accesskey_mod_content

Plans estratéxicos na Comunidade Autónoma de Canarias

Responsables e colaboradores no goberno da administración dixital

Outros portais e documentos relacionados coa administración dixital

Observatorio Canario das Telecomunicacións e da Sociedade da Información (OCTSI)

O Observatorio Canario das Telecomunicacións e de a Sociedade da Información é o instrumento de seguimento, análise e difusión da situación do sector das novas tecnoloxías da información e das comunicacións, do sector audiovisual e da sociedade da información

Estratexia para a Modernización e Mellora dos Servizos Públicos da Administración Pública da Comunidade Autónoma de Canarias 2012-2014 (PEMAC)

Publicado no BOC Nº 195. Xoves 4 de Outubro de 2012 que publica a Resolución do 3 de agosto de 2012, pola que se dispón a publicación do Acordo polo que se aproba a Estratexia para a Modernización e Mellora dos Servizos Públicos da Administración Pública da Comunidade Autónoma de Canarias 2012-2014 (PEMAC). É un documento de 70 páxinas, centrado nas seguintes liñas de actuación:

  1. Desenvolvemento e implantación da administración electrónica.
  2. Simplificación de procedementos administrativos e redución de cargas administrativas.
  3. Mellora da calidade na prestación dos servizos públicos.
  4. Avaliación dos programas e políticas públicas.
  5. A dirección por obxectivos orientada a resultados.
  6. Xestión integral do coñecemento corporativo.
  7. Transversalidade
  • Servizos electrónicos