accesskey_mod_content

Publicat l'Informe REGNA 2019

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seua publicació. No es garantix que continuen actius actualment".

06 març 2020

S'ha publicat l'Informe REGNA 2019, que presenta l'anàlisi dels indicadors més significatius del sector TIC de l'any 2018 en l'Administració General de l'Estat

Ja està disponible per a la seua consulta l'informe REGNA 2019 amb l'anàlisi dels indicadors més representatius de la situació i ús dels sistemes i tecnologies de la Informació i Comunicacions en l'AGE, així com del personal TIC emprat. La informació s'ha actualitzat a 31 de maig de 2018, a causa que l'aplicació del REINA només pot treballar amb una estructura ministerial i el 6 de juny es va publicar el Reial decret 355/2018, pel qual es reestructuren els departaments ministerials.

La Comissió d'Estratègia TIC (creada per Reial decret 806/2014, de 26 de setembre) té entre les seues funcions "actuar com a Observatori de l'Administració Electrònica i Transformació Digital" i és el responsable de l'elaboració d'este Informe. REINA es vé publicant amb periodicitat anual des de 1988.

Igual que l'any passat esta edició de REINA 2019 no inclou l'informe IRIA, ja que aquest estudi ha sigut actualitzat a fi de contemplar les noves tendències en Administració electrònica, i es publica per separat.

L'informe s'ha realitzat sobre la base de les dades que proporcionen les organitzacions de l'Administració General de l'Estat, Organismes Autònoms, Entitats Gestores i Servicis Comuns de la Seguretat Social, Agències Estatals, Entitats Públiques Empresarials i altres Organismes Públics participants, en l'aplicació REGNA. En ell s'analitzen diferents aspectes relacionats amb els gastos i inversions TIC, el parc informàtic actualitzat de l'AGE, programari utilitzat i el personal efectiu destinat a competències TIC.

Respecte als resultats, durant l'exercici 2018 en l'Administració General de l'Estat, els gastos TIC van aconseguir els 1.415 milions d'euros, xifra que representa un decremento de l'1,74% enfront dels 1.440 de 2017. Seguix d'esta manera la tendència a la baixa de l'any anterior, situant-se per davall de la xifra de 2013 que marca el punt més baix dels últims huit anys.

El volum total de gastos informàtics va ser d'1.133 milions d'euros un 4,23% inferior al passat any 2017. Els gastos en telecomunicacions van ser de 282 milions d'euros un 9,73% més que en 2017.

Una dada d'interés és conéixer quant del pressupost total dels Ministeris s'ha destinat als gastos TIC. L'indicador global se situa en un 3,28 %, la qual cosa suposa un descens de quasi sis desenes percentuals respecte de l'any 2017.

cal assenyalar, que la partida de "personal" disminuïx, respecte a l'any anterior, en pràcticament tots els Ministeris, a excepció del Ministeri d'Interior; aconseguint quasi els 233 milions d'euros, al contrari que la partida de "servicis" que augmenta la partida en el 78% dels Ministeris, fins a quasi els 585 milions d'euros. En 11 dels 13 Ministeris esta és la partida amb més percentatge dins dels gastos informàtics.

L'esforç pressupostari que els Departaments fan en gastos informàtics, es mostra en la relació entre este gasto i la suma dels capítols 1, 2 i 6 dels Pressupostos Generals de l'Estat. En enguany 2018 l'indicador global se situa en el 2,63% notablement menor que el 3,12% de 2017.

Les xifres arreplegades en l'informe REGNA es publiquen també en els formats procesables XLSX i ODS que formen part de la nostra política RISP. L'informe complet pot descarregar-se en Observatori d'Administració Electrònica .

  • Observatori d'Administració Electrònica
Subscriu-te al canal de youtube de l'OBSAE
 
Subscriu-te al canal de youtube de l'OBSAE