiva és un concepte ampli que abasta totes les mesures encaminades a aconseguir que els beneficis de l'Administració Electrònica s'estenguin al conjunt dels ciutadans, amb independència de la seva capacitat econòmica o el seu nivell d'alfabetització digital.

 • Observatori d'Accessibilitat

  24 abril 2020

  L'Observatori d'Accessibilitat és una iniciativa del Ministeri de Política Territorial i Funció Pública que té com a objectiu ajudar a millorar el grau de compliment en matèria d'accessibilitat dels portals de l'Administració.

 • Accessibility Observatory

  08 novembre 2019

  The Accessibility Observatory is an initiative of the Ministry of Territorial Policy and Public Administration that aims to help improve the accessibility level of the portals that llauri dependent on the Government (GSA, General State Administration).

 • Implantació RD 1112/2018

  27 abril 2020

  Materials i informació d'utilitat per a la implantació del Reial decret 1112/2018 sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic.

 • Comunitat Accessibilitat

  08 novembre 2019

  Espai de col·laboració per als gestors de portals de les administracions públiques. Ofereix materials d'ajuda, fòrums de discussió i el servei de diagnòstic en línia. 

 • Normativa

  08 novembre 2019

  Legislació, normes d'accessibilitat i certificació.

 • Materials d'ajuda

  25 novembre 2019

  Preguntes freqüents, guies pràctiques, accessibilitat en PDF.

 • Cooperació internacional en l'àmbit de l'accessibilitat

  08 novembre 2019

  Implicacions de les directives europees pel que fa a l'accessibilitat de les TIC.

 • Observatori d'Accessibilitat

  24 abril 2020

  L'Observatori d'Accessibilitat és una iniciativa del Ministeri de Política Territorial i Funció Pública que té com a objectiu ajudar a millorar el grau de compliment en matèria d'accessibilitat dels portals de l'Administració.

 • Accessibility Observatory

  08 novembre 2019

  The Accessibility Observatory is an initiative of the Ministry of Territorial Policy and Public Administration that aims to help improve the accessibility level of the portals that llauri dependent on the Government (GSA, General State Administration).

 • Implantació RD 1112/2018

  27 abril 2020

  Materials i informació d'utilitat per a la implantació del Reial decret 1112/2018 sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic.

 • Comunitat Accessibilitat

  08 novembre 2019

  Espai de col·laboració per als gestors de portals de les administracions públiques. Ofereix materials d'ajuda, fòrums de discussió i el servei de diagnòstic en línia. 

 • Normativa

  08 novembre 2019

  Legislació, normes d'accessibilitat i certificació.

 • Materials d'ajuda

  25 novembre 2019

  Preguntes freqüents, guies pràctiques, accessibilitat en PDF.

 • Cooperació internacional en l'àmbit de l'accessibilitat

  08 novembre 2019

  Implicacions de les directives europees pel que fa a l'accessibilitat de les TIC.

6 Comentaris

 • memunnoz 13/11/2012 a les 14:52

  Encara existeixen opinions divergents sobre com i quan va a aplicar la nova norma UNEIX als portals de les Administracions Públiques espanyoles. Els únics avanços fins al moment són que el Ministeri d'Indústria ja ha publicat resolució en la qual confirma que la norma del 2012 substitueix a la del 2004 http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=boe-a-2012-12326 Informarem convenientment quan tinguem més informació sobre este tema. Moltes gràcies

 • aberral 24/08/2012 a les 14:14

  Hola, La meva consulta és sobre l'estat normatiu o operatiu d'aplicació de la nova versió WCAG 2.0 que substitueixin a les 1.0. Hi ha previsió de dates? Hi ha alguna pràctica en l'AGE que ens habiliti a aplicar WCAG 2 en lloc de la 1, encara que es deixaria de complir amb la norma UNEIX 139803:2004? Gràcies.

 • fcdesign 05/08/2012 a les 14:49

  Atès que la legislació ha variat al juny o juliol d'aquest any, no haurien de tenir actualitzada aquesta informació, amb les referències oportunes a la norma UNEIX 139803:2012 i les WCAG 2.0? Gràcies, però si l'administració ens exigeix l'adequació en un termini breu de temps, seria aconsellable que la documentació adequada estigués al més aviat possible publicada en llocs com aquest.

 • adminctt 30/06/2011 a les 11:31

  Els resultats dels estudis encara no han estat publicats amb caracter general. Si vostè és responsable d'un dels portals analitzats, per favor, posi's en contacte amb els responsables de l'observatori, observ_accesibilidad@mpt.es per estudiar com fer-li arribar els seus resultats.

 • memunnoz 26/01/2011 a les 11:13

  Sí, efectivament aquesta línia de treball continuarà durant tot el 2011

 • ajimenezlara 01/01/2011 a les 11:08

  Quan es preveu que estiguin disponibles els resultats dels estudis de l'Observatori d'Accessibilitat? Es pensa mantenir aquesta línia de treball després de 2011?

 
Punt d'Accés General
Punt d'Accés General

Enllaços relacionatsEnllaços relacionats