accesskey_mod_content

Informe de Pressuposats TIC

Pressuposats TIC AGE 2018

01 novembre 2019

Informe de Pressupostos i execució pressupostària de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions en l'Administració General de l'Estat i Seguretat Social. Pressuposats TIC 2018. Execució del Pressuposats TIC 2017. Elaboració i coordinació de continguts: Secretaria General d'Administració Digital (SGAD) [promou Comissió d'Estratègia TIC; realitza: Subdirecció General d'Inversions TIC]. Novembre de 2019. Edita: © Ministeri de Política Territorial i Funció Pública, S.G.T. Subdirecció General de Recursos, Publicacions i Documentació. 1 fitxer PDF de 27 p. Col·lecció: administració electrònica. NIPO: 277-19-057-6

 • NOTA: La Direcció general de Pressupostos i la Intervenció General de l'Administració de l'Estat, del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública, faciliten la realització d'este estudi proporcionant suports per al tractament automatitzat de la informació.

 • Les dades relatives a l'àrea de la Seguretat Social han sigut proporcionats per la Subdirecció General de Pressupostos de la Seguretat Social segons el nivell de desagregació precisat en l'estudi.

 • Els Departaments Ministerials han contribuït igualment a la realització de l'informe mitjançant la revisió de les dades.

 • Cooperació interadministrativa
 • Contractació
 • Observatori d'Administració Electrònica

Pressuposats TIC AGE 2017

01 febrer 2018

portada publicació oficialInforme de Pressupostos i execució pressupostària de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions en l'Administració General de l'Estat i Seguretat Social. Pressuposats TIC 2017. Execució del Pressuposats TIC 2016. Elaboració i coordinació de continguts: Secretaria General d'Administració Digital (SGAD) [promou Comissió d'Estratègia TIC; realitza: Subdirecció General d'Inversions TIC]. Febrer de 2018. Edita: © Ministeri d'Hisenda i Funció Pública, S.G.T. Subdirecció General d'Informació, Documentació i Publicacions. Centre de Publicacions.- 1 pdf de 28 p. Col·lecció: administració electrònica. NIPO: 169-18-018-0

 • Cooperació interadministrativa
 • Contractació
 • Observatori d'Administració Electrònica

Pressuposats TIC AGE 2016

01 octubre 2016

Informe de Pressupostos i execució pressupostària de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions en l'Administració General de l'Estat i Seguretat Social. Pressuposats TIC 2016 [i] Execució del Pressuposat TIC 2015. Elaboració i coordinació de continguts: Direcció de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (DTIC). [promou Comissió d'Estratègia TIC; realitza: Divisió d'Inversions TIC]. Octubre 2016. Edita: © Ministeri d'Hisenda i Administracions Publiques, S.G.T. Subdirecció General d'Informació, Documentació i Publicacions. Centre de Publicacions.- 1 pdf de 28 p. Col·lecció: administració electrònica. NIPO [sic]: 630-15-255-8

 • Cooperació interadministrativa
 • Contractació
 • Observatori d'Administració Electrònica

Pressuposats TIC AGE 2015

01 novembre 2015

Informe de Pressupostos i execució pressupostària de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions en l'Administració General de l'Estat i Seguretat Social. Pressuposats TIC 2015 [i] Execució del Pressuposat TIC 2014. Elaboració i coordinació de continguts: Direcció de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (DTIC). [promou Comissió d'Estratègia TIC]. Novembre 2015 .Edita: © Ministeri d'Hisenda i Administracions Publiques, S.G.T. Subdirecció General d'Informació, Documentació i Publicacions. Centre de Publicacions.- 1 pdf de 32 p. Col·lecció: administració electrònica. NIPO: 630-15-255-8

 • Cooperació interadministrativa
 • Contractació
 • Observatori d'Administració Electrònica

Pressuposats TIC AGE 2014

01 abril 2014

Pressupostos de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions de l'Administració General de l'Estat: Pressuposats TIC AGE-2014.- Elaboració i coordinació de continguts: Direcció general de Modernització Administrativa, Procediments i Impuls de l'Administració Electrònica.- Abril de 2014
Edita: © Ministeri d'Hisenda i Administracions Publiques, S.G.T. Subdirecció General d'Informació, Documentació i Publicacions
Centre de Publicacions.- 1 pdf de 26 p. Col·lecció: administració electrònica
NIPO: 630-14-169-9

 • Cooperació interadministrativa
 • Contractació
 • Observatori d'Administració Electrònica

Pressuposats TIC AGE 2013

01 febrer 2013

Pressupostos de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions de l'Administració General de l'Estat : Pressuposats TIC-AGE 2013. Direcció general de Modernització Administrativa, Procediments i Impuls de l'Administració Electrònica.- Febrer de 2013. Edita: © Ministeri d'Hisenda i Administracions Publiques, S.G.T. Subdirecció General d'Informació, Documentació i Publicacions. Centre de Publicacions.- 1 pdf de 25 p. Col·lecció: administració electrònica. NIPO: 630-13-180-9

 • Cooperació interadministrativa
 • Contractació
 • Observatori d'Administració Electrònica

Prespuestos TIC-AGE 2012

01 gener 2013

Pressupostos de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions en l'Administració General de l'Estat. Pressuposats TIC-AGE 2012. Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques.- 1 fitxer PDF de 24 p. impreses

 • Cooperació interadministrativa
 • Observatori d'Administració Electrònica

Pressuposats TIC-AGE 2011

01 març 2012

Pressupostos de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions en l'Administració General de l'Estat. Pressuposats TIC-AGE 2011. Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques.- 1 fitxer PDF de 20 p. impreses

Pressuposats TIC-AGE 2010

01 gener 2010

Pressupostos de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions en l'Administració General de l'Estat. Pressuposats TIC-AGE 2010. Ministeri de Política Territorial i Administració Pública.- 1 fitxer PDF de 16 p. impreses