accesskey_mod_content
Logotipos intermediación de datos

Intermediación de datos

O artigo 28.2 de a  Lei 39/2015, de Procedemento Administrativo Común(Abre en nova xanela) recolle, como dereito de todo cidadán, o que este non teña que achegar ningún dato ou documento que estea en poder da Administración Pública.

O intercambio de datos entre AAPP é por tanto unha tarefa fundamental á hora de prestar servizos avanzados de administración electrónica aos cidadáns, mellorando a eficiencia e eficacia das organizacións.

A Norma Técnica de Interoperabilidade de protocolos de intermediación de datos do 28 de xuño de 2012 recomenda o uso do protocolo de ”Substitución de Certificados en Soporte Papel versión 3 – SCSPv3”

Suite de produtos relacionados co intercambio de datos entre AAPP para facilitar a interoperabilidade nas Administracións Públicas

O Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Dixital, usando o protocolo SCSPv3 pon a disposición de todas as AAPP a plataforma de intermediación de datos onde calquera administración pode consultar calquera dos máis de 130 certificados ofrecidos por máis de 45 cedentes de datos, tanto da AGE (Administración Xeral do Estado) como de CCAA (Comunidades Autónomas), EELL (Entidades locais) Universidades e outras Entidades Públicas como o Colexio de Rexistradores Mercantís e da propiedade, entre os que destacan os datos de identidade e de residencia dun cidadán, datos relativos ao desemprego, titulacións oficiais, datos catastrais, estar ao corrente coa AEAT e TGSS, Vida Laboral, datos de pensións, nacemento, defunción e matrimonio dos Rexistros Civís e un longo etcétera posto que se atopa en constante expansión.

A plataforma demostrou ser efectiva e tivo unha gran acollida entre os organismos, tramitándose desde a súa posta en produción ata 2020 máis de 531 millóns de consultas de datos, xerando un aforro estimado ata a data en máis de 2.700 Millóns de Euros desde 2007.

Tipos de servizos intermediados

Como podo consumir os servizos da Plataforma de Intermediación de datos?

Para consumir os servizos SCSPv3 da plataforma de intermediación ou doutros cedentes dunha maneira fácil e sinxela desenvolvéronse varias aplicacións que forman parte do portfolio de solucións SCSPv3 :

 • Librarías SCSPv3: (Java e .NET.). Son as librarías que implementan o protocolo SCSP tanto para requirentes como emisores, coas seguintes funcionalidades:
  asinado de pedimentos, cifrado e descifrado, validación de esquemas, rexistro de pedimentos e solicitudes, rexistro de respostas, auditoría, xeración de xustificantes PDF, etc.
 • Cliente Lixeiro Web. É unha aplicación Web JAVA completa e funcional que xestiona directamente o control de acceso e as autorizacións de Usuarios con base en procedementos. Cada Organismo debe instalarse a súa propia aplicación. Incorpora as librarías SCSPv3 e permite facer consultas de datos ofrecidos a través da Plataforma de Intermediación (Servizos de verificación e consulta de datos).
 • SCSP-WS: (Recubrimento SCSP Java e .NET). É unha aplicación, que se instala en cada organismo e que ofrece un único webservice (síncrono, asíncrono e solicitude de resposta) simplificado dos servizos da plataforma (internamente invoca ás librarías que se encargan das tarefas comúns).
 • Cliente Cloud SCSP. As Administracións Públicas de menos de 50000 habitantes poden consultar os datos da plataforma de intermediación de datos facendo uso deste servizo gratuíto e sen necesidade de instalar ningún software.

Ademais ofrécese unha ferramenta de Administración e configuración Web das librarías (Java e .NET) que instaladas en cada organismo facilita a configuración das librarías e o seu despregamento en contornas Java e .NET.

Servizos directos ao cidadán

 • Portal de Comunicación de Cambio de Domicilio(Abre en nova xanela) . O obxectivo deste portal é permitir que o cidadán, unha vez realizado o empadroamento, poida comunicar a distintos organismos da Administración, como Dirección Xeral de Tráfico, Axencia Tributaria e Seguridade Social entre outros, o seu cambio de domicilio sen ter que ir presencialmente a cada un deles.

Resultados obtidos

 • Melloráronse os servizos prestados polas AAPP aos cidadáns, aforrándolles trámites e tempo ao reducir o número de documentos que teñen que achegar como se pode constatar no seguinte apartado.
 • Aumentouse a calidade dos datos ao evitar falsificacións, malas lecturas ou erros xa que estes son verificados directamente polo organismo competente contra as fontes de datos, mellorando a eficiencia e eficacia da Administración.
 • Mellorouse a eficiencia interna das Organizacións públicas, mellorando a tramitación dos seus expedientes.
 • Incrementouse a interoperabilidade organizativa entre os distintos departamentos e organismos das Administracións Públicas.
 • Simplificáronse os procedementos administrativos.