accesskey_mod_content

Suite de productes relacionats amb la firma electr?nica per a impulsar i facilitar la implantaci?n de sistemes de firma i autenticaci?n en l'Administraci?n P?blica

Dins dels servicis comuns proporcionats per la Secret?ria d'Estat d'Administraci?n Digital, s'ha creat una suite de productes relacionats amb la firma electr?nica per a impulsar i facilitar la implantaci?n de sistemes de firma i autenticaci?n en l'Administraci?n Publica, fomentant la reutilizaci?n de solucions amb la finalitat primordial d'oferir un servici de validaci?n de certificats, firma electr?nica i seguretat, desacoblat de les aplicacions amb l'objectiu d'impulsar la implantaci?n de servicis electr?nicos per al ciutad?.

?s una soluci?n de refer?ncia per a complir amb les mesures de firma i identificaci?n descrites en Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Com?n? i la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de R?gemeguen Jur?dico del Sector P?blico .

Esquema suite @firma? Presentaci?n de la suite @firma(Obri en nova finestra)

A trav?s del conjunt d'aplicacions de la suite @firma es proporcionen uns servicis horitzontals de firma i uns components inform?ticos. Estos servicis i aplicacions es posen a disposici?n de les administracions p?blicas que ho desitgen:

Elements comuns

 • @firma : plataforma de validaci?n de certificats i firmes, oferida com a servici des de la Secret?ria General d'Administraci?n Digital.
 • TS@ Autoritat de segellat de temps : Autoritat de segellat de temps del Ministeri de la Secret?ria General d'Administraci?n Digital.
 • Cl@vefirma : Servici de firma amb certificats?en el n?vol?.
 • Cl@ve : Plataforma d'identificaci?n de persones f?sicas sobre la base de certificats, claus concertades, i altres sistemes d'identificaci?n europeus.
  • Portasignatures ?en SARA : component per a la integraci?n de la firma en els fluxos de treball organitzatius oferida com a servici des de la xarxa SARA.

Productes disponibles

 • @firma : En model federat. Oferida per a ser instal?lada en qualsevol Administracion P?blica.
  • Per a validaci?n de certificats i firmes
  • Per a firma de servidor, o de segell.
 • Suite Client d'@firma :generaci?n de firmes en local (PC o dispositiu m?vil) en diferents formats:
  • Per a navegadors web:
   • Miniapplet (javascript) + Autofirma
  • Com aplicaci?n d'escriptori
   • Autofirma
   • Standalone
  • Com App para dispositius m?vils: client @firma m?vil
 • FIRe : Component que integra servicis de firma en local (PC i dispositius m?vils) i en el n?vol
 • eVisor : Aplicaci?n web de generaci?n de c?pies aut?nticas i informes de firma en pdf
 • Portasignatures : component per a la integraci?n de la firma en els fluxos de treball organitzatius
 • Integr@ : librer?as/servicis per a la integraci?n amb @firma i la firma en servidor local.

Servicis directes al ciutad? (portals)

 • Valide : aplicaci?n web per a l'usuari final de validacion de firmes i certificats. Demostrador d'@firma
 • Portal de firma(Obri en nova finestra) : conceptes b?sicos sobre la firma i en qu? consistix el proc?s de firma

Solucions cloud

 • Portasignatures en SARA : component per a la integraci?n de la firma en els fluxos de treball organitzatius oferida com a servici des de la xarxa SARA.

Especificacions

 • Pol?tica de firma i certificats : directrius i normes t?cnicas aplicables a la utilizaci?n de certificats i firma electr?nica en l'Administraci?n General de l'Estat.

logo FEDER

Punt d'Acc?s General
Punt d'Acc?s General