accesskey_mod_content

Administració electrònica en les Comunitats Autònomes (CCAA): informe de resultats del Qüestionari d'Administració Electrònica (CAU)

 • Altres títols anteriors d'aquest informe:

 • Resultats CAU (any del qüestionari CAU): L'Administració Electrònica en les Comunitats Autònomes

 • Resultats del CAU, (any de l'informe)

 • Es realitza com a publicació oficial des de l'any 2013 –any en què es publica l'Informe CAU-2011–. Els informes anteriors –CAU-2005 i successius es van publicar únicament al portal institucional. 

 • Descripció, metodologia, informes i documentació complementària en: OBSAE • Informi Administració Electrònica en les CCAA

L'administració electrònica en les Comunitats Autònomes: Informe CAU 2018

01 novembre 2018

Informe de resultats del Qüestionari d'Administració Electrònica (CAU) 2018.  Elaboració i coordinació de continguts: Secretaria General d'Administració Digital (SGAD), [amb la col·laboració del grup “Observatori, Indicadors i Mesurescreat en el marc de la Comissió Sectorial d'Administració Electrònica].
Edita: © Ministeri de Política Territorial i Funció Pública. Secretaria General Tècnica. Sotsdirecció General de Recursos, Publicacions i Documentació, novembre de 2018.- 1 fitxer PDF de 56 p. impreses. Col·lecció: administració electrònica. NIPO (PDF): 169-18-140-0

 • NOTA: En aquesta edició es presenten els resultats de la presa de dades duta a terme en 2018, amb data de referència 31 de desembre de 2017, (sobre el Qüestionari CAU-2017)

 • Serveis electrònics
 • Cooperació interadministrativa
 • Observatori d'Administració Electrònica

L'administració electrònica en les Comunitats Autònomes: Informe CAU-2014

01 juliol 2016

Informe de resultats del Qüestionari d'Administració Electrònica (CAU-2014). Elaborat per: grup “Observatori, Indicadors i Mesures” creat en el marc del Comitè Sectorial d'Administració Electrònica*. Coordinació de continguts: Adreça de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (DTIC).
Edita: © Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques. S.G.T. Sotsdirecció General d'Informació, Documentació i Publicacions. Centre de Publicacions, maig de 2016, correcció d'errates juliol de 2016.- 1 pdf de 72 p. impreses. Col·lecció: administració electrònica. NIPO (PDF): 630-16-033-0

L'administració electrònica en les Comunitats Autònomes: Informe CAU-2013

01 desembre 2014

Informe de resultats del Qüestionari d'Administració Electrònica (CAU-2013). Elaborat per: grup “Observatori, Indicadors i Mesures” creat en el marc del Comitè Sectorial d'Administració Electrònica.
Coordinació de continguts: Adreça de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (DTIC).
Edita: © Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques. S.G.T. Sotsdirecció General d'Informació, Documentació i Publicacions. Centre de Publicacions, desembre de 2014 .- 1 pdf de 74 p. impreses. Col·lecció: administració electrònica. NIPO (PDF): 630-14-240-4

 • Cooperació interadministrativa
 • Observatori d'Administració Electrònica

L'administració electrònica en les Comunitats Autònomes: Informe CAU-2012

01 desembre 2013

Informe de resultats del Qüestionari d'Administració Electrònica (CAU-2012). Elaborat per: grup “Observatori, Indicadors i Mesures” creat en el marc del Comitè Sectorial d'Administració Electrònica ; coordinació de continguts: Direcció general de Modernització Administrativa, Procediments i Impuls de l'Administració Electrònica (DGMAPIAE). Edita:© Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques. S.G.T. Sotsdirecció General d'Informació, Documentació i Publicacions. Centre de Publicacions, desembre de 2013 .- 1 pdf de 94 p. impreses. Col·lecció: administració electrònica. NIPO: 630-13-183-5

 • NOTA: els resultats de la presa de dades duta a terme en 2013, amb data de referència 31 de desembre de 2012, (sobre el Qüestionari CAU-2012).

 • Cooperació interadministrativa
 • Observatori d'Administració Electrònica

L'administració electrònica en les Comunitats Autònomes: Informe CAU-2011

01 juny 2013

informe de resultats del Qüestionari d'Administració Electrònica (CAU-2011). Elaborat per: Grup Observatori de l'Administració Electrònica de les Comunitats Autònomes creat en el marc del Comitè Sectorial d'Administració Electrònica; coordinació de continguts: Direcció general de Modernització Administrativa, Procediments i Impuls de l'Administració Electrònica. Edita: © Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques. Secretaria General Tècnica. Sotsdirecció General d'Informació, Documentació i Publicacions, juny de 2013.- 1 PDF de 86 p. Col·lecció: administració electrònica. NIPO: 630-13-108-8 

 • NOTA: En aquesta edició es presenten els resultats de la presa de dades duta a terme en 2012-2013, amb data de referència 31 de desembre de 2011 (Qüestionari CAU-2011). 

