accesskey_mod_content

Convenios subscritos coa Comunidade Autónoma de Canarias

CANARIAS. Adhesión á plataforma electrónica GEISER/ORVE

09 maio 2018

Resolución do 16 de abril de 2018, pola que se dispón a publicación do Acordo polo que se autoriza ao Conselleiro de Presidencia, Xustiza e Igualdade á subscrición do formulario de adhesión á plataforma electrónica “GEISER/ORVE” titularidade da Secretaría de Estado de Función Pública do Ministerio de Facenda e Función Pública. (Boletín Oficial de Canarias (BOC) núm. 89, de 09/05/2018).

  • Infraestruturas e servizos comúns
  • Cooperación interadministrativa
  • Cloud Computing
  • Servizos electrónicos

CANARIAS. Convenio: Prestación mutua de solucións básicas de Administración Electrónica (PMSBAE)

08 setembro 2016

Con data 14 de xullo de 2016, subscribiuse o Convenio de Colaboración entre a Administración Xeral do Estado (MINHAP) e a Administración Pública da Comunidade Autónoma de Canarias, a través da Consellería de Presidencia, Xustiza e Igualdade, para a prestación mutua de solucións básicas de administración electrónica.

Publícase este Convenio en BOE: Resolución do 30 de agosto de 2016, da Secretaría de Estado de Administracións Públicas, pola que se publica o Convenio de colaboración coa Comunidade Autónoma de Canarias para a prestación mutua de solucións básicas de administración electrónica. Boletín Oficial do Estado (BOE): núm. 217, de 08/09/2016 (Sección III)

Publicado así mesmo en: Boletín Oficial de Canarias (BOC) núm. 182, de 20/09/2016 (III Outras Resolucións)(Abre en nova xanela) Resolución do 12 de setembro de 2016, pola que se ordena a publicación do Convenio de Colaboración entre a Administración Xeral do Estado (MINHAP) e a Administración Pública da Comunidade Autónoma de Canarias, a través da Consellería de Presidencia, Xustiza e Igualdade, para a prestación mutua de solucións básicas de administración electrónica.

  • Infraestruturas e servizos comúns
  • Cooperación interadministrativa
  • Servizos electrónicos

CANARIAS. Convenio: Oficinas Integradas de Atención ao Cidadán

05 decembro 2014

Resolución do 17 de novembro de 2014, da Secretaría de Estado de Administracións Públicas, pola que se publica o Acordo de prórroga ao Convenio marco coa Comunidade Autónoma de Canarias para a implantación dunha rede de oficinas integradas de atención ao cidadán:
BOE: núm. 294, de 05/12/2014

  • Cidadán
  • Cooperación interadministrativa