accesskey_mod_content

Suite de productes relacionats amb la firma electrònica per a impulsar i facilitar la implantació de sistemes de firma i autenticació en l'Administració Pública

Dins dels servicis comuns proporcionats per la Secretària d'Estat d'Administració Digital, s'ha creat una suite de productes relacionats amb la firma electrònica per a impulsar i facilitar la implantació de sistemes de firma i autenticació en l'Administració Publica, fomentant la reutilització de solucions amb la finalitat primordial d'oferir un servici de validació de certificats, firma electrònica i seguretat, desacoblat de les aplicacions amb l'objectiu d'impulsar la implantació de servicis electrònics per al ciutadà.

És una solució de referència per a complir amb les mesures de firma i identificació descrites en Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú  i la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic .

Esquema suite @firma  Presentació de la suite @firma(Obri en nova finestra)

A través del conjunt d'aplicacions de la suite @firma es proporcionen uns servicis horitzontals de firma i uns components informàtics. Estos servicis i aplicacions es posen a la disposició de les administracions públiques que ho desitgen:

Elements comuns

 • @firma : plataforma de validació de certificats i firmes, oferida com a servici des de la Secretària General d'Administració Digital.
 • TS@ Autoritat de segellat de temps : Autoritat de segellat de temps del Ministeri de la Secretària General d'Administració Digital.
 • Cl@ve : Plataforma d'identificació de persones físiques sobre la base de certificats, claus concertades, i altres sistemes d'identificació europeus.
 • Cl@vefirma : Servici de firma amb certificats‘en el núvol’.
 • Portasignatures  en SARA : component per a la integració de la firma en els fluxos de treball organitzatius oferida com a servici des de la xarxa SARA.

Productes disponibles

 • @firma : En model federat. Oferida per a ser instal·lada en qualsevol Administració Pública.
 • Per a validació de certificats i firmes
 • Per a firma de servidor, o de segell.
 • Suite Client d'@firma : generació de firmes en local (PC o dispositiu mòbil) en diferents formats:
  • Per a navegadors web: miniapplet (javascript) + Autofirma
  • Com a aplicació d'escriptori: Autofirma i Standalone
  • Com App per a dispositius mòbils:  client @firma mòbil
 • FIRe : Component que integra servicis de firma en local (PC i dispositius mòbils) i en el núvol
 • eVisor : Aplicació web de generació de còpies autèntiques i informes de firma en pdf
 • Portasignatures : component per a la integració de la firma en els fluxos de treball organitzatius
 • Integr@ : llibreries/servicis per a la integració amb @firma i la firma en servidor local.

Servicis directes al ciutadà (portals)

 • Valide : aplicació web per a l'usuari final de validacion de firmes i certificats. Demostrador d'@firma
 • Portal de firma(Obri en nova finestra) : conceptes bàsics sobre la firma i en què consistix el procés de firma

Solucions cloud

 • Portasignatures en SARA : component per a la integració de la firma en els fluxos de treball organitzatius oferida com a servici des de la xarxa SARA.

Especificacions

 • Política de firma i certificats : directrius i normes tècniques aplicables a la utilització de certificats i firma electrònica en l'Administració General de l'Estat.

Unió Europea. Projecte cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)