accesskey_mod_content

O Concello de Zaragoza pon a disposición os seus servizos de contratación pública desenvolvidos no marco do proxecto “They Buy For You”

16 febreiro 2021

Logo Zaragoza They buy for you

Estes servizos favorecen o coñecemento e a comprensión dos datos por parte da cidadanía e melloran a transparencia dos procesos de contratación.

Divídense en tres modalidades: 

  1. Servizos dirixidos á cidadanía
  2. Servizos dirixidos a reutilizadores
  3. Servizos para a propia institución

Servizos destinados á cidadanía

O servizo de visualización foi desenvolvido para favorecer que a cidadanía coñeza e comprenda con moita maior precisión os procesos de contratación.

Este servizo permite á cidadanía poder obter información sobre cuestións tales como os contratos nos que participou unha empresa -os que gañou e aos que se presentou-  ou que empresas licitaron por máis contía ou licitaron maior número de contratos. Tamén se pode acceder ao ecosistema de contratación dos últimos 5 anos para o Concello de Zaragoza e as súas entidades dependentes: obténdose a contía xeral, os contratos que xeraron un custo para o Concello, os que xeran ingresos, etc.

Ademais facilítase a descarga da información para que a cidadanía poida traballar con ela, sen que para iso deba ter un gran coñecemento técnico. 

Servizos para reutilizadores

O Concello tamén desenvolveu dous apis: unha relacionada co servizo de visualización  e outra que segue o estándar OCDS, co obxectivo de axudar e facilitar aos reutilizadores que xa teñen experiencia no uso deste estándar.  A través desta última pódese obter información como os procesos de contratación dun ano concreto e toda a información relacionada con ese proceso: información sobre o servizo xestor e sobre a propia licitación como o nome, o importe ou o CPV.

Servizos para a propia institución

Desde o consistorio tamén se desenvolveron unha serie de ferramentas dirixidas á propia institución. Estas ferramentas permiten controlar a información do servizo de visualización de contratos, así como mellorar a eficiencia e axilidade, brindar o servizo cunha maior calidade e facilitar o traballo dos servizos municipais.

Desenvolvéronse unha serie de ferramentas baseadas na infraestrutura tecnolóxica do proxecto que permiten buscar no grafo de coñecemento os procesos de contratación da Unión Europa. Así se pode facilitar ao servizo xestor o desenvolvemento dos pregos que vaia a desenvolver.

Código aberto

Todo o código xerado para os servizos relacionados cos procesos de contratación foi compartido como código aberto no repositorio do Centro de Transferencia de Tecnoloxía de Administración Electrónica do Goberno de España. O Concello aposta por unha política de facilitar a reutilización non só dos datos, tamén da tecnoloxía.

  • Centro de Transferencia de Tecnoloxía
  • Cooperación interadministrativa