accesskey_mod_content

Convenios subscritos coa Comunidade Autónoma de Canarias

CANARIAS. Convenio: Disposición da aplicación informática ORVE para o acceso ao REC e a SIR

23 setembro 2016

 • Resolución de 9 de setembro de 2016, da Secretaría de Estado de Administracións Públicas, pola que se publica a Adenda ao Convenio de colaboración coa Comunidade Autónoma de Canarias para a utilización da Oficina de Rexistro Virtual como mecanismo de acceso ao Rexistro Electrónico Común e ao Sistema de Interconexión de Rexistros.
  BOE: núm. 230, de 23/09/2016 (Seccion III)

 • NOTA: Prorroga esta Adenda nun ano o Convenio de colaboración da Resolución de 27 de marzo de 2015, do SEAP (publicado en BOE de de 17/04/2015 (Seccion III)(Abre en nova xanela) para a subministración da aplicación «Oficina de Rexistro Virtual» (ORVE) como mecanismo de acceso ao REC e ao SIR.
  Subscribiuse un anterior convenio, visto en: Resolución de 19 de xullo de 2013 do SEAP(Abre en nova xanela) recepción e saída de documentos da Administración Pública da Comunidade Autónoma de Canarias.

 • Infraestruturas e servizos comúns
 • Cooperación interadministrativa
 • Cloud Computing
 • Servizos electrónicos

CANARIAS. Convenio: Prestación mutua de solucións básicas de Administración Electrónica

08 setembro 2016

Resolución de 30 de agosto de 2016, da Secretaría de Estado de Administracións Públicas, pola que se publica o Convenio de colaboración coa Comunidade Autónoma de Canarias para a prestación mutua de solucións básicas de administración electrónica.
BOE: núm. 217, de 08/09/2016 (Sección III)

 • Infraestruturas e servizos comúns
 • Cooperación interadministrativa
 • Servizos electrónicos

CANARIAS. Convenio: Oficinas Integradas de Atención ao Cidadán

05 decembro 2014

Resolución de 17 de novembro de 2014, da Secretaría de Estado de Administracións Públicas, pola que se publica o Acordo de prórroga ao Convenio marco coa Comunidade Autónoma de Canarias para a implantación dunha rede de oficinas integradas de atención ao cidadán:
BOE: núm. 294, de 05/12/2014

 • Cidadán
 • Cooperación interadministrativa