accesskey_mod_content

Plan de Dixitalización das AAPP (2021-2025)

O Plan de Dixitalización das Administracións Públicas é un dos elementos principais do “ compoñente 11 – Modernización da Administración Públicas(Abre en nova xanela) " do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia(Abre en nova xanela) ,

Este Plan prevé mobilizar un investimento público de, polo menos, 2.600 millóns de euros para o próximos tres anos, dos cales polo menos 600 millóns irán destinados especificamente ás comunidades autónomas e corporacións locais para o desenvolvemento de servizos públicos dixitais en todo o territorio. O obxectivo do Plan é o de mellorar a accesibilidade dos servizos públicos aos cidadáns e empresas con todas as garantías para a protección dos datos persoais e das empresas, superar as fendas dixitais sociais e territoriais e impulsar a eficiencia das administracións públicas mediante a dixitalización de importantes ámbitos tractores como a Sanidade, a Xustiza, ou as políticas de Emprego, os servizos consulares ou a administración territorial en materia de inclusión. 

Os proxectos de alto impacto na dixitalización do Sector Público contarán cun investimento de 1.040 millóns de euros. Por exemplo, en materia de Sanidade reforzarase a interoperabilidade para a xestión da información das distintas Comunidades Autónomas que permitan mellorar o servizo, aplicar intelixencia artificial á análise de datos e afrontar emerxencias sanitarias; no ámbito xudicial, o Ministerio de Xustiza elaborou o Plan Xustiza 2030 para mellorar os servizos dixitais para cidadanía, empresas e colectivos e avanzar a unha xestión xudicial sustentable no tempo; e en materia de Emprego melloraranse os sistemas de información que dan soporte ás prestacións por desemprego e ás políticas de activación para o emprego. Todo iso, coas adecuadas garantías para os dereitos da cidadanía e as empresas en materia de datos.

Con este Plan, avánzase cara a unha Administración do Século XXI ao incluír reformas e investimentos que mellorarán tanto os procedementos administrativos como as competencias dixitais e os recursos dispoñibles. O sector público das distintas administracións servirá como punto de apoio e panca das grandes transformacións que España require no ámbito dixital. Este programa apoiará, ademais, a transformación dixital das Administracións autonómicas e locais, de forma consistente ás directrices marcadas para a Administración Xeral do Estado neste período.

O Plan aumentará a eficiencia das Administracións Públicas, mediante o reforzo dos medios e servizos compartidos, xerando así unha serie de sinerxias e aforros de custos moi significativos que aseguren a sustentabilidade dos investimentos e proporcionen máis medios e instrumentos para a consecución dos obxectivos de resiliencia, cambio climático, medioambiente, transición dixital, saúde pública e cohesión territorial.      

Ademais, e en coherencia co Plan de Conectividade e Infraestruturas Dixitais, unha mellor conectividade dixital nos centros públicos favorecerá a mellor prestación dos novos servizos que recolle este Plan de Dixitalización das Administracións Públicas como, por exemplo, a telemedicina.

Para iso, o Plan estruturarase en tres eixos de actuación:

  1. Transformar dixitalmente a Administración con iniciativas trasversales para o despregamento de servizos públicos eficientes, seguros e fáciles de utilizar e para a xeneralización do acceso ás tecnoloxías emerxentes.
  2. Despregar proxectos tractores de dixitalización, por exemplo, nos ámbitos de Sanidade, Xustiza ou Emprego. 
  3. Apoiar a dixitalización das administracións territoriais, Comunidades Autónomas e Entidades locais.

Medidas clave do Plan de Dixitalización das Administracións Públicas

  • App Factory: Unha iniciativa para potenciar o desenvolvemento de aplicacións móbiles de calidade coas que mellorar o acceso aos servizos públicos, achegar a Administración á cidadanía e facilitar unha relación máis fluída e próxima. O obxectivo é que a finais de 2025 a metade dos servizos públicos estean dispoñibles en app móbiles.
  • Administración nun Clic: Facilitará a cidadáns e empresas o acceso á información e aos servizos públicos dixitais da Administración Xeral do Estado. Unha medida que evitará a dispersión de información e que reducirá barreiras á consulta de información e a utilización dos servizos.
  • GobTechLab: A iniciativa porá en marcha un laboratorio de innovación da Administración Xeral do Estado para mellorar a experiencia no uso dos servizos públicos dixitais a través da participación cidadá, a creación colaborativa e a innovación en servizos públicos. Este proxecto contempla o desenvolvemento dun espazo aberto onde experimentar servizos públicos con cidadáns e empresas e recoller as súas opinións ou suxestións para a mellora dos mesmos. Os principais ámbitos de aplicación serán as tecnoloxías emerxentes como a IA, analítica do dato e blockchain.

Plan de Dixitalización das Administracións Públicas 2021-2025 (PDF)

Plan for the Digitalisation of Spain's Public Administration: 2021-2025 (english version) (PDF)