accesskey_mod_content

Modificació en els procediments d'alta d'usuaris en cl@ve

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seua publicació. No es garantix que continuen actius actualment".

30 abril 2020

S'habilita el canvi de telèfon associat a un usuari mitjançant un procediment específic amb videoconferència.

Cl@ve és un sistema orientat a unificar i simplificar l'accés electrònic dels ciutadans als servicis públics. El seu objectiu principal és que el ciutadà puga identificar-se davant l'Administració mitjançant claus concertades (usuari més contrasenya), sense haver de recordar claus diferents per a accedir als diferents servicis. Cl@ve complementa els actuals sistemes d'accés mitjançant DNI-e i certificat electrònic,mitjançant claus concertades, i oferix diferents nivells de seguretat quant a la qualitat d'identificació, depenent del tipus de registre que es realitze.

En este context l'AEAT AEAT(Obri en nova finestra) ha incorporat un nou tràmit en la gestió de les credencials de Cl@ve , pel qual és possible modificar el número de telèfon associat a l'usuari aportant vídeo i informació relacionada. Està accessible ací(Obri en nova finestra) .

D'altra banda, continua plenament operativa l'opció de registre en Cl@ve per Internet, quan no es dispose de certificat electrònic, sol·licitant la carta d'invitació, que serà enviada per correu postal al domicili fiscal de l'interessat, i completant el registre amb Codi Segur de Verificació ( CSV ) que consta en la carta. Este mètode de registre aportarà un nivell de seguretat Bàsic.

Més informació en la solució Cl@ve del CTT .

  • Identitat i Firma electrònica
  • Ciutadà