accesskey_mod_content

Iniciatives legals i tecnològiques

101 - El paper de l'oficial de privacitat o de protecció de dades en el compliment de la normativa de protecció de dades

Manuel Villaseca López
Altres persones jurídic-públiques

102 - Tramitació electrònica: Quan el difícil és la senzillesa

José Luis Martínez Hernández
Senat d'Espanya

103 - Desplegament de la Xarxa de Comunicacions de Salut d'Aragó

Departament de Salut i Consum. Servici Aragonés de Salut
Govern d'Aragó

104 - Quadre de Comandaments per al seguiment de la grip A a Aragó

Antonio Poncel Falcó
Servici Aragonés de Salut - Departament de Salut - Governe d'Aragó

105 - Plataforma de Seguretat de la Web Redtrabaja i el seu impacte en l'Administració Electrònica

Eugenio García Gómez
Servici Publique d'Ocupació Estatal - Ministeri de Treball i Immigració

106 - Elements per a una regulació integral de l'administració electrònica en una entitat local

José Luis Bermejo Latre
Universitat de Saragossa

107 - Sistema d'informació per a la gestió de la informació de la Directiva Marque de l'Aigua i de la planificació hidrològica

Miguel Ángel Latre Abadia
Universitat de Saragossa

108 - Vot i enquestes telemàtics en la Universitat Jaume I

Paúl Santapau Nebot
Universitat Jaume I

109 - DRUPAL X509: El cost de la tecnologia no ha de ser un obstacle per a l'administració electónica

Modest Fabra Valls, José Luis Blasco Díaz, Manuel Mollar Villanueva, Paúl Santapau Nebot i Santiago Manzano Romero
Universitat Jaume I

110 - Estat de l'administració electrònica en els municipis de la Comunitat Valenciana

José Luis Blasco Díaz
Universitat Jaume I

111 - Cap a una nova generació de normes autonòmiques sobre l'administració electrònica

Agustí Cerrillo Martínez
Universitat Oberta de Catalunya

112 - Ús de la identitat digital en la Universitat de Saragossa. Algunes experiències del sistema LEFIS UNIZAR PKI

Fernando Galindo Ajuda
Universitat de Saragossa

113 - Accés a la informació del Registre Mercantil Central des d'altres administracions públiques. Una actualització normativa necessària per a l'impuls de l'administració electrònica

Fernando Gil Vázquez
Xunta de Galícia

114 - Sistema d'Informació Punt de Coordinació dels ordes de protecció de violència domèstica i de gènere de la Junta d'Andalusia

Ana Soledad Ruiz Segons, Mª José López López, Esperanza Daurat Pérez - Ajunta d'Andalusia
Sara Trujillo Conde, Luis López de Letona Natera - Sadiel Tecnologies de la Informació

115 - Escriptori programari lliure. Ajuntament de Saragossa

Eduardo Romero
Ajuntament de Saragossa

116 - ACCEDISCA: Plataforma de Tramitació de Procediments Electrònics

Aitor Poal Contreras
Ministeri de Política Territorial

117 - Portal de l'Empleat - Pro@

Juan Pedro Nuin del Pi, Nuria Serrano Benavente
Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç

118 - Solució "clau USB en mà" per a l'administració electrònica. Distribució portàtil Linux amb certificats X.50

Ricardo Muñoz Fernández - Warp Networks S.L.
Diputació de Terol

119 - Sistema de remissió electrònica de documents

Departament de Política Territorial, Justícia i Interior
Govern d'Aragó

120 - Expedient Únic Digital de menors infractors a Andalusia: Sistema Integral de Justícia Juvenil (SIJU)

Mª del Mar Herrera Menchén - Junta d'Andalusia
Rocío Alpresa Maestre, José Antonio Rodríguez Ramirez - SADIEL