accesskey_mod_content

Mesures de seguretat compensatòries en l'Esquema Nacional de Seguretat

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seua publicació. No es garantix que continuen actius actualment".

08 octubre 2018

Logo de l'Esquema Nacional de Seguretat

L'objectiu d'esta nova guia és servir d'ajuda a les entitats de l'àmbit d'aplicació de l'ENS en la determinació i implantació de les mesures compensatòries quan no siga possible l'adequada implantació de les mesures de seguretat contemplades en l'Esquema.

El Centre Criptològic Nacional(Obri en nova finestra) ha fet públic la  Guia CCN-STIC 819. Mesures compensatòries(Obri en nova finestra) , on s'arrepleguen una sèrie de mesures de seguretat alternatives quan no siga possible l'adequada implantació d'aquelles contemplades en l'Annex II de l'Esquema Nacional de Seguretat, sempre que es justifique documentalment que protegixen igual o millor del risc sobre els actius i se satisfan els principis bàsics i els requisits mínims.

La guia pretén servir d'ajuda a les entitats de l'àmbit d'aplicació de l'ENS que per diversos tipus de raons (tècniques, operatives, pressupostàries o d'un altre tipus), i degudament documentades i justificades, no estiga en condicions d'aplicar alguna de les mesures de seguretat contemplades en l'ENS.

El document arreplega l'àmbit d'aplicació d'estes mesures compensatòries, un quadre de comprovació d'aquestes mesures, l'avaluació i auditoria, així com les referències legals i normatives, juntament amb alguns escenaris a manera d'exemple.

Font original de la notícia(Obri en nova finestra) .

  • Seguretat