accesskey_mod_content

Productes disponibles

Solucions completes d'administraci?n electr?nica que poden ser cedides a altres Administracions P?blicas per ser instal?lades i gestionades des de les seves organitzacions.
 • ACCEDEIXI

  Logotip ACCEDEIXI

  Accedeixi ?s una plataforma gen?rica per constituir una seu electr?nica que permet implementar de forma r?demani i senzilla, nous procediments administratius electr?nicamente, sense necessitat d'un desenvolupament particular per a cadascun.

 • INSIDE

  Logotip INSIDE

  InSide ?s un sistema per la gesti?n de documents i expedients electr?nicos que compleix els requisits perqu? tots dos puguin generar-se, emmagatzemar-se seg?n l'especificat en l'ENI

 • Gesti?n de Recursos Humans

  Imatge recursos humans

  Suite de productes relacionats amb la Gesti?n de Recursos Humans en l'Administraci?n General de l'Estat

 • Portasignatures

  Logotip Portasignatures

  El Portasignatures electr?nico permet substituir els tr?mites de signatura tradicional en format paper per un format equivalent en signatura electr?nica

 • Aplicacions per la gesti?n interna de les unitats

  Engloba un conjunt de solucions ?tiles per la gesti?n interna de les unitats, tant de les secretar?as com de les unitats TIC.

 • SSD - AAPP Sistema de Suport a la Decisi?n de les Administracions P?blicas

  ?s una eina que basada en una metodolog?a senzilla, cient?ficamente recolzada, segura/segura i transparent, ajuda al gestor p?blico en la seva presa de decisions, com per exemple en la valoraci?n d'expedients de contrataci?n

 • Logotip ACCEDEIXI
  ACCEDEIXI

  Accedeixi ?s una plataforma gen?rica per constituir una seu electr?nica que permet implementar de forma r?demani i senzilla, nous procediments administratius electr?nicamente, sense necessitat d'un desenvolupament particular per a cadascun.

 • Logotip INSIDE
  INSIDE

  InSide ?s un sistema per la gesti?n de documents i expedients electr?nicos que compleix els requisits perqu? tots dos puguin generar-se, emmagatzemar-se seg?n l'especificat en l'ENI

 • Imatge recursos humans
  Gesti?n de Recursos Humans

  Suite de productes relacionats amb la Gesti?n de Recursos Humans en l'Administraci?n General de l'Estat

 • Logotip Portasignatures
  Portasignatures

  El Portasignatures electr?nico permet substituir els tr?mites de signatura tradicional en format paper per un format equivalent en signatura electr?nica

 • Aplicacions per la gesti?n interna de les unitats

  Engloba un conjunt de solucions ?tiles per la gesti?n interna de les unitats, tant de les secretar?as com de les unitats TIC.

 • SSD - AAPP Sistema de Suport a la Decisi?n de les Administracions P?blicas

  ?s una eina que basada en una metodolog?a senzilla, cient?ficamente recolzada, segura/segura i transparent, ajuda al gestor p?blico en la seva presa de decisions, com per exemple en la valoraci?n d'expedients de contrataci?n

Punt d'Acc?s General
Punt d'Acc?s General
Enlla?os relacionats