accesskey_mod_content

Iniciativas legais e tecnolóxicas

41 - Implantación dun sistema de informació municipal para a toma de decisións en saúde pública (SIMSAP)

David Ferrando, Francesc Xavier Berjano
DIPSALUT, Organismo Autónomo de Saúde Pública da Deputación de Xirona

42 - A administración electrónica no ámbito da Deputación de Cádiz

Antonio García Vázquez
Deputación de Cádiz

43 - Proxecto de implantación dun Sistema Integrado de Recursos Humanos para o Goberno de Aragón (SIRHGA)

Javier Martínez Pola
Deputación Xeral de Aragón

44 - Plan de Administración Electrónica do Goberno de Aragón

Luís Roldán Alegra, José Luís Fandos Muñoz, Ricardo Cantabrana González
Deputación Xeral de Aragón

45 - Zaragoza Administración Electrónica Provincial

Jesús Royo Graza
Deputación Provincial de Zaragoza

46 - Rexistro Electrónico de Apoderamentos de Tráfico

Fernando Peñín Ramíre
Dirección Xeral de Tráfico

47 - Taboleiro Edictal de Sancións de Tráfico (TESTRA)

Xullo Ronsel Gutiérrez
Dirección Xeral de Tráfico

48 - Proxecto Rural INCLUSION: Fomentando os servizos innovadores nas administracións públicas destinados a reducir a carga administrativa dos negocios rurais

Manuel Peiró Somalo - Servizo Rioxano de Emprego
Susana Pombais Fernández - Atos Research & Innovation

49 - JUSTIZIASIP: Servizo de Información aos Profesionais

Miren Gotzone Martinez Unanue
Eusko Jaurlaritza - Goberno Vasco: Administración de Xustiza

50 - Programa de Análise e Seguridade da Información (PASI)

Fernando Marín Gurrea
Generalitat de Catalunya - Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació

51 - Estratexia para o desenvolvemento de servizos electrónicos na Admiistración da Comunidade Autónoma de Aragón

Santiago Puyoles Hernández
Goberno de Aragón

52 - Xestión integral de VPA- Toc Toc Moderniz@

Xullo Tejedor Bielsa
Goberno de Aragón

53 - Rexistro e Notificacións por medios electrónicos no Goberno de Aragón

Eva de Miguel Morais
Goberno de Aragón

54 - Modelo de seguridade xestionada baseada en eventos do Goberno de Aragón

Andoni Valverde Villar
Goberno de Aragón

55 - Informatización dos Servizos de Edición e Difusión do Boletín Oficial de Aragón

Ramón Salanova Alcalde
Goberno de Aragón

56 - Contorna de Tramitación Telemática

Francisco Mir Camps
Goberno de Aragón – Departamento de Presidencia e Relacións Institucionais

57 - PLATINO: Plataforma de Interoperabilidade do Goberno de Canarias

Angeles Navasa Martínez
Goberno de Canarias

58 - Auntamientos Rioxanos 2.0

Antonio Ruiz Lasanta
Goberno da Rioxa

59 - Proles e contras do uso obrigatorio e exclusivo dos procedementos administrativos electrónicos amparados pola Lei 11/2007

Máximo Frade Escrich
Goberno da Rioxa

60 - Novos certificados dixitais: Sede electrónica con EV, selo electrónico e empregado público

Raquel Garay Ruiz de Azua
Goberno Vasco e Deputacións Forais