>/"

(PAe) bertsio berria (Web irisgarritasuneko Behatoki libratzen Bilatzailea
content _ mod _ accesskey

Bertsio berria (Web irisgarritasuneko Behatokia (askatutako Bilatzailea

maiatzaren 25ean.

(Erraztua, segimendua egiteko bertsio berri hau euskarri zuzentarauaren (EB) eta aplikazio mugikorrak (2102 2016 webguneen irisgarritasuna (sektore publikoa.

Behatokiaren Web Bilatzailea (bertsio berria garatu du. tresna horren segimendua egiteko betebeharrak erraztu (bateragarria Egiteko erabakia (EB) (1524 2018. (Leiho berri batean Irekitzen Du) Bertsio honetan oinarritzen da. metodologia berriaren zirriborroa (Leiho berri batean Irekitzen Du)  en el que se ha venido trabajando en colaboración con los diferentes actores implicados (administraciones públicas, asociaciones de discapacitados, sector empresarial, expertos en accesibilidad, etc.)

Bertsio berria (bereziki, 5.0.4) askatzen da, eta v 1.2 lizentziarekin EUPL dago bi bideak:

Partekatze hori askatu egiten da, beste estatu batzuekin nahiz erakunde buruz interesa duten ekintzak egin al (irisgarritasun baldintzak betetzea, web guneen. Interes berezia du europako herrialde guztietan bete behar dituzte zuzentarauaren baldintzak ere Europan, zehazki, "jarraipen txostenak aurkeztea eta Erakunde honek" egongo dira estatu kide guztietan.

Las administraciones públicas españolas no necesitan realizar esta instalación ya que tienen a su disposición de forma gratuita el lineako zerbitzuak erkidegoko Irisgarritasuna diagnostikoa (Zerbitzu fitxa).

Entre las mejoras incluidas en esta nueva versión del rastreador, cabe destacar:

 • (Aplikazio estandarrak UNE-EN 301549:2019 (Leiho berri batean Irekitzen Du) (WCAG (2.1).
 • Ingelesezko itzulpen bat sartu da tresnaren bidez sortutako al itzulpen automatikorako tresnak
 • Se han creado nuevas funcionalidades para la gestión de las semillas asociadas a un observatorio mejorando su caracterización para controlar su posterior ejecución y agregación de resultados.
 1. Kudeatu orrialdeak desberdinak aztertzeko konplexutasunik konplexutasunaren arabera, web gunea.
 2. Errepikapenak kudeatzea (finkoa, bikoitia, bakoitia) duten haziak dira. fase bakoitzean kontrolatu ahal izateko.
 3. Gestión de etiquetas por tipo de servicio (educación, sanidad, etc.), localización geográfica, nivel institucional, etc. totalmente parametrizables para su futura expansión.
 4. Inportazioa eta esportazioa hobetzeko, haziak eta kontrol handiagoa ezartzea inportatu/esportatu iragazkia pudiéndose haziak prozesuan.
 5. Nueva funcionalidad para incluir semillas en bloque desde un fichero a un observatorio ya creado.
 6. Eremu berria 'oharrak', haziak.
 • Txosten agregatu berriak sortzeko prozesua, ezaugarri dinamikoak dira eta txantiloien bidez ezaugarritzen hazia.

Todas estas nuevas funcionalidades han sido desarrolladas permitiendo la compatibilidad hacia atrás para las instituciones que ya tengan instalada la versión previa de la herramienta.

Text in English

The version of a new tool its duzu Web Accessibility Observatory garatutako compatible with the requirements for all that is Tracker monitoring of Implementation simplified Erabakia (EU )/1524 2018. This version is based on. the new methodology of the draft (Leiho berri batean Irekitzen Du)   in which we have been working in collaboration with the different actors involved (public administrations, associations of disabled people, sector business, accessibility experts, etc.)

This new version (specifically 5.0.4) has been released with EUPL v 1.2 license and is available by 2 means:

This release is made for sharing with other states or institutions that have an interest in conducting monitoring activities regarding compliance with accessibility requirements on their websites. It is of special interest for all European countries that also have to comply with the requirements of the European Directive, specifically for the "Monitoring and Reporting Bodies" that will exist in all EU Member States.

Spanish public administrations do not need to carry out this installation as they have the Community's online diagnostic service Accessibility free of charge. (ENLACE)

Among the improvements included in this new version of the tracker, it is worth highlighting:

 • Application of the UNE-EN 301549: 2019 standard (WCAG 2.1) [enlace a la norma].
 • An English translation of the tool generated through automatic translation tools has been included
 • New functionalities have been created for the management of seeds associated with an observatory, improving their characterization to control their subsequent execution and aggregation of results:
 1. Complexity management to analyze different number of pages of a website depending on its complexity.
 2. Recurrence management (fixed, even, odd) to control the seeds that are analyzed in each monitoring period.
 3. Label management by type of service (education, health, etc.), geographical location, institutional level, etc. fully parameterizable for future expansion.
 4. Improvement of the import and export of seeds, being able to filter the seeds to import / export and establishing greater controls in the process.
 5. New functionality to include block seeds from a file to an already created observatory.
 6. New field of "Observations" for seeds.
 • New features for the process of generating dynamic aggregated reports through templates and characterization of the seed.

All these new functionalities have been developed allowing backward compatibility for institutions that already have the previous version of the tool installed.

 • Erabilerraztasuna