content _ mod _ accesskey

TSA

Denbora-zigilua da, TS@ eskumena herri-administrazio guztien eskura jarri zerbitzuak eskaintzeko asmoz, balioztatu eta resellado denbora zigiluak.

Zerbitzu hori doan emango dizkizute, TS@ eskatzen duten herri administrazioek, SARA sarearen bidez eskaintzen da Zerbitzua (Intranet Administratiboaren); beraz, sare horretara konektatuta egon behar duzu erabili ahal izateko.

Se han firmado convenios con todas las Comunidades Autónomas para permitir la utilización de los servicios de TS@ a las aplicaciones de administraciones electrónicas de éstas que lo deseen. En el caso de las Entidades Locales, algunas Comunidades Autónomas incluyen en el convenio la posibilidad de acceder a los servicios de TS@ a través de adhesiones.

Así mismo pueden utilizar el servicio las Universidades, a través de la CRUE y Red Iris.

Zerbitzua erabiltzeko modurik ohikoena da TS@ moduan. Hala egiten (TS@ MPTFP plataformak eskaintzen dituen zerbitzuak zigilatu eta balioztatzea eta resellado denbora zigiluen bitartez, web interfazea RFC edo zerbitzuak. zerbitzuak erabili nahi dituzten Aplikazioak TS@, SARA sarearen bidez konektatzen dira (TS@ MPTFP zerbitzuetarako. hileko bolumena duen Modua da organismo horiek eskatzeko gomendatzen ertaina/txikia. a al du beste produkzio bat Du, plataforma MPTFP erabili nahi duten erakundeen zerbitzuak TS@ probak egin eta euskarri eta integrazioak altak kudeatzeko zerbitzua.

Existe otro modo de uso de la TS@, el modelo federado. Esta únicamente recomendado para aquellos organismos con un volumen de transacciones muy elevado. El MPTFP proporciona el software de la TS@, para que el organismo lo instale y administre en sus dependencias. En este caso el despliegue, instalación y administración es responsabilidad del organismo. El MPTFP proporcionará actualizaciones y parches del software según se generen.

Begiratu FAQ kirol zerbitzuak eskura dituen ereduaren bidez ordaintzea.

El MPTFP proporciona un servicio de soporte como apoyo a la integración de las aplicaciones informáticas que vayan a hacer uso de los servicios de validación de @firma en los distintos Organismos Públicos. Dentro de este soporte, el MPTFP proporciona una plataforma de pruebas,  que pueden utilizar los Organismos Públicos durante la integración de sus aplicaciones.

Probak egiteko eskaintzen dituen zerbitzuekin TS@ MPTFP da, egintzak egin beharrik ez dago, alderdietako batek konpromisoa, eta inolako kosturik gabe.

Para poder realizar peticiones a los servicios proporcionados por la plataforma de validación, se han de cumplir los siguientes puntos:

 1. Intranetaren erabilera Administratiboa: Eskaerak, makinak dira soilik lotuta dauden Administrazio intranetean (SARA sarea) eta sarbide-baimen plataforman. Horregatik, behar diren probak egingo diren identifikatu diren makinak eta laguntza eskatu du TS@ ( Sartu al formularioa ) makina horiekin Ip iristeko baimena barne.
 2. Para ello se deberá cumplimentar el fichero correspondiente con la información de las mismas y enviarlo a soporte de la TS@ para su alta efectiva. Puede descargar el formulario de alta del área de descargas de la página web de la TS@, en el portal de administración electrónica ( http://administracionelectronica.gob.es/ctt/tsa ). Erregistratu behar da Dokumentazioa eskuratzeko, sartu intraneteko atari horretan bertan eta Administrazioaren irudian (SARA sarea).
 3. Identificación de las aplicaciones: A fin de poder realizar un seguimiento de la actividad de las aplicaciones y la plataforma (tanto en pruebas como en producción), las peticiones deberán ser realizadas por aplicaciones identificadas mediante certificado o usuario y password en la plataforma.
 4. Crear un cliente: Una vez que se dispongan de permisos es necesario desarrollar  un Cliente para que realice la petición a los servicios publicados en la plataforma.
 5. Bezeroak betetzeko, zerbitzuak ematen diren (helburuko web deskribatu dituzte. Horretarako, zerbitzu bakoitzaren berariazko Web plataforma (WS aurrerantzean) (WS WSDL fitxategiaren urla sartu behar, eskaera XML schema duen mezua idazteko zerbitzuak itzulitako eta erantzunaren mezua. Horretarako, informazioa ematen al TS@ web orriaren deskargak atalean, administrazio elektronikoa atarian ( http://administracionelectronica.gob.es/ctt/tsa ), en la zona restringida para usuarios registrados. Además de los WSDL Y XML se proporcionan varios clientes de ejemplo desarrollados en Java. También disponen de la posibilidad de realizar peticiones RFC.

