accesskey_mod_content

Eficiencia e sustentabilidade

81 - A Intranet do Senado

Mariano Santamaría Azpitarte
Senado

82 - Conexión entre os Rexistros do Senado e da Secretaría de Estado de Asuntos Constitucionais e Parlamentarios

José Manuel Mínguez González
Senado

83 - SOA: Instrumento de adaptación ao cambio nas AA.PP. Caso práctico: Xunta de Galicia

Beatriz Custa Rubio
Tecnocom, Telecomunicacións e Enerxía, S.A.

84 - Traballo penal e formación para o emprego (TPFE)

Manuel Martínez Domínguez
TPFE - Traballo Penal e Formación para o Emprego

85 - Atención multicanle ao cidadán no Concello de Madrid, o novo sistema CRM de LÍNEAMADRID

Francisco J. López Carmona
Concello de Madrid

86 - Os Sistemas de Información Xeográfica no Minsiterio de Medio Ambiente, Medio Rural e Mariño

Mª Soidade Gómez Andrés
Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural e Mariño

87 - Ferramenta Análise Multidimensional para o Observatorio de Emprego

Instituto Aragonés de Emprego
Goberno de Aragón

88 - Da xestión da calidade á gobernación da calidade. Experienca dun plan de mellora enfocado desde a participación

Marta de Miguel, Juan Arana
Universidade de Zarazoza

89 - A achega ecorresponsable das novas tecnoloxías no Servizo Público de Emprego de Galicia

Afastando Casas Vázquez, Jaime Valenzuela Fernández
Xunta de Galicia

90 - Expediente Electrónico de Modificacións de Crédito. "De papel a ... electrónico: reingeniería dun procedemento"

Rafael Ferrando Martínez, Inés Pérez Quiñonero, Mª José Porteiro López
Universidade de Murcia

91 - Innovación Práctica e Co-opetición, aplicada á Modernización Administrativa

Deputación de Teruel

92 - Servizos TIC en Universidade San Jorge: Cara a un modelo eficiente en infraestruturas de sistemas e comunicacións

José Antonio Barrio Puyo, Roberto Bazán Sancho, Jorge Miguel Moneo
Universidade San Jorge

93 - Servizo de Xestión de Aplicacións (AMS) no Ámbito de Diversos Departamentos e Organismos Públicos da Administración da Comunidade Autónoma de Aragón

Aragonesa de Servizos Telemáticos. Goberno de Aragón

94 - Prototipo SIG para a xestión de patrimonio de chan en entidades públicas

Pilar García Almirall, Pau Queraltó i Ros, Francesc Valls Dalmau, Rolando Biere Areas
Universidade Politécnica de Cataluña

95 - Cambios producidos na xestión interna ao pór en marcha proxectos de interoperabilidade: O caso da conexión entre os Rexistros do Senado e a Secretaría de Estado de Asuntos Constitucionais e Parlamentarios

José Manuel Mínguez González
Senado