 • Cooperació interadministrativa
 • Observatori d'Administració Electrònica

Informes CAU publicats únicament al portal institucional

Resultats (CAU-2010): L'Administració Electrònica en les Comunitats Autònomes

04 juny 2012

Conegut també com: Informe CAU 2010 (Qüestionari CAU-2010, dades recollides i elaborats en 2011).

 • NOTA: Informe de Resultats sobre el qüestionari CAU de 2010. En aquesta edició es presenten els resultats de la presa de dades duta a terme en 2011, amb data de referència 31 de desembre de 2010, excepte para els apartats II.1 i II.2 (calmis/portals i serveis electrònics) que tindrà data de referència el 31 d'octubre de 2011. [Es publica aquest informe al portal institucional en 2012].

Resultats (CAU-2009): L'Administració Electrònica en les Comunitats Autònomes

29 octubre 2010

Conegut també com: Informe CAU 2009 (Qüestionari CAU-2009, dades recollides i elaborats en 2010).

 • NOTA:  [Informe de Resultats sobre el qüestionari CAU de 2009]. En aquesta edició es presenten els resultats de la presa de dades duta a terme en 2010 (sobre el qüestionari CAU 2009).

 • Octubre 2010,  [publicat a la web institucional en 2010].

Resultats (CAU-2008): L'administració electrònica en les Comunitats Autònomes

24 març 2010

Conegut també com: Informe CAU 2008 (Qüestionari CAU-2008, dades recollides i elaborats en 2009).

 • NOTA: Informe de Resultats sobre el qüestionari CAU de 2008. Presa de dades entre el 16 de març i el 9 d'octubre de 2009. Es publica l'any 2010.

Resultats (CAU-2007): L'administració electrònica en les Comunitats Autònomes

28 gener 2009

 • Conegut també com: Informe CAU 2007 (Qüestionari CAU-2007, dades recollides i elaborats en 2008).

 • NOTA: es tracta de la quarta presa de dades de l'informe CAU duta a terme entre el 15 de maig i el 30 d'octubre de 2008. Les dades fan referència a l'estat de les CCAA a data de 31 de desembre de 2007.

 • L'Informe de Resultats és sobre el qüestionari CAU de 2007 ( i a partir d'ara es posa en el títol la data del Cuestioario).
  Es publica a la web del Consell Superior d'Administració Electrònica (CSAE) a principis del 2009.

Resultats del CAU 2007 (Informe de 2007)

14 abril 2008

Conegut també com: Informe CAU 2006 (Qüestionari CAU-2006, dades recollides  en 2007).
[Realitzat per]: Observatori d'Administració Electrònica (OAE)

 • NOTA: En aquest document es presenten els resultats de la tercera presa de dades, duta a terme entre el 15 de maig i el 30 d'octubre de 2007.

Resultats del CAU 2006 (Informe de 2006)

06 març 2007

Conegut també com: Informe CAU 2005 (Qüestionari CAU-2005, dades recollides en 2006)

Realitzat en el marc del grup Observatori de l'Administració Electrònica de les Comunitats Autònomes es crea en el marc del Comitè Sectorial d'Administració Electrònica depenent de la Conferència Sectorial d'Administració Pública. En el grup participen totes les Comunitats Autònomes i el Ministeri d'Administracions Públiques estant coordinat per la Generalitat Valenciana.

 • Com a resultat dels treballs duts a terme fins avui s'ha aconseguit consensuar un grup d'indicadors i s'ha elaborat un qüestionari (Qüestionari d'Administració Electrònica-CAU)

 • En aquest document es presenten els resultats de la segona presa de dades, duta a terme entre el 15 de maig i el 15 de setembre de 2006. Aquest informe CAU es publica al portal institucional l'any 2007.

Resultats del CAU 2005 (Informe de 2005)

05 abril 2006

 • Conegut també com: Informe CAU 2004 (Qüestionari CAU-2004, dades recollides en 2005)

 • Realitzat pel grup Observatori de l'Administració Electrònica de les Comunitats Autònomes que es crea en el marc del Comitè Sectorial d'Administració Electrònica depenent de la Conferència Sectorial d'Administració Pública. Aquest grup està coordinat per la Generalitat Valenciana.

 • NOTA: En el document Resultats CAU 2005 es presenten els resultats de la primera presa de dades duta a terme entre el 15 de maig i 15 de setembre de 2005 sobre el qüestionari que es va cridar: Qüestionari d'Administració Electrònica (CAU) i que es va validar en una enquesta pilot duta a terme a la fi de 2004.

 • Est és el primer informe CAU publicat –l'any 2006–  al portal del Consell Superior d'Administració Electrònica.