accesskey_mod_content

Suite de productes relacionats amb la signatura electrònica per impulsar i facilitar la implantació de sistemes de signatura i autenticació en l'Administració Pública

Dins dels serveis comuns proporcionats per la Secretària d'Estat d'Administració Digital, s'ha creat una suite de productes relacionats amb la signatura electrònica per impulsar i facilitar la implantació de sistemes de signatura i autenticació en l'Administració Publica, fomentant la reutilització de solucions amb la finalitat primordial d'oferir un servei de validació de certificats, signatura electrònica i seguretat, desacoblat de les aplicacions amb l'objectiu d'impulsar la implantació de serveis electrònics per al ciutadà.

És una solució de referència per complir amb les mesures de signatura i identificació descrites en Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú  i la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic .

Esquema suite @signa  Presentació de la suite @signatura(Obre en nova finestra)

A través del conjunt d'aplicacions de la suite @signatura es proporcionen uns serveis horitzontals de signatura i uns components informàtics. Aquests serveis i aplicacions es posen a la disposició de les administracions públiques que ho desitgin:

Elements comuns

 • @signatura : plataforma de validació de certificats i signatures, oferta com a servei des de la Secretària General d'Administració Digital.
 • TS@ Autoritat de segellat de temps : Autoritat de segellat de temps del Ministeri de la Secretària General d'Administració Digital.
 • Cl@ve : Plataforma d'identificació de persones físiques sobre la base de certificats, claus concertades, i altres sistemes d'identificació europeus.
 • Cl@vefirma : Servei de signatura amb certificats‘en el núvol’.
 • Portasignatures  en SARA : component per a la integració de la signatura en els fluxos de treball organitzatius oferta com a servei des de la xarxa SARA.

Productes disponibles

 • @signatura : En model federat. Oferta per ser instal·lada en qualsevol Administració Pública.
 • Per a validació de certificats i signatures
 • Per a signatura de servidor, o de segell.
 • Suite Client d'@signatura : generació de signatures en local (PC o dispositiu mòbil) en diferents formats:
  • Per a navegadors web: miniapplet (javascript) + Autofirma
  • Com a aplicació d'escriptori: Autofirma i Standalone
  • Com App per a dispositius mòbils:  client @signa mòbil
 • FIRe : Component que integra serveis de signatura en local (PC i dispositius mòbils) i en el núvol
 • eVisor : Aplicació web de generació de còpies autèntiques i informes de signatura en pdf
 • Portasignatures : component per a la integració de la signatura en els fluxos de treball organitzatius
 • Integr@ : llibreries/serveis per a la integració amb @signatura i la signatura en servidor local.

Serveis directes al ciutadà (portals)

 • Validi : aplicació web per a l'usuari final de validacion de signatures i certificats. Demostrador d'@signatura
 • Portal de signatura(Obre en nova finestra) : conceptes bàsics sobre la signatura i en què consisteix el procés de signatura

Solucions cloud

 • Portasignatures en SARA : component per a la integració de la signatura en els fluxos de treball organitzatius oferta com a servei des de la xarxa SARA.

Especificacions

 • Política de signatura i certificats : directrius i normes tècniques aplicables a la utilització de certificats i signatura electrònica en l'Administració General de l'Estat.

Unió Europea. Projecte cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)