accesskey_mod_content

Emisión de títulos e follas de servizo de empregados públicos en formato electrónico

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

16 xullo 2020

O Sistema de Información RCP incorpora a xeración de títulos e follas de servizo electrónicos de empregados públicos do estado e universidades, en substitución do papel

O 16 de xullo de 2020 entrou en vigor a Resolución do 8 de xullo de 2020, da Secretaría de Estado de Política Territorial e Función Pública(Abre en nova xanela) , pola que se establecen novos modelos de títulos administrativos e follas de servizo en formato electrónico do persoal incluído no ámbito do Rexistro Central de Persoal.

De acordo con a citada resolución, os títulos de funcionarios de carreira e as follas de servizo do persoal funcionario interino, eventual e laboral non se elaborarán a partir desa data en papel e pasarán a emitirse exclusivamente en formato electrónico. Os títulos e follas de servizo poderán ser descargados polos interesados desde Cartafol Cidadán(Abre en nova xanela) , a sede electrónica de Funciona(Abre en nova xanela)  e o Portal Funciona(Abre en nova xanela) . Así mesmo, os órganos de persoal competentes poderán acceder aos este documentos no Rexistro Central de Persoal.

Este avance tecnolóxico foi implementado pola Secretaría Xeral de Administración Dixital en colaboración coa Secretaría de Estado de Política Territorial e Función Pública. Substitúe o único orixinal impreso en papel da Fábrica Nacional de Moeda e Timbre por un documento electrónico asinado con selo de órgano, custodiado no expediente persoal do empregado público.

Ademais comporta unha posta a disposición destes documentos con moita máis antelación para os empregados públicos e os órganos de persoal, reducindo a carga de traballo e a posibilidade de erros, e permitindo unha xestión documental máis eficiente e sustentable medioambientalmente.

  • Centro de Transferencia de Tecnoloxía
  • Cooperación interadministrativa