accesskey_mod_content

Nou servei disponible en la PID:Consulta dels últims 12 mesos de l'Informe de vida laboral

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seva publicació. No es garanteix que continuïn actius actualment".

05 octubre 2018

Logo PID - SVD

La Plataforma d'Intermediació de Dades incorpora un nou servei que posa a la disposició de totes les Administracions i Organismes públics la ‘Consulta de l'informe de vida laboral dels últims dotze mesos’

El servei permet obtenir un informe sobre la vida laboral d'un ciutadà donat de alta en la Tresoreria General de la Seguretat Social durant l'últim any des de la data de la consulta. L'informe generat recull el nombre i la llista de situacions retornades, les dades generals del titular consultat i un resum de la vida laboral.

Amb est són ja tres els serveis que la Tresoreria General de la Seguretat Social ofereix a través de la Plataforma d'Intermediació juntament amb les consultes existents de ‘Estar al corrent de pagament’ i de ‘Alta en la Seguretat Social a data concreta’.

Aquest nou servei de ‘Consulta de l'informe de vida laboral’ ve a sumar-se als més de cent serveis que ofereix la Plataforma d'Intermediació de Dades amb l'objectiu de facilitar els tràmits als ciutadans, que eviten haver d'adjuntar als expedients aquells documents dels quals ja disposa l'Administració.

El detall concret de la informació subministrada pot consultar-se al Portal d'Administració electrònica ,a l'àrea de descàrregues en la part relativa a la documentació d'integradors.

Més informació en Plataforma d'Intermediació de Dades del CTT.

  • Serveis electrònics
  • Ciutadà