accesskey_mod_content

L'Ajuntament de Saragossa posa a disposició els seus servicis de contractació pública desenvolupats en el marc del projecte “They Buy For You”

16 febrer 2021

Logo Zaragoza They buy for you

Estos servicis afavorixen el coneixement i la comprensió de les dades per part de la ciutadania i milloren la transparència dels processos de contractació.

Es dividixen en tres modalitats: 

  1. Servicis dirigits a la ciutadania
  2. Servicis dirigits a reutilisadors
  3. Servicis per a la pròpia institució

Servicis destinats a la ciutadania

El servici de visualització ha sigut desenvolupat per a afavorir que la ciutadania conega i comprenga amb molta major precisió els processos de contractació.

Este servici permet a la ciutadania poder obtindre informació sobre qüestions tals com els contractes en els quals ha participat una empresa -els que ha guanyat i als quals s'ha presentat-  o quines empreses han licitat per més quantia o han licitat major nombre de contractes. També es pot accedir a l'ecosistema de contractació dels últims 5 anys per a l'Ajuntament de Saragossa i les seues entitats depenents: obtenint-se la quantia general, els contractes que han generat un cost per a l'Ajuntament, els que generen ingressos, etc.

A més es facilita la descàrrega de la informació perquè la ciutadania puga treballar amb ella, sense que per a açò haja de tindre un gran coneixement tècnic. 

Servicis per a reutilisadors

L'Ajuntament també ha desenvolupat dos apis: una relacionada amb el servici de visualització  i una altra que seguix l'estàndard OCDS, amb l'objectiu d'ajudar i facilitar als reutilisadors que ja tenen experiència en l'ús d'este estàndard.  A través d'esta última es pot obtindre informació com els processos de contractació d'un any concret i tota la informació relacionada amb eixe procés: informació sobre el servici gestor i sobre la pròpia licitació com el nom, l'import o el CPV.

Servicis per a la pròpia institució

Des del consistori també s'han desenvolupat una sèrie de ferramentes dirigides a la pròpia institució. Estes ferramentes permeten controlar la informació del servici de visualització de contractes, així com millorar l'eficiència i agilitat, brindar el servici amb una major qualitat i facilitar el treball dels servicis municipals.

S'han desenvolupat una sèrie de ferramentes basades en la infraestructura tecnològica del projecte que permeten buscar en el graf de coneixement els processos de contractació de la Unió Europa. Així es pot facilitar al servici gestor el desenvolupament dels plecs que vaja a desenvolupar.

Codi obert

Tot el codi generat per als servicis relacionats amb els processos de contractació ha sigut compartit com a codi obert en el repositori del Centre de Transferència de Tecnologia d'Administració Electrònica del Govern d'Espanya. L'Ajuntament aposta per una política de facilitar la reutilització no solament de les dades, també de la tecnologia.

  • Centre de Transferència de Tecnologia
  • Cooperació interadministrativa