accesskey_mod_content

A plataforma Cl@ve, para a identificación e firma electrónica, alcanza o dez millóns de usuarios rexistrados

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

15 xullo 2020

O  sistema Cl@ve  é a plataforma común provista polo Sector Público Administrativo Estatal para a identificación, autenticación e firma electrónica para calquera Administración Pública

O proxecto Cl@ve , que prové os mecanismos de identificación e autenticación, creceu ata superar, o pasado 20 de xuño, o dez millóns de usuarios rexistrados no sistema.

O sistema Cl@ve é a plataforma común provista polo Sector Público Administrativo Estatal para a identificación, autenticación e firma electrónica e naceu en 2014 co obxectivo de facilitar o acceso dos cidadáns aos servizos públicos electrónicos de calquera  Administración Pública.

Cl@ve   é  un  sistema  orientado  a  unificar  e  simplificar  o  acceso electrónico  de  os  cidadáns  a  os  servizos  públicos.  O seu  obxectivo principal é que o cidadán poida identificarse ante a Administración mediante claves concertadas (usuario máis contrasinal), sen ter que lembrar  claves  diferentes  para  acceder  a  os  distintos  servizos.  

A súa utilización está aberta á totalidade do Sector Público Administrativo Estatal permitindo tamén integrarse ao resto das Administracións Públicas.

Cl@ve complementa os sistemas de acceso mediante DNI electrónico e certificados electrónicos, e ofrece tamén a posibilidade de identificación dos cidadáns doutros Estados membros da Unión Europea a través da rede de nodos eIDAS .

Neste proxecto participan a Secretaría Xeral de Administración Dixital, a Axencia Estatal de Administración Tributaria , a Xerencia de Informática da Seguridade Social, e a Dirección Xeral da Policía.

Como indicadores do alcance e impacto do sistema é interesante destacar que actualmente se atopan integrados con máis cl@ve de 7600 organismos, sendo máis de 7200 os provenientes da administración local, ofrecendo por tanto unha moi ampla cobertura á poboación.

É destacable tamén que durante o período do estado de alarma o número de novas altas de usuarios no sistema incrementouse notablemente, chegándose a superar as 20.000 diarias. A isto sen dúbida contribuíu o mantemento do sistema de rexistro no nivel básico mediante “carta de invitación”, que estivo operativo grazas a Correos durante todo o estado de alarma. E ademais, a incorporación por parte da AEAT do método de alta  mediante videoidentificación, dentro do nivel básico de seguridade, equivalente ao alta mediante “carta de invitación”.

Así mesmo, desde a declaración do estado de alarma no mes de marzo, produciuse un gran incremento nas solicitudes de identificación, alcanzado records históricos no uso de . cl@ve En xuño, a través da plataforma cl@ve , realizáronse máis de 30,5 millóns de solicitudes de identificación.

Por último, nos últimos doce meses o sistema atendeu máis de 240 millóns de pedimentos de identificación por parte dos procedementos electrónicos de todas as Administracións Públicas. Ademais, esténdese progresivamente o uso da firma centralizada na nube, que permite realizar facilmente firma electrónica desde dispositivos móbiles. Nos últimos 12 meses, realizáronse 1,3 millóns de firmas con certificados centralizados “na nube”, superándose na primeira metade de 2020 os niveis de todo o ano 2019.

Para máis información sobre o seu uso como cidadán consulta o portal informativo sobre cl@ve http://clave.gob.es

Para máis información sobre como integrar a túa administración co proxecto consulta no CTT as solucións Cl@ve identificación  e Cl@ve firma

  • Identidade e Firma electrónica
  • Centro de Transferencia de Tecnoloxía