 

Aurrebaldintzak bete behar dira plataformaren TS@ erabiltzeko hainbat izan dira jarraian:

 • Para acceder necesita haber dado la aplicación de alta en la plataforma, junto a su certificado en caso de usar autenticación por certificado o mediante usuario password. Una vez tenga sus datos de acceso podrá acceder a los servicios dados de alta para su aplicación. Para dar de alta una aplicación deberá realizar los siguientes pasos:
  1. - Zerbitzuarekin harremanetan jartzeko (EAZ) @firma bat jarrita, organismoa (Ministerio, autonomia-erkidego edo Toki-erakunde), nahi dituzun zerbitzuak integratzea eta haren datuak (harremanetarako:
  Harremanetarako formularioa
  2. El servicio de soporte CAU se pondrá en contacto con el Organismo para informar de los prerrequisitos que son necesarios para iniciar la integración. Una vez informados los prerrequisitos, el servicio de Soporte (CAU) le proporciona al Organismo la documentación de bienvenida, que se compone de:
  a. ACL (sarrera kontrolatzeko inprimakia).
  b). -
  c. TS@ Zerbitzuak.
  d. bezeroa Eskuz sartzeko, TS@.
  3. El Organismo debe devolver el ACL debidamente cumplimentado al servicio de Soporte (CAU) para finalizar el proceso de integración.
 • Bestela, kontuan hartu behar da zerbitzu horietarako sarbidea SARA sarearen bidez egiten da. hori ere administrazio publikoen intranetaren bidez konektatu behar da haren Esanetan, Autonomia edo toki erakundeak. horretarako, haiekin harremanetan jarri behar dute (alegia, ez dira Ip). sarrera hori Komenigarria da aurrerapenez izapidetzea. Bitartean, giro kontrolatuetan jarri al gara probak egin daitezke internetetik eragina (inguru hori benetako antzekoa da. irudian, konfigurazio berberekin, zerbitzuak, onartutako ziurtagiri, produkzioan duten...).

ACL da (sarbidea kontrolatzeko zerrenda) datuak sartzeko eskaera eredu bat da, eta TSA zerbitzuak erabili (EXCEL formatuan inprimakia). hainbat Erakunde sartzen Ditu egiteko beharrezko datuak ere (TSA. Jarraian azaltzen dira (eremuetan formularioa:

 • Datu guztiak datuak "bete" Jarri behar da IP zerbitzuak sartuko dira, eta bertatik TS@ pertsona baten datuak eta jakinarazpenak izan duen sistema jarri beharko da arazoren bat izanez gero, lotura eta komunikazio protokoloak erabili den adierazi.
 • Datu multzoa "bete beharreko datuak (WS erabiltzen bada Bakarrik),": WS sarbidea eskatzeko bidez Eginez gero, honako datu hauek jakinarazi behar dira:
  sinaduraren formatua edo formatu Respuesta.- sinatu du plataformak ase nahi dituzun mezuen zerbitzuaren eskaera irmoa.
  metodoaren edo Metodo horren bidez mezuak autorización.- autenticarán plataformara TS@ zerbitzuaren eskaera. Gomendagarria da egiaztagiria.
  o Cifrar mensajes SOAP.- Indica si se desea cifrar el SOAP remitido mediante una clave simétrica. En caso afirmativo, ésta ha de ser indicada en este punto.
 • Conjunto de datos "Datos a rellenar (Sólo si se usa RFC 3161 sobre SSL autenticado)" y Conjunto de datos "Datos a rellenar (Sólo si se usa RFC 3161 sobre HTTPS)": Si se solicita el acceso mediante uno de estos protocolos, ha de indicarse el certificado con el que se autenticarán en cada caso.
 • Datu-multzo “ Erakunde ” bete beharreko datuak:
  datu multzo edo "ingurua" sartzeko irudian Adierazi nahi den ingurua (Garapena, ekoizpena, edo biak).
  datu multzo edo aplikazioa ": alta eman Behar da aplikazioaren izena eta aplikazioa, Erakundearen deskribapen laburra (Ministerioa eta Zuzendaritza nagusia, Autonomia-erkidegoko edo Tokiko Erakunde), egiten ari den aplikazioa. arduradunaren Datuak aplikazioan, harekin harremanetan jarriko gara horren gaineko jakinarazpena eginez gero al. zerbitzu telematikoen aplikazio jasango duen Deskribapen laburra eta URL bera izango da.

