accesskey_mod_content

Objectius

El correu electrònic és un dels serveis més demandats en l'actualitat com a sistema d'informació i comunicacions. El creixement en el seu ús ha estat exponencial en els últims anys i avui el seu ús és imprescindible. Amb la solució de Correu Multidomini s'aconsegueix:

  • Mantenir unes polítiques de servei de correu electrònic homogènies per a tots els Organismes adherits.
  • Distingir per dominis a cada Departament/Organisme adherit al servei de correu multidomini.

En ser un servei prestat en el núvol, a més ajuda a reduir costos quant al llicenciament, la reducció de sistemes i la reducció de personal en l'administració del correu.

Dades Rellevants

La plataforma de Correu Electrònic Multidomini està basada en servidors de programari lliure i gratuït. Es compon de servidors SMTP (Postfix) amb Serveis filtres antiinundació i Antivirus, servidors IMAP (courier IMAP).

La gestió de llistes de distribució es realitza amb programari lliure (Mailman-Gestor de llistes. S'integra amb FedoraDS (LDAP) i permet la gestió descentralitzada d'usuaris i llistes de distribució, és a dir, l'administració seria responsabilitat de cada organisme.

Cada organisme pot triar el client de correu utilitzat per a accés dels usuaris: de programari lliure, Mozilla Thunderbird, o bé Microsoft Outlook 2007. Per a l'accés via webmail s'utilitza la solució HORDE, de codi obert. Tots els accessos de connexions de clients es realitzen a través de connexió segura/segura (IMAP-SSL, SMTPS, HTTPS).

El sistema permet la configuració de mobilitat a terminals de diferents models, podent efectuar també amb aquests terminals sincronització d'agendes, notes i llibretes d'adreces.

 

Seguretat

Els sistemes de correu electrònic són un dels focus que més freqüentment sofreixen atacs i filtracions d'informació de les entitats que ho utilitzen. Si bé una gran part d'aquests atacs són deguts a atacs d'enginyeria social, suplantacions d'identitat, virus, etc., també és cert que mantenir el control sobre l'administració de la infraestructura, tant a nivell d'arquitectura maquinari com a programari i la gestió de l'emmagatzematge i custòdia dels missatges de correu eleven el nivell de confiança en la plataforma.

Responsables del servei identificats, auditories d'accés als sistemes realitzades i controlades des de la pròpia Administració de l'Estat, control antivirus, antispam i antiphising amb regles definides internament, possibilitat de resposta immediata davant successos, redundància i alta disponibilitat dels serveis en instal·lacions pròpies, etc., doten d'un control i una seguretat comprovada i demostrada, que s'ha de suposar a entitats externes supranacionals.

 

1 Comentaris

  • edelacruz 11/10/2012 a les 01:22

    Fantàstica iniciativa!

 

Enllacis relacionatsEnllaços relacionats

Destacats