accesskey_mod_content

Iniciativas legais e tecnolóxicas

01 - Avogacía do Estado. WEB, SOA, oficina sen papeis e teletrabajo

David Sánchez Hernández
Avogacía Xeral do Estado

02 - Sistema para a rendición telemática das Contas anuais e da información trimestral e anual das entidades do Sector Público Empresarial e Fundacional (CICEP.rede)

Andrés Barreiro Pérez
Administración Xeral do Estado

03 - A monitorización de servizos. Unha necesidade para o cumprimento da Lei 11/2007

Francisco de Borja García da Noceda Márquez
Administración do Principado de Asturias

04 - Optimización de intraestructuras de copia de seguridade

Marcos Chama Pérez, Emilio Raia López
Ministerio de Economía e Facenda. Subsecretaría

05 - Sobre a fiscalización electrónica

Pedro Canas Navarro
Administración Xeral do Estado

06 - O proxecto do Dicionario de Datos da Xerencia de Informática da Seguridade Social

Jorge Manrubia Díez, Eugenio Bezares Ruiz
Ministerio de Traballo e Inmigración. Xerencia de Informática da Seguridade Social

07 - As tecnoloxías da información e as comunicacións na Presidencia Española do Consello da Unión Europea durante o primeiro semestre de 2010

Javier Morais Porta
Ministerio de Industria, Turismo e Comercio

08 - Un Rexistro Cartográfico coordinado entre as Administracións Públicas

Carmen Sanabria Pérez
Instituto Xeográfico Nacional

09 - O Esquema Nacional de Interoperabilidade

Miguel A. Amutio Gómez
Ministerio da Presidencia

10 - O Esquema Nacional de Seguridade

Miguel A. Amutio Gómez
Ministerio da Presidencia

11 -Servizo de Atención Telefónica e Telemática ao Cidadán do Instituto Nacional da Seguridade Social. Cumprimento da Lei 11/2007

Eugenio da Morena Gridilla, Luís Agudín da Cruz
Xerencia de Informática da Seguridade Social

12 - O sistema de información patrimonial (SIP) de Santiago de Compostela: unha ferramenta Web de coñecemento e difusión do patrimonio

Pedro Vivas White
Ministerio de Fomento. Centro Nacional de Información Xeográfica

13 - O Prestador de servizos de Certificación do Ministerio de Traballo e Inmigración

Antonio Sanz Puído
Ministerio de Traballo e Inmigración

14 - O proxecto de adecuación á Lei Orgánica de Protección de Datos da Oficina Española de Patentes e Marcas

Carlos Turmo Branco, Félix Serrano Delgado
Oficina Española de Patentes e Marcas

15 - A Sede Electrónica da Dirección Xeral do Tesouro e Política Financieera

Almudena San Martín Cordón
Mº de Economía e Facenda - Dirección Gral. do Tesouro e Política Financeira

16 - Implantación da Lei 11/2007 no ámbito do procedemento sancionador da Dirección Xeral de Tráfico

Jacinto Darriba Alles
Mº da Interior - Dirección Xeral de Tráfico

17 - Esquema Nacional de Seguridade e protección de datos persoais

Ramón Miralles López
Axencia Catalá de Protección de Datos

18 - Transcendencia do software libre na construción dos portais de servizo

Fernando Humanes Pereira
Axencia de Informática e Comunicacións da Comunidade de Madrid

19 - Achegamento ao cidadán: Boletín electrónico da Comunidade de Madrid (e-BOCM)

Concepción García Diéguez, Mario Fidel Rodríguez
Axencia de Informática e Comunicacións da Comunidade de Madrid

20 - Madrid rexión dixital

Amador Sánchez Sánchez
Axencia de Informática e Comunicacións da Comunidade de Madrid