Existen dos entornos de la plataforma de TS@: uno de desarrollo para la realización de pruebas, y uno de producción, que se corresponde con el entorno real de la plataforma.

Url helbideak sartzeko eskaera egiteko protokoloaren arabera ondoren daude. A eta SSL protokoloak eta atakak aldatu izan zaizkie RFC RFC hedatzeko administrazio tresnaren bidez, eta hortik aterako da abiapuntua ondorengo hauek dira:

Administrazioen arteko lankidetza (sarean (Sare SARA):

 • Web Zerbitzuak
  HTTP sarrera (ez da segurua):
  http://XXX.XXX.XXX.XXX/tsamap/VerifyTimeStampWS
  http://XXX.XXX.XXX.XXX/tsamap/RenewTimeStampWS
  http://XXX.XXX.XXX.XXX/tsamap/CreateTimeStampWS
  HTTP sarrera (segurua):
  http ://// XXX.XXX.XXX.XXX tsamap VerifyTimeStampWS
  http ://// XXX.XXX.XXX.XXX tsamap RenewTimeStampWS
  http ://// XXX.XXX.XXX.XXX tsamap CreateTimeStampWS
 • HTTP eskaerak:
  http ://// XXX.XXX.XXX.XXX:8443 tsamap TspHttpServer

Siendo XXX.XXX.XXX.XXX la URL de acceso a los servicios ofrecidos por la TSA que, en función del entorno al que se acceda, ésta puede tomar los siguientes valores:

 • Sartu URL (TSA Garatzeko ingurunea:
  - DNS Izena (SARA Sareak): des-tsafirma.redsara.es
 • URL (TSA PRODUCCIÓN inguruan ere.
  - DNS Izena (SARA Sareak): tsafirma.redsara.es

Zerbitzuaren web zerbitzuen bidez egindako eskaerak (Web Services (WS) egin behar dituzten portuetako 80 (http) EDO 443 (https). HTTP RFC Eskaerak denbora-zigilua bidez zuzenduko dira portuko 8443 irudian.

Dokumentu hori lortzeko, "Área egiteko" Plataforma ekimenaren “ denbora-zigilua ” TS@ atalean alta Agiria bete eta IP ".

TS@ buruzko informazio guztia aurkituko duzu, horretarako eratutako (PAe ekimena. ekimenaren Esparruan aurki daitezke deskargak zerbitzuen dokumentazioa eta ereduak txertatzea.

Para tener acceso a la documentación completa debe ser un usuario registrado en el portal PAe, así como acceder al portal la Intranet Administrativa (Red SARA).

Las peticiones a la plataforma TS@ han de estar codificadas en UTF-8. Las respuestas de ésta se hallan en dicho formato.

Se dispone de un equipo de soporte disponible para cooperar con los diferentes Organismos Públicos suministrando toda la información necesaria sobre el uso de los servicios así como para cooperar en las actividades de prueba e integración de los sistemas a los servicios de la Plataforma.

Este Centro de Atención es accesible SOLO PARA DESARROLLADORES DE APLICACIONES DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS. Para comunicar una incidencia o solicitud de soporte al Centro de Atención a Integradores y Desarrolladores (CAID) rellene el formulario Web de apertura de solicitudes de soporte técnico: - Sartu al formularioa

- Ordutegia: astelehenetik ostegunera, eta ostiraletan, 8:30 18:30h. 8.30 15:00etara.

 • Denbora zigilatzeko zerbitzua.
  eskaera edo denbora-zigilua WS bidez.
  eskaera edo denbora-zigilua RFC bidez.
 • Denbora zigiluen zerbitzuak baliozkotzea.
 • Denbora zigiluen zerbitzuak resellado.

Actualmente se han puesto a disposición de los usuarios de @firma varias listas de distribución a las que se pueden suscribir. A través de estas listas recibirán notificaciones referentes a cambios relevantes relacionados con el proyecto al que estén vinculadas (actualizaciones, intervenciones, etc).

Informazio gehiagorako, begiratu eskatu da. proiektuen (@firma plataforma sinadura, bezeroaren sinadura, TS@ …).

- Suite bidez @firma topatuko dugu, gainera:

 • Bezeroaren sinadura sinadura sortzeko. sare lokalean ( Bezeroa ).
 • Plataforma ziurtagiriak egiaztatzeko eta sinadura elektroniko ( @firma ).
 • Un componente para la integración de la firma en los flujos de trabajo organizativos ( Port@firmas ).
 • Zerbitzuen @firma erakusle bat: Baliozkotzea sinadura eta ziurtagiri digitalak: sinadura digitala sortzea. ( Berretsi ).

 

Sarbide Nagusia
Sarbide Nagusia

Lotura interesgarriak Lotura interesgarriak

Nabarmenak