accesskey_mod_content

Informi-IRIA: Les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions en l'Administració Local

 • El Sistema d'Informació IRIA té com a àmbit les administracions locals (EELL) i l'informe publicat és de periodicitat biennal. –Excepte excepcions, s'ha realitzat cada dos anys (els anys paris)–.

 • En la mateixa publicació de l'IRIA, en els anys paris, s'ha publicat l'Informe- REINA : Informi- REINA : Les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions en l'Administració de l'Estat (de periodicitat anual)

 • NOTA: Des de l'edició de 2016 es publica independent l'informe IRIA i l'informe REINA .

 • És una publicació oficial des del primer: Informe IRIA -1992.
  A partir de Informe IRIA -2004 es realitza únicament com a publicació oficial electrònica d'edició en internet (ja no es publica més impresa). 

 • Altres títols anteriors de la publicació oficial:

 • Les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions en les Administracions Públiques: Informe IRIA

 • La Informàtica en les Administracions Públiques: Informi IRIA

 • Descripció, metodologia, informes i documentació complementària en: OBSAE • Informi IRIA

Les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions en l'Administració Local: Informi IRIA-2018

01 novembre 2018

Elaboració i coordinació de continguts: Secretaria General d'Administració Digital (SGAD). Edita: © Ministeri de Política Territorial i Funció Pública. Secretaria General Tècnica, Sotsdirecció General de Recursos, Publicacions i Documentació, novembre 2018. 1 fitxer PDF de 64 p. Col·lecció: administració electrònica. NIPO: 169-18-116-8

 • NOTA: Aquesta edició no inclou l'informe REINA 2018 que es realitza com a publicació independent.

 • Cooperació interadministrativa
 • Serveis electrònics
 • Observatori d'Administració Electrònica

Les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions en l'Administració Local: Informi IRIA-2016

01 octubre 2016

Elaboració i coordinació de continguts: Adreça de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (DTIC).- Responsable edició digital: Sotsdirecció General d'Informació, Documentació i Publicacions. Edita: © Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques. Secretaria General Tècnica. Sotsdirecció General d'Informació, Documentació i Publicacions, octubre de 2016. 1 fitxer PDF de 76 p. Col·lecció: administració electrònica. NIPO: 630-16-386-1

Les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions en les Administracions Públiques: Informi IRIA-2014

01 juliol 2014

(Inclou informe REINA -2014)
Elaboració i coordinació de continguts: DGMAPIAE: Direcció general de Modernització Administrativa, Procediments i Impuls de l'Administració Electrònica. Edita: © Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques. SGT. Centre de Publicacions, juliol de 2014.- 1 pdf de 148 p. (Col·lecció: Administració electrònica). NIPO: 630-14-182-4

Les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions en les Administracions Públiques: Informi IRIA-2012

01 febrer 2013

(Inclou informe REGNA-2012)
Elaboració i coordinació de continguts: DGMAPIAE: Direcció general de Modernització Administrativa, Procediments i Impuls de l'Administració Electrònica. Edita: © Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques. SGT. Centre de Publicacions, febrer de 2013.- 1 pdf de 155 p. (Col·lecció: Administració electrònica).NIPO: 630-13-094-4

Les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions en les Administracions Públiques: Informi IRIA-2010

01 desembre 2011

(inclou informe REINA -2010)
Aquesta publicació ha estat elaborada per la Direcció general per a l'Impuls de l'Administració Electrònica [la CPCSAE realitza la recollida d'informació] .- 1ª ed. electrònica .- Edita, Ministeri de Política Territorial i Administració Pública. SGT, desembre de 2011.- (Administració electrònica).-1 fitxer pdf de 150 p.
NIPO: 850-11-013-2

Les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions en les Administracions Públiques: Informi IRIA-2008

01 desembre 2008

(inclou informe REINA -2008)
Realitza, Consell Superior d'Administració Electrònica ; promou, Ministeri d'Administracions Públiques. Direcció general per a l'Impuls de l'Administració Electrònica.- Edita, Ministeri d'Administracions Públiques. Secretaria General Tècnica, desembre de 2008.- (Col·lecció: Administració electrònica).-1 fitxer pdf de 154 p. impreses.
NIPO: 326-08-062-X

Les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions en les Administracions Públiques: Informi IRIA-2006

