accesskey_mod_content

Plataformas integradas para Entidades locais e Comunidades Autónomas

Unha das problemáticas máis complexas de face a ofrecer novos servizos a outras administracións públicas é a xestión dos seus usuarios e perfís de acceso. Ademais, desde o punto de vista de usuario final que necesita facer uso destes servizos, a posibilidade de acceder a moitos deles desde un único punto de acceso simplifica enormemente a súa xestión e anímalles a facer un maior uso destes servizos.

A Dirección Xeral de Modernización Administrativa, Procedementos e Impulso da Administración Electrónica ofrece ás diferentes administracións públicas a posibilidade de integrar nun único punto servizos ofrecidos ás Entidades locais ou ás Comunidades Autónomas. O servizo final seguiría sendo en calquera caso ofrecido pola unidade responsable deste pero os destinatarios (EELL ou/e CCAA) accederían a el desde o mesmo punto.

Ademais, esta plataforma ofrecen unha ferramenta de xestión de identidades dos empregados públicos das entidades locais ou/e comunidades autónomas, incluíndo o seu cargo e roles asociados, que pode ser consultada vía web services. Por último, tamén se ofrece un portal de autenticación único que proporciona single sign-on entre todos os servizos ofrecidos.

As administracións públicas fornecedoras dun servizo a entidades locais ou comunidades autónomas poden decidir cales serían os servizos dos cales farían uso nas plataformas integradas.

En función dos destinatarios dos servizos integrados ofrécense 2 puntos de acceso perfectamente diferenciados:

0 Comentarios

Non hai comentarios