accesskey_mod_content

Integración de servizos públicos multiadministración

A COLABORACIÓN,UNHA REALIDADE GRAZAS Á ARQUITECTURA TECNOLÓXICA "HP EGOVERNMENT FRAMEWORK"

Miguel Angel Abellán Juliá
Hewlett-Packard Española,S.L.

CORNALVO:PILOTO DE INTEGRACIÓN DOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LABORATORIO NA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE ESTREMADURA

Francisco Luís Cáceres, Juan Pablo Afasto González, Begoña Ramos Hormero
Servizo Estremeño de Saúde

PORTAL DE VOZ DO CIDADÁN

María José Lucía Mulas, Telefónica Solucións
Jorge Navas Elorza, Ministerio do Interior

XESTIÓN DOCUMENTAL E PROCESOS NAS ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS

Xullo Martín Ferrand
Getronics Iberia

TELEMATIZACIÓN DA XESTIÓN ADUANEIRA A EVOLUCIÓN CARA A INTERNET

Alfonso Castro Martínez, Fco.Javier Martínez Picado
Axencia Estatal de Administración Tributaria

O SISTEMA DELT@,UNHA EXPERIENCIA DE IMPLANTACIÓN DE E-ADMINISTRACIÓN

Joseba M.García Celada
Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais

TIPIFICACIÓN E AVALIACIÓN DE USUARIOS PARA A DEFINICIÓN DE REQUISITOS EN APLICACIÓNS DE E-ADMINISTRACIÓN

Fernando Ruiz de Ojeda,Fernando Arboredos
Organismo Autónomo Informática e Comunicacións da Comunidade de Madrid

SOLUCIÓNS POTENCIAIS DE SIG LIBRES PARA CUBRIR As NECESIDADES DE XESTIÓN MUNICIPAL EN CONCELLOS MEDIANOS E PEQUENOS

José Carlos Martínez Llario, Eloina Coll Aliaga, Jesús Irigoyen Gaztelumendi
E.T.S.I. Geodésica, Cartográfica e Topográfica, Universidade Politécnica de Valencia

PORTAL CIDADÁN DA REXIÓN DE MURCIA

Manuel Escudeiro Sánchez
Fundación Integra

ARQUITECTURA PARA A XESTIÓN DE EXPEDIENTES (AIDA-GEXP)

Iñaki do Río
Ibermática,S.A.

WWW.CECARM.COM PORTAL SOBRE COMERCIO ELECTRÓNICO NA REXIÓN DE MURCIA

Onofre Muíño Dez, Pedro José Gómez, Manuel Escudeiro
Fundación Integra

SOCIEDADE LIMITADA NOVA EMPRESA

Fermín Montero Gómez, Antonio Fernández Ecker
Dirección Xeral de Política da Pequena e Mediana Empresa

A CONTRATACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA:PLYCA UNHA EXPERIENCIA REUTILIZABLE

Asunción Ramírez, Manuel Caño
Nexus IT (unha compañía de Iconmedialab)

SISTEMA INFORMÁTICO PARA O DESEÑO,AVALIACIÓN E SEGUIMENTO DOS ITINERARIOS PERSONALIZADOS DE INSERCIÓN

Francisco José Lama García, Consellería de Emprego.Xunta de Andalucía
Xullo Román, José Luís López, Sadiel,S.A.

CALVIN - SISTEMA DE CUALIFICACIÓN DE VIÑOS CON DENOMINACIÓN DE ORIXE

Pilar Rubio, César Chaves
GFI Informática

FERRAMENTAS PARA A PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN MULTIADMINISTRATIVA NA WEB

Bernat Albertí Garau, Jeroni Navarrete Barceló
Govern de les Illes Balears

APLICACIÓN DE REIGENIERÍA DE PROCESOS E WORK-FLOW PARA A MELLORA DA XESTIÓN DOS SERVIZOS DE LA RED AFIC

Juan Valea López
Dirección Xeral de Comercio e Consumo da Generalitat Valenciana

UNHA APLICACIÓN DO ESTÁNDAR XML. SISTEMA DE IMPRESIÓN JAVA EN SERVIDOR DE APLICACIÓNS WEB E SERVIDOR UNIX

Ana Cerdeira Gutiérrez
Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais

A SOLUCIÓN DE ATENCIÓN Ao CIDADÁN DE ORACLE PARA A ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Ana Vertedor, Silvia Charanga, Alejandro Cerdeira
Oracle Ibérica,S.R.L.

PLANS DE PROXECTO E CREACIÓN DE VALOR EN E-ADMINISTRACIÓN: O PROXECTO DE COMUNICACIÓN DE CAMBIO DE DOMICILIO

José Mª Pérez Rosado
Dirección Xeral de Modernización Administrativa. Secretaría Xeral para a Administración Pública. Ministerio de Administracións Públicas