accesskey_mod_content

Espanya en el Setè lloc de l'Índex de Govern Digital de l'OCDE

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seva publicació. No es garanteix que continuïn actius actualment".

19 octubre 2020

Espanya se situa en el setè lloc a nivell mundial de l'Índex de Govern Digital (GDI) de l'OCDE, que el seu objectiu és mesurar la transformació digital del sector públic, entès com la transició del govern electrònic al govern digital.
 

L'OCDE OCDE (Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic), en el marc de la reunió “ OCDE i-leaders 2020 ” del seu programa de “Govern Digital”, ha anunciat la publicació de la primera edició de l'Índex Índex de Govern Digital (GDI) que analitza els resultats i tendències de les polítiques públiques per a la transició del govern electrònic al govern digital. Entenent aquest procés, com el pas de la mera digitalització de procediments administratius en una administració online, a uns serveis públics completament digitals, dissenyats pensant en l'usuari, més senzills, accessibles, proactius i que realment satisfacin les necessitats dels ciutadans.

Aquest nou índex avalua a la major part dels països membres de l'OCDE, juntament amb una selecció de països no membres (Uruguai, Brazil, Panamà i Argentina).

La metodologia d'avaluació i l'enquesta emprada per mesurar aquesta transició es basa en el Marc normatiu per al govern digital (Digital Government Policy Framework- DGPF) elaborat per l'OCDE en 2014 i constituït per sis dimensions: digital des del disseny, Sector Públic basat en dades, govern com a plataforma, obert per defecte, centrat en l'usuari i proactividad.

L'índex de govern digital s'obté de l'anàlisi d'aquestes sis dimensions:

Gràfic que conté les 6 dimensions comentades en el paràgraf anterior

 

Els principals resultats es resumeixen en aquesta infografia:

 

Espanya ha tingut una posició molt destacada en totes les dimensions, sobresortint la seva quarta posició en tres d'elles: digital des del disseny, Sector Públic basat en dades i proactividad. I destaca també el seu resultat global amb el setè lloc a nivell mundial de l'Índex de Govern Digital (GDI).

En la següent taula es mostren els resultats de cada dimensió i de l'indicador GDI que s'obté com la mitjana de les dimensions, pels 10 països que ocupen les primeres posicions del rànquing i al costat de la mitjana de l'OCDE:

Taula on es mostren els resultats de cada dimensió i de l'indicador GDI
País

Resultat Global

Digital per Disseny
Digital by Design

Sector públic basat en dades
Data-Driven Public Sector

El govern com a plataforma
Governmet as platform

Obert per defecte
Open by Default

Dirigida per l'usuari
User Driven

Proactividad
Proactiveness

 

Puntua-ción

Doncs-to

Puntua-ción

Doncs-to

Puntua-ción

Doncs-to

Puntua-ción

Doncs-to

Puntua-ción

Doncs-to

Puntua-ción

Doncs-to

Puntua-ción

Doncs-to
Corea 0,742 1 0,820 1 0,680 3 0,890 2 0,900 1 0,670 4 0,500 12
Regne Unit 0,736 2 0,670 6 0,690 1 0,900 1 0,850 2 0,780 3 0,510 11
Colòmbia 0,729 3 0,750 3 0,590 5 0,790 5 0,670 11 0,800 2 0,780 1
Dinamarca 0,652 4 0.680 5 0,690 2 0,570 12 0,740 6 0,800 1 0,430 15
Japó 0,645 5 0,780 2 0,550 8 0,680 9 0,640 19 0,670 5 0,570 7
Canadà 0,629 6 0,610 13 0,560 7 0,820 4 0,630 21 0,660 6 0,490 13
Espanya 0,621 7 0,690 4 0,600 4 0,690 8 0,590 23 0,550 12 0,620 4
Israel 0,604 8 0,600 14 0,490 12 0,770 6 0,680 10 0,500 16 0,580 6
Uruguai 0,602 9 0,65 7 0,56 6 0,54 14 0,6 6 0,65 7 0,55 8
Portugal 0,580 10 0,630 10 0,500 10 0,850 3 0,550 26 0,430 18 0,520 10
OCDE 0,501   0,55   0,44   0,54   0,64   0,47   0,42  

 

  • Interoperabilitat
  • Serveis electrònics