accesskey_mod_content

Convergència digital i cooperació en la construcció de servicis públics electrònics. Integració de servicis, interoperabilitat, reutilització, accessibilitat

ESTRATÈGIA DE COOPERACIÓ EN L'ÀMBIT DE L'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA DE LA JUNTA D'ANDALUSIA

Ismael García Encebada
Conselleria de Justícia i Administració Pública. Junta d'Andalusia

EXPERIÈNCIA PILOT D'INTEGRACIÓ TELEMÀTICA DE CORPORACIONS MUNICIPALS I EL COL·LEGI OFICIAL D'ENGINYERS DE TELECOMUNICACIÓ

Adrián Anouers Escudero
Col·legi Oficial d'Enginyers de Telecomunicació

GCITIZEN: ÚS DE TECNOLOGIES GRID PER A la INTEROPERABILITAT ENTRE ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

Carlos d'Alfonso Laguna
DSIC - Universitat Politècnica de València

FACILITADOR DE COMERÇ ELECTRÒNIC: DIRECTORI DE CENTRALS DE RESERVA

Jorge Rubio Navarro
Societat Estatal de Gestió de la Informació Turística (SEGITUR)

GEOREFERENCIACIÓ

Elisa Díaz-Santos García-Baquero
Ministeri d'Administracions Publiques

GESTIÓ DE CAPACITAT DE SERVICIS TU: UNA SOLUCIÓ DES D'ITIL

Sergio Ricote Loeches
Mètodes i Tecnologia

GESTIÓ D'IDENTITAT CORPORATIVA DE LA C.A. DE MÚRCIA

Celestino Avilés Pérez
Direcció general d'Informàtica (Comunitat Autònoma Regió de Múrcia)

GESTIÓ DEL CONEIXEMENT EN MATÈRIA D'ESTRANGERIA

José Ramón Carril Pa
SEGUISCA 98, S.A.

GESTIÓ INTEGRADA D'IDENTITATS EN EL MINISTERI DE TREBALL I ASSUMPTES SOCIALS

Angel Valor Reed
Direcció general d'Assegurances i Fons de Pensions. Ministeri d'Economia i Hisenda

GESTIÓ INTEGRAL D'INFORMACIÓ TERRITORIAL EN LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE MADRID, CREACIÓ, MANTENIIENTO I DIFUSIÓ

Ángel de Santos Ballesteros
ICM

GESTIÓ TRIBUTARIA I DE RECAPTACIÓ I OFICINA TRIBUTÀRIA VIRTUAL

Luís Otalora San Agustín
Getronics

GESTORS DE CONTINGUTS EN PROGRAMARI LLIURE I MECANISMES AVANÇATS D'INTEGRACIÓ DE SERVICIS I INTEROPERABILITAT DE SISTEMES D'INFORMACIÓ Al CIUTADÀ: EL CAS DE LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ DE LA JUNTA D'ANDALUSIA

Juan Almorza Daza
Conselleria d'Educació. Junta d'Andalusia

GUIA DE SERVICIS ELECTRÒNICA. FORMULARIS ELECTRÒNICS

Manuel Escudero Sánchez
Conselleria d'Economia i Hisenda. Comunitat Autònoma de la Regió de Múrcia

GUIA METODOLÒGICA D'IMPLANTACIÓ DE PROCEDIMENTS I SERVICIS TELEMÀTICS DE LA JUNTA D'ANDALUSIA

Enrique Alzina Alzina
Conselleria de Justícia i Administració Pública. Junta d'Andalusia

HERMES: UNA NOVA FORMA DE CONCEBRE I OFERIR SERVICIS PERSONALITZATS A EMPRESARIS I DEMANDANTS D'OCUPACIÓ D'ANDALUSIA

Antonio Villanueva Sánchez
Servici Andalús d'Ocupació
Conselleria d'Ocupació

HISTÒRIA CLINÍCA ELECTRÒNICA. UNA REALITAT MÉS PRÒXIMA Al CIUTADÀ

María de la Peña García Cepero
Directora de Tecnologia Aplicada a la Gestió Ibermutuamur.

I.T.MARK – MODELE DE MILLORA DE PROCESSOS PER A PIMES DE T.I.

Mikel Emaldi
European Programari Institute

IMPLANTACIÓ D'UNA SOLUCIÓ DE RESPATLER, ALTA DISPONIBILITAT I CONTINUÏTAT EN L'ÀMBIT DELS ENTORNS CRÍTICS

Manuel Escudero Sánchez
Conselleria d'Economia i Hisenda. Comunitat Autònoma de la Regió de Múrcia

INDUSTRIALITZAR LA PRODUCCIÓ DE PROGRAMARI AMB LA RBSF

David Morera Merino
Cap de Projecte ESI

INTEGRACIÓ DE VEU I DADES SOBRE IP: UNA XARXA ÚNICA PER A TOTES LES COMUNICACIONS. MINISTERI DE VIVENDA

Jesús Alonso Rodríguez
Cap de Servici d'Informàtica Ministeri de Vivenda