accesskey_mod_content

Organización das Nacións Unidas (ONU)

A Organización das Nacións Unidas (ONU) = United Nations (UN) conecta institucións internacionais ao longo do mundo para promocionar entre outras cuestións unha mellor administración pública.

UN e-Government Survey

 • United Nations e-Government Survey = Enquisa de Administración electrónica da ONU.

 • Esta enquisa realízase na actualidade cada dous anos. desde o Departamento de Asuntos Económicos e Sociais das Nacións Unidas, División de Administración Pública e Xestión do Desenvolvemento.

 • O primeiro informe global realízase en 2001 e avalía o estado de desenvolvemento da administración electrónica de todos os Estados membros da ONU desde o programa United Nations Public Administration Network (UNPAN)(Abre en nova xanela) = Rede de Administración Pública das Nacións Unidas.

 • Desde o programa UNPAN, as Nacións Unidas establecen uns premios que son recoñecemento internacional á excelencia no servizo público: Premio de Nacións Unidas ao Servizo Público= United Nations Public Service Awards (UNPSA)(Abre en nova xanela)

 • UN E-Government Surveys(Abre en nova xanela)

UN E-Government Survey 2020

10 xullo 2020

Dixital Government in the Decade of Action for Sustainable Development : With addendum on Covid-19 Response (publicado en xullo de 2020).

 • NOTA: Este estudo recolle un indicador específico do ámbito local,  Local En liña Service Index (LOSI) = Índice de Servizos en liña locais. Analizáronse 100 entidades locais mundiais, entre elas, Madrid.

 • Servizos electrónicos

UN E-Government Survey 2016

01 abril 2010

E-Government in Support of Sustainable Development. © United Nations, (enquisa de Administración electrónica 2016 da ONU: A Administración electrónica como apoio ao desenvolvemento sustentable. Publicado en novembro de 2016), 1 PDF de 237 p.

 • Servizos electrónicos

UN E-Government Survey 2014

24 xuño 2014

E-government for the future we want. © United Nations, (Enquisa de Administración electrónica 2014 da ONU. A Administración electrónica para o futuro que queremos. Publicado en xuño de 2014), 1 PDF de 284 p.

 • Servizos electrónicos

UN E-Government Survey 2012

01 marzo 2012

E-Government for the People. © United Nations, (publicado en marzo de 2012), 1 PDF de 160 p.

 • NOTA: The Global E-Government Development Reports and Surveys teñen como obxectivo presentar como os gobernos usan as Tecnoloxías da Información e as Comunicacións para proporcionar acceso e inclusión para todos.

 • Servizos electrónicos

WIPO • The Global Innovation Index (GII)

 • The Global Innovation Index (GII)(Abre en nova xanela) , Índice Mundial de Innovación, é unha publicación conxunta da axencia da ONU: Organización Mundial da Propiedade Intelectual (OMPI) = World Intellectual Property Organization (WIPO)(Abre en nova xanela) a Cornell University, e o INSEAD Bussiness School for the World.

 • Clasifica  –mediante indicadores socio económicos– os resultados de a innovación de distintos países e economías de distintas rexións do mundo.

The Global Innovation Index 2020

02 setembro 2020

The Global Innovation Index (GII) 2020: Who wiill finance innovation. 13th. ed.  (September, 2), 2020, 1 PDF de 448 p. ISSN: 2263-3693.- ISBN: 978-2-38192-000-9

 • Cooperación interadministrativa

The Global Innovation Index 2019

31 xullo 2019

The Global Innovation Index (GII) 2019: Creating Healthy Lives—The Future of Medical Innovation [12th. ed.] (July), 2019. ISSN: 2263-3693, ISBN: 979-10-95870-14-2

 • Cooperación interadministrativa

The Global Innovation Index 2015

09 setembro 2015

The Global Innovation Index 2015: Effective Innovation Policies for Development [8th. ed.] (September), 2015. ISSN: 2263-3693, ISBN: 978-2-9522210-8-5

 • NOTA: Táboa 3.1.3 Government’s en liña service, en 141 países.

 • Cooperación interadministrativa

ITU • Global Cybersecurity Index (GCI)

 • O chamado Índice de Ciberseguridade Global (Global Cibersecurity Index - GCI) é unha iniciativa da International Telecommunication Union (ITU) = Unión Internacional de Telecomunicacións (UIT)(Abre en nova xanela) , organismo especializado das Nacións Unidas que traballa na conectividade internacional das redes de telecomunicacións e que está comprometido para conectar a toda a poboación mundial.

 • Global Cibersecurity Index é un índice composto para medir o compromiso dos Estados Membros da UIT, coa ciberseguridade.

Global Cybersecurity Index 2018

01 xullo 2019

Realizado por ICT Applications and Cybersecurity Division da International Telecommunications Union (ITU) = Unión Internacional de Telecomunicacións (UIT). [3rd. edition] July, 2019.- 1 ficheiro PDF de 90 p.

 • Seguridade
Subscríbeche á canle de youtube do OBSAE
Subscríbeche á canle de youtube do OBSAE