accesskey_mod_content

Novo servizo dispoñible na PID:Consulta dos últimos 12 meses do Informe de vida laboral

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

05 outubro 2018

Logo PID - SVD

A Plataforma de Intermediación de Datos incorpora un novo servizo que pon a disposición de todas as Administracións e Organismos públicos a ‘Consulta do informe de vida laboral dos últimos doce meses’

O servizo permite obter un informe sobre a vida laboral dun cidadán dado de alta na Tesouraría Xeral da Seguridade Social durante o último ano desde a data da consulta. O informe xerado recolle o número e a lista de situacións devoltas, os datos xerais do titular consultado e un resumo da vida laboral.

Con leste son xa tres os servizos que a Tesouraría Xeral da Seguridade Social ofrece a través da Plataforma de Intermediación xunto coas consultas existentes de ‘Estar ao corrente de pago’ e de ‘Alta na Seguridade Social a data concreta’.

Este novo servizo de ‘Consulta do informe de vida laboral’ vén sumarse aos máis de cen servizos que ofrece a Plataforma de Intermediación de Datos co obxectivo de facilitar os trámites aos cidadáns, que evitan ter que achegar aos expedientes aqueles documentos dos que xa dispón a Administración.

O detalle concreto da información fornecida pode consultarse no Portal de Administración electrónica ,na área de descargas na parte relativa á documentación de integradores.

Máis información na Plataforma de Intermediación de Datos do CTT.

  • Servizos electrónicos
  • Cidadán