accesskey_mod_content

Descrición das interveciones do Taller de Software de código aberto TECNIMAP 2006

O cliente rico, modelos alternativos de evolución dun posto de traballo baseado en SW libre

D. Luís Sánchez Aceira
IBM
Trátase conceptualmente como o SW libre pode resultar o fundamento na transformación do posto de traballo e as contornas colaborativas: facilitando a reutilización de compoñentes, mellorando o rendemento operativo e optimizando tanto o OPEX como o CAPEX por posto.

O Repositorio de software da Xunta de Andalucía.

D. Alberto Martínez Saldaña e D. Juan Sebastián Ojeda Pérez
XUNTA DE ANDALUCÍA
Exponse a iniciativa desde a súa orixe ata o presente actual, así como o enfoque futuro analizando todas as ferramentas técnicas empregadas. Reflexiónase sobre os obstaculos atopados "Medos, Incertezas e Dúbidas". Doutra banda resáltase a experiencia como modelo para outras Comunidades Autónomas e exponse todos os argumentos que forman a base e fundamentan esta iniciativa.

gvPONTIS: Proxecto de Migración a Software Libre

D. Martín García Hernández.
CONSELLERÍA DE INFRA. E TRANS., GENERALITAT VALENCIANA
Desde 2004 a Consellería está nun proceso de migración integral de todos os seus Sistemas Informáticos e os seus Sistemas de Información a Soft libre. O conxunto de toda a Ofimática, os Sistemas Operativos, a Rede Local, os Desenvolvementos de Aplicacións Corporativas e os Sistemas de GIS-CAD deben funcionar en Soft Libre a finais de 2008. Estamos a metade do proceso e non atopamos ningún problema insalvable.

Convenios de liberalización de software con Comunidades Autónomas. Un caso de éxito: Sistema de Rexistro de Entrada-Saída.

D. Francisco Rebollo Alcalá, División CRM/ ECM, Consultoria e Servizos.
INFORMÁTICA O CORTE INGLÉS, S.A.
Exponse o proceso que permitiu a liberalización dun produto comercial de Sistema de Rexistro de E/S e Rexistro Telemático mediante convenio con algunhas Comunidades Autónomas, describíndose os principios dos este convenios, as estratexias de despregamento e implantación da solución, así como o modelo establecido para asegurar o mantemento correctivo e evolutivo da este solución.

O sistema de correo corporativo da Xunta de Andalucía

O sistema de correo corporativo da Xunta de Andalucía.
D. José Salmerón Porteiro
XUNTA DE ANDALUCÍA
O sistema de correo corporativo da Xunta de Andalucía manexa, baixo un dominio único 125.000 caixas de correos de correo centralizados e distribuídos, con elevada dispoñibilidade e escalabilidade. Exim, Courier e OpenLDAP e outras pezas de software libre constitúen a maior parte deste sistema.

O proxecto Open Cities de Administración Electrónica

D. Ricardo Jiménez Peris e D. José María Olmo
UNIVERSIDADE POLITÉCNICA DE MADRID
OpenCities é unha inicativa liderada pola compañía Andago Enxeñaría e a UPM, para a creación dunha plataforma Open Source de desenvolvemento de servizos de AE. O obxectivo é a creación dunha comunidade de administracións, empresas e organismos públicos de investigación que compartan experiencias, coñecementos e desenvolvementos sobre administración electrónica utilizando como facilitador o middleware OpenCities.

Melinux: Experiencia práctica de elaboración dunha distribución xeneralista GNU/Linux

D. Pablo Martínez Catalán, Director Xeral da Sociedade da Información da CIDADE AUTÓNOMA DE MELILLA
D. Miguel Anxo Portolés Simeó, TAO GEDAS
Melinux é unha distribución GNU/Linux baseada en OpenSuse 10.0 que inclúe aplicacións para cubrir un amplo abanico funcionalidades: Ofimatica para o fogar ou o traballo, Lecer, Desenvolvemento, Educación, Empresas...O aspecto máis importante do proxecto é a formación dun equipo local de mantemento, soporte, formación e difusión.

OSSIM (Open Source Security Information Management) na Administración Pública

D. Gonzalo Asensio
IT DEUSTO
Presentación da implantación da ferramenta de seguridade OSSIM no Conc. de Alcobendas e a Universidade Carlos III de Madrid. OSSIM permite a xestión da información de seguridade da rede dunha organización. É un proxecto que integra produtos Open Source co obxectivo de proporcionar unha infraestrutura de monitorización da seguridade, facilitando o labor dos profesionais deste sector.

Oficina de Administración electrónica da Consellería de Gobernación da Xunta de Andalucía. Unha plataforma de integración de aplicacións dirixidas ao cidadán

D. Felipe Ramos Galán
STERIA IBÉRICA
Esta plataforma de portal web permite a integración paulatina de aplicacións a medida que se atopen dispoñibles nunha contorna homoxénea cun aspecto común. No relatorio exporanse como o estándar de Portlet JSR 168 axuda a conseguir este obxectivo e describirase a súa aplicación nun proxecto real utilizando software OpenSource.