01 desembre 2006

(inclou informe REINA -2006)
Consell Superior d'Administració Electrònica ; promou, Ministeri d'Administracions Públiques. Direcció general de Modernització Administrativa.- 1ª ed. internet.- Edita, Ministeri d'Administracions Públiques. Secretaria General Tècnica, 2006.- 1 fitxer pdf de 164 p. impreses difós a la web del CSAE
NIPO: 326-06-059-7

Les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions en les Administracions Públiques: Informi IRIA-2004

01 juliol 2005

(inclou Informe REINA -2004)
Consell Superior d'Administració Electrònica, promou, Ministeri d'Administracions Públiques. Direcció general de Modernització Administrativa.
Edita, MAP. Secretaria General Tècnica, juliol de 2005.- 1 fitxer pdf de 140 p. impreses. NIPO: 326-05-050-3

 • NOTA: És la 1ª edició oficial electrònica en internet (ja no es publica més en paper).

Les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions en les Administracions Públiques: Informi IRIA-2002

04 desembre 2002

(Inclou Informe REINA -2002)
Consell Superior d'Informàtica. COAXI .- Editat sólamente a la web del Consell Superior d'Informàtica, 4 de desembre de 2002.- 1 fitxer pdf de 263 p. impreses.

 • NOTA: IRIA 2002 és difosa únicament des del portal del Consell Superior d'Informàtica.

Les Tecnologies de la Informació en les Administracions Públiques: Informi IRIA-2000

02 abril 2001

(inclou Informe REINA -2000)
Consell Superior d'Informàtica. COAXI.- Editat també en web del CSI, 02 d'abril de 2001.- 1 fitxer pdf de 239 p.

 • NOTA: Aquest informe és l'últim que es publica com a llibre imprès.- Informació de la publicació en paper: edita, Ministeri d'Administracions Públiques. Secretaria General Tècnica, setembre de 2001 .- (Col·lecció Informis i Documents. Seriï Administració General).- ISBN: 84-87366-88-0.- NIPO: 326-01-032-2

Les Tecnologies de la Informació en les Administracions Públiques: Informi IRIA-98

15 octubre 1999

(inclou Informe REINA -1998)
Consell Superior d'Informàtica. COAXI .- Editat també en web del CSI, 15 d'octubre de 1999.- 1 fitxer pdf de 223 p. impreses

 • NOTA: Titulo anterior: La Informàtica en les Administracions Públiques.

 • Aquest informe es publica també com a llibre en paper.- Dades de la publicació impresa: Coedició del MAP. Secretaria General Tècnica i del BOE, novembre de 1999.- Col·lecció Informis i Documents. Seriï Administració General. ISBN: 84-340-1154-9.- NIPO (MAP): 326-99-028-8.- NIPO (BOE): 007-99-089-4

La Informàtica en les Administracions Públiques: Informi IRIA-1996 [publicació impresa]

01 gener 1998

(inclou Informe REINA -1996)
L'informe IRIA -96 és una iniciativa promoguda per la COAXI, Comissió especialitzada del Consell Superior d'Informàtica]. - [1ª ed.] . - Madrid : coedita : MAP. Secretaria General Tècnica ; Ministeri de la Presidència, Butlletí Oficial de l'Estat, 1998. - 278 p.+ 1 CD-ROM ; 24 cm. -Informes i Documents. Administració General.- ISBN 84-340-1023-2.-NIPO: 326-98-012-9

La Informàtica en les Administracions Públiques: Informi IRIA-1994 [publicació impresa]

01 gener 1995

(inclou Informe REINA -1994)
Projecte desenvolupat en el marc de la Comissió Nacional per a la Cooperació entre les Administracions Públiques en el camp dels Sistemes i Tecnologies de la Informació (COAXI)] . - 1ª ed. . - Madrid: coedita: MAP. Secretaria General Tècnica ; BOE, 1995 . - 335 p. ; 24 cm . - (Informes i Documents . Administració General).- ISBN 84-340-0825-4. NIPO MAP: 326-95-016-7

La Informàtica en les Administracions Públiques: Informi IRIA-1992 [publicació impresa]

01 gener 1993

(inclou Informe REINA -1992 )
Aquest informe és una iniciativa promoguda per la COAXI, Comisón especialitzada del Consell Superior d'Informàtica . - Madrid: edita, MAP . Direcció general de Sevicios ; Institut Nacional d'Administració Pública (INAP), 1993 . - 352 p. ; 24x18 cm. - Informes i Documents . Administració General.- ISBN 84-7088-661-4.- NIPO: 326-93-018-9

 • NOTA: Est és el primer informe IRIA que es realitza.