accesskey_mod_content

Plans estratéxicos na Comunidade Autónoma de Andalucía

Responsables e colaboradores no goberno da administración dixital

Xunta de Andalucía. Consellería de Facenda, Industria e Enerxía

Á Dirección Xeral de Transformación Dixital(Abre en nova xanela) da Consellería de Facenda, Industria e Enerxía correspóndenlle todas as funcións relacionadas coa estratexia e aplicación das tecnoloxías da información e das comunicacións nas Administracións Públicas de Andalucía, así como as atribucións previstas no artigo 30 da Lei 9/2007, do 22 de outubro, da Administración da Xunta de Andalucía(Abre en nova xanela)

  • Servizos electrónicos

Outros portais e documentos relacionados coa administración dixital

Xunta de Andalucía - Portal de Soporte de Administración Electrónica

Portal de internet da Consellería de Facenda, Industria e Enerxía, que informa de proxectos, servizos, solucións e normativa que se están desenvolvendo en materia de Administración electrónica na Comunidade Autónoma de Andalucía.

  • Servizos electrónicos

Centro Andaluz de Innovación e Tecnoloxías da Información e as Comunicacións (CITIC)

Centro Andaluz de Innovación e Tecnoloxías da Información e as Comunicacións. A súa actividade centrada na Investigación, Desenvolvemento e Innovación (I+D+i) no sector do TIC (Tecnoloxías da Información e as Comunicacións.

Manual de simplificación administración e axilización de trámites da Xunta de Andalucía

promove, Xunta de Andalucía. Consellería de Xustiza e Administración Pública.- edita: Consellería de Xustiza e Administración Pública, xaneiro 2010
1 pdf de 76 p.

  • Goberno aberto