accesskey_mod_content

Primera reunió del Consell de Certificació de l'Esquema Nacional de Seguretat, CoCENS

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seva publicació. No es garanteix que continuïn actius actualment".

20 setembre 2018

Logo CCN-CERT

La creació d'aquest Consell ve recollida en l'actualització de la Guia CCN-STIC 809 Declaració i Certificació de conformitat amb l'ENS.

El passat 14 de setembre es va celebrar, a la seu del Centre Criptològic Nacional, la primera reunió del Consell de Certificació de l'ENS, CoCENS.

Convocats pel cap de Ciberseguretat del CCN, en qualitat de president, l'encontre va comptar amb la presència de l'assessor del CCN-CERT, Carlos Galán, i amb representants del Ministeri de Política Territorial i Funció Pública, de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), de l'Entitat Nacional d'Acreditació (ENAC) i de les entitats de certificació: AENOR, Audertis, BDO, Càmera Certifica, Eurocert, Leet Security, LGAI Technological Center (Applus).

La constitució del CoCENS, tal com reflecteix la Guia CCN-STIC 809 de Declaració i Certificació de conformitat de l'ENS(Obre en nova finestra) , representa la creació d'un “òrgan que, incorporant a totes les parts concernides, ajudi a l'adequada implantació de l'ENS i, en conseqüència, a la millor i més garant prestació dels serveis públics, objectius últims de l'Esquema Nacional de Seguretat”.

Font original de la notícia(Obre en nova finestra)

  • Seguretat