accesskey _ mod _ content

Triptikoak, liburuxkak eta dibulgazio-materiala:

Dibulgazio-liburuxken hautaketatik eta zerbitzu, produktu, irtenbideak eta administrazio elektronikoaren azpiegitura komunak.

Diptikoak, triptikoak, liburuxkak, dibulgatzeko beste argitalpen batzuk – argitalpen-programa eta ministerioaren – atarietan jarri

Ohiko galderak (FAQ) sinatu diren hitzarmenei buruzkoa [liburuxka elektronikoa]

26 otsaila 2018

FAQ hitzarmenei buruzkoa jasota Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. (Ireki leiho berrian)

Edita: Ministerio de Hacienda y Función Pública. Secretaría General Técnica [febrero de 2018). 1 fichero PDF de 12 páginas impresas. (En portal administracion.gob.es). NIPO: 169-18-006-8 

 • Administrazioen arteko lankidetza

Ohiko galderak (FAQ) 39. eta 40. Legeak, urriaren 1ekoa [liburuxka elektronikoa]

2017ko urriaren 30a.

FAQ sobre la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público [folleto electrónico] Elaboración y coordinación de contenidos: Ministerio de Hacienda y Función Pública. 2ª edición electrónica: octubre de 2017, 1 PDF de 35 p.

 • OHARRA: Este documento informativo proporciona respuestas a preguntas frecuentes relativas a la 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, herri administrazioen araubide juridikoaren eta administrazio prozedura erkidearen (Ireki leiho berrian) eta Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (Ireki leiho berrian) . Se presta particular atención a aquellos aspectos de ambas leyes más estrechamente ligados con las tecnologías de la información. Se recogen preguntas como: ¿Cuáles son los aspectos más destacados en materia de Administración Electrónica?.¿Quiénes son los obligados a relacionarse electrónicamente con las Administraciones?. ¿Son las Leyes 39/2015 y 40/2015 de aplicación a la relación entre Administraciones?. ¿Qué papel tendrán las Oficinas de Registro?.¿Pueden producirse documentos administrativos en formato papel?. ¿Cuántos archivos electrónicos únicos existirán en las AA.PP?.¿Qué sistemas de identificación electrónica pueden utilizar los interesados en sus relaciones con las Administraciones Públicas?.¿Debe haber un Registro Electrónico de Apoderamientos de carácter general?

 • 39. Eta 40. legeak

EGEO [liburuxka elektronikoa]

01 otsaila 2017

Mapa interaktibo sortzeko zerbitzuaren EGEO: . [Elaboración y coordinación de contenidos: Secretaría General de Administración Digital (SGAD). Febrero de 2017. Edita: Ministerio de Hacienda y Función Pública. Díptico PDF de 4 págs. NIPO del folleto electrónico: 169-17-063-8

 • EGEO es un servicio común y gratuito ofrecido por el Ministerio de Hacienda y Función Pública a todas las AAPP, a través de la Secretaría General de Administración Digital (SGAD) que permite la creación de mapas interactivos para portales web y otras aplicaciones.

 • OHARRA : EGEO, CTT (Ireki leiho berrian)

 • Zerbitzu elektronikoak

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público [folleto electrónico]

2014ko ekainak 20

[publicado en junio de 2014] 1 fichero PDF de 14 p.

 • Zerbitzu elektronikoak
 • Administrazioen arteko lankidetza

Programak liburuxkak antolaturiko ekitaldietarako DTIC/SGAD

Congreso Leyes 39 y 40, novedades en el procedimiento administrativo [Madrid, 20-21 de junio de 2016] [folleto electrónico]

21 ekaina 2016

Antolatu, herri administrazioaren institutu nazionala (INAP) zuzendaritzaren laguntzarekin, informazioaren eta komunikazioen teknologiak (DTIC)
Tokia CEDEX Kalea Alfontso Xii.a, 3-5

La ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (Ireki leiho berrian) eta 40/2015 Legea, urriaren 1ekoa, sektore publikoaren Araubide Juridikoa (Ireki leiho berrian) dira xxi. mendean eta egokitze-administrazioaren funtzionamenduan.

Ezartzen da prozeduren izapidetze elektronikoa izan behar du ohiko jarduera administrazio guztien bai herritarrekin duen harremana, bai barne-kudeaketa eta arteko informazio-trukeak.

Hacen, además, hincapié en el documento, expediente y archivo electrónico, requiriendo que se profundice en la transformación digital de las Administraciones Públicas, con la consiguiente ganancia de eficiencia y calidad de los servicios prestados a los ciudadanos.

 • Zerbitzu elektronikoak
 • Identitatea eta sinadura elektronikoa
 • Elkarreragingarritasuna
 • 39. Eta 40. legeak

Esku-orri elektronikoak TECNIMAP 2010 banatuta

 • Liburuxken hautaketatik Tecnimap 2010 dute banatuta. izaera historikoa .

 • Eguneratu dira: Administrazio digitalaren zerbitzuen katalogoa – SGAD: idazkaritza nagusia, administrazio digitalaren jasotzen dituen argitalpena banan-banako fitxak eskaintzen dagozkien administrazio digitalaren zerbitzuak SGAD denetik eskaintzen.

EUGO • Espainia [liburuxka elektronikoa]

apirilak 06 2010

Punto de contacto para el emprendedor : EUGO.España forma parte de la red de puntos de acceso europea EUGO en el que se puede obtener toda la información de trámites y requisitos que necesita el emprendedor para hacer realidad su negocio, e incluso iniciar los trámites electrónicamente. http://www.eugo.es (Ireki leiho berrian)

Tecnimap 2010 direla-eta dibulgazioko triptiko banatu

 • Herritarrak
 • Enpresa

Elkarreragingarritasun eskema nazionala: ENI [liburuxka elektronikoa]

apirilak 06 2010

Zer da elkarreragingarritasun eskema nazionala: ENI? zer da? Zein dira administrazioaren Elkarreragingarritasun Semantikoa CISE helburuak Elkarreragingarritasun eskema nazionala?

Tecnimap 2010 direla-eta dibulgazioko triptiko banatu

 • Elkarreragingarritasuna

Segurtasun eskema nazionala: ENS [liburuxka elektronikoa]

apirilak 06 2010

El Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica, previsto en el artículo de la ley 42 de la Ley 11/2007, establece la política de seguridad en la utilización de medios electrónicos por las AAPP[...] Se ha obtenido con el apoyo del Criptológico zentro Nazionala (CCN) (Ireki leiho berrian) .

Tecnimap 2010 direla-eta dibulgazioko triptiko banatu

 • Segurtasuna

Herritarrak eta Administrazio elektronikoa: 11/2007 legea [liburuxka elektronikoa]

apirilak 06 2010

Lege Hau herritarrek duten eskubidea aitortzen du herri-administrazioekiko harremanak edukitzeko bitarteko elektronikoen bidez egitea.

Tecnimap 2010 direla-eta dibulgazioko triptiko banatu

 • Herritarrak

Datuen bitartekotza Plataforma liburuxka elektronikoa []

apirilak 06 2010

Zer da datuen bitartekotza Plataforma?: Aukera ematen duen zerbitzua da, edozein organismo egiaztatzea, denbora errealean, herritar bati buruzko datuak. Herritarra ez dago zertan datuak aurkeztu, erakunde eta kontsultatu ahal izango dituzte plataforma honen bidez: identitatea, egoitza, Langabezia-egoera, errenta [...]

Tecnimap 2010 direla-eta dibulgazioko triptiko banatu

 • Identitatea eta sinadura elektronikoa

Administrazio elektronikoaren ataria: Eap [liburuxka elektronikoa]

apirilak 06 2010

El Portal PAe ha coordinado el reto de unificar y homogeneizar en un único punto la información de las administraciones públicas en la materia administración electrónica.

Tecnimap 2010 direla-eta dibulgazioko triptiko banatu

 • Herritarrak
 • Administrazioen arteko lankidetza

Proiektua STORK [liburuxka elektronikoa]

apirilak 06 2010

Proyecto STORK: Secure Identity Across Borders Linked. Este Consorcio está constituido por un total de 29 administraciones públicas y otras organizaciones europeas relevantes en materia de identificación electrónica. Informazio gehiago (Ireki leiho berrian)

Tecnimap 2010 direla-eta dibulgazioko triptiko banatu

 • Identitatea eta sinadura elektronikoa

SARA Sarearen [liburuxka elektronikoa]

apirilak 06 2010

SARA Sarearen: administrazio publikoen sarea. zer da?: SARA sarearen SARA sarearen komunikazio-azpiegituren eta zerbitzuen multzoa da oinarrizko sare guztiak lotzen dituena, administrazio publikoen eta europako erakundeen, errazago eta informazio zerbitzuak.

Tecnimap 2010 direla-eta dibulgazioko triptiko banatu

 • Azpiegitura eta zerbitzu komunak

Sinadura elektronikoaren zerbitzuak herritarrentzat [liburuxka elektronikoa]

apirilak 06 2010

La plataforma de validación de certificados y firmas electrónicas: @firma,  valida todos los certificados reconocidos por la Ley de firma electrónica y que pueden utilizar los ciudadanos para acceder y firmar solicitudes por internet.
Servicio VALIDE. servicio web online para la firma de documentos electrónicos siguiendo los formatos que aceptan las administraciones públicas españolas en sus servicios de tramitación electrónica.

Tecnimap 2010 direla-eta dibulgazioko triptiko banatu

 • Identitatea eta sinadura elektronikoa

Kudeaketa Sistema integratua: SIGP [liburuxka elektronikoa]

apirilak 06 2010

Zer da?: Da zentroaren sigpean integratzeko duen informazio-sistema baten izapidetze elektronikoa egiteko aukera ematen du hainbat giza harremanen kudeaketa arloko prozedurak erabiliz, sinadura elektronikoa
Integratua Horrela funtzionatzen du: http://www.funciona.es

 • CTT informazio eguneratua: SIGP

Tecnimap 2010 direla-eta dibulgazioko triptiko banatu

 • Azpiegitura eta zerbitzu komunak

Sistema de Interconexión de registros: SIR, SICRES 3.0, Red SARA [folleto electrónico]

apirilak 06 2010

SIR: Interkonexio Sistema.
SICRES araua: norma de trukeko eragiketetara printzipioa normalizatzea da haren 3.0 trukatzeko ezberdinen arteko idazpenak erregistro bulegoak sarrera- eta irteera-agiriak. Horretarako, behar den gutxieneko informazioa ere zehazten egiteko erregistro-idazpena bat trukatzeko.

Tecnimap 2010 direla-eta dibulgazioko triptiko banatu

 • Azpiegitura eta zerbitzu komunak
 • Zerbitzu elektronikoak

Baliozkotze eta sinadura-ziurtagiria: BALIOZKOTU [liburuxka elektronikoa]

apirilak 06 2010

Zer da Baliozkotu?: Online zerbitzu bat da dokumentu elektronikoen formatuak sinatzeko jarraituz, onartzen dituzten espainiako herri-administrazioen administrazio elektronikoaren zerbitzuetan Dago erabilgarri. SARA sarearen bidez gisa Internet bidez herritarrek erabil ditzaten.
URL: https :// valide.redsara.es (Ireki leiho berrian)

Tecnimap 2010 direla-eta dibulgazioko triptiko banatu

 • Identitatea eta sinadura elektronikoa
Egin zaitez OBSAE youtubeko kanalean.
Egin zaitez OBSAE youtubeko kanalean.