accesskey_mod_content

Normes (estàndards) i bones pràctiques

La política de gestió de documents electrònics d'una organització estarà basada en bones pràctiques i normes consolidades a nivell nacional i internacional. Esta secció oferix enllaços a les normes i bones pràctiques més rellevants.

UNIX-ISO 15489-1:2016

08 novembre 2016

Informació i documentació. Gestió documental.

UNIX-ISO 15489 (Anul·lada per UNIX-ISO 15489-1:2016)

01 març 2006

Informació i documentació. Gestió documental.

UNIX-ISO/TR 18492:2008 IN

08 octubre 2008

Conservació a llarg termini de la informació basada en documents.

UNIX-ISO 30300:2011

28 desembre 2011

Informació i documentació. Sistemes de gestió per als documents. Fonaments i vocabulari.

UNIX-ISO 23081-1:2008

16 juliol 2008

Informació i documentació. Processos de gestió de documents. Metadades per a la gestió de documents. Partix 1: Principis.

UNIX-ISO/TR 26122:2008 IN

26 novembre 2008

Informació i documentació. Anàlisi dels processos de treball per a la gestió de documents.

UNIX 139803:2012

04 juliol 2012

Requisits d'accessibilitat per a continguts